Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot kierunkowy: socjologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-SKJPO-KD0-SOCJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot kierunkowy: socjologia
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

1,5 pkt ECTS za udział w zajęciach i konsultacje z osobą prowadzącą;

2,5 pkt ECTS za pracę własną: przygotowanie się do zajęć, wykonanie prac domowych, przygotowanie się do sprawdzianu pisemnego

Efekty uczenia się - wiedza:

Kursant:

EK_W01.1, EK_W01.2 : zna słownictwo specjalistyczne i terminy naukowe z zakresu socjologii,

EK_W01.3: zna podstawowe informacje z zakresu socjologii,


Efekty uczenia się - umiejętności:

EK_U01.1: umie wytłumaczyć najważniejsze pojęcia socjologiczne,

EK_U01.2: potrafi selekcjonować i oceniać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł,


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

EK_K01.1: rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, doskonalenia umiejętności, poszerzania wiedzy,

EK_K01.2: ma świadomość swojej wiedzy z zakresu socjologii, zabiega o jej poszerzenie,

EK_K01.3: rozumie i potrafi wytłumaczyć zastosowanie socjologii w życiu społecznym i gospodarczym.


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- obserwacji
- projektu

Skrócony opis:

Zajęcia służą zapoznaniu słuchaczy z ogólną wiedzą na temat: przedmiotu zainteresowania socjologii, okoliczności rozwoju myśli socjologicznej, etapów procesu badawczego oraz metod i narzędzi badań społecznych. Połączenie podstaw teoretycznych z elementami warsztatowymi ma na celu kształtowanie myślenia kategoriami socjologicznymi oraz przygotowanie do samodzielnej realizacji projektów badawczych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Berend, Mirosława Radowska-Lisak
Prowadzący grup: Mirosława Radowska-Lisak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Berend
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.