Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot kierunkowy: geografia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-SKJPO-KD0-GEO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot kierunkowy: geografia
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 7.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Kurs podstawowy geografii w ramach edukacji szkolnej.

Całkowity nakład pracy studenta:

Wymiar godzinowy zajęć realizowanych przy udziale wykładowcy: 30 godz.,


Nakład pracy własnej studenta poza zajęciami: 50 godz. (przygotowanie do zajęć, przegląd literatury, rozwiązanie kart pracy. Łączny nakład pracy obejmujący zajęcia z wykładowcą oraz pracę własną studenta: 80 godz.

Metody dydaktyczne:

pogadanka, wykład, praca w grupach

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- seminaryjna

Skrócony opis:

Zajęcia stanowią wstęp do geografii Polski. Obejmują zagadnienia fizyczno-geograficzne oraz społeczno-ekonomiczno-geograficzne oferowane studentom obcokrajowcom, żeby pomóc im zrozumieć specyfikę polskiego krajobrazu nie tylko polodowcowego, ale także kulturowego.

Pełny opis:

Zajęci obejmują kolejno następujące zagadnienia z geografii Polski:

1. Położenie Polski i jego geopolityczne konsekwencje

2. Rzeźba powierzchni terenu i jej konsekwencje

3. Warunki klimatyczne

4. Warunki wodne

5. Zbiorowiska roślinne i świat zwierzęcy

6. Obszary chronione

7. Struktury demograficzne społeczeństwa polskiego

8. Migracje

9. Struktura osadnicza

10. Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego

11. Atrakcje turystyczne w Polsce

Literatura:

Richling A., Ostaszewska K., 2009. Geografia fizyczna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.

Rogacki H., 2007. Geografia społeczno-gospodarcza Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie cząstkowych kart pracy =, dedykowanych poszczególnym zagadnieniom.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Berend, Anna Dubownik
Prowadzący grup: Czesław Adamiak, Andrzej Araźny, Anna Dubownik, Tomasz Karasiewicz, Barbara Szyda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Berend
Prowadzący grup: Czesław Adamiak, Andrzej Araźny, Anna Dubownik, Izabela Jamorska, Tomasz Karasiewicz, Barbara Szyda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Berend, Anna Dubownik
Prowadzący grup: Czesław Adamiak, Andrzej Araźny, Anna Dubownik, Izabela Jamorska, Tomasz Karasiewicz, Barbara Szyda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.