Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot kierunkowy: wprowadzenie do matematyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-SKJPO-KD0-WPRM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0541) Matematyka
Nazwa przedmiotu: Przedmiot kierunkowy: wprowadzenie do matematyki
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

10 godzin - uczestnictwo w ćwiczeniach

10 godzin - praca własna, bieżące przygotowanie do ćwiczeń

Efekty uczenia się - wiedza:

Po zakończeniu zajęć student ma podstawową wiedzę w zakresie logiki matematycznej, teorii zbiorów oraz zbioru liczb naturalnych, tj.:

-zna pojęcie zdania logicznego, negacji, koniunkcji, alternatywy, implikacji oraz równoważności zdań.

-zna kwantyfikator ogólny oraz szczegółowy

-zna pojęcie zawierania, sumy, różnicy, iloczynu zbiorów

-zna podstawowe prawa rachunku zdań oraz odpowiadające im prawa rachunku zbiorów.

-zna podstawowe wzory skróconego mnożenia

-zna zasadę indukcji matematycznej

-zna pojęcie silni, symbolu Newtona oraz wzór dwumianowy Newtona


Efekty uczenia się - umiejętności:

Po zakończeniu zajęć student potrafi zastosować wiedzę matematyczną do rozwiązywania prostych zadań z zakresu logiki zdaniowej, teorii zbiorów oraz obliczeń, tj. potrafi:

-ocenić wartość logiczną zdań logicznych zawierających negacje, koniunkcje, alternatywe, implikacje lub równoważnośc zdań.

-sprawdzić czy podanie zdanie jest tautologią.

-poprawnie używać kwantyfikatorów.

-wyznaczyć sumę, różnice, iloczyn zadanych zbiorów.

-zastosować wzory skróconego mnożenia w trakcie obliczeń

-stosować zasadę indukcji matematycznej

-obliczać wyrażenia zawierające silnie lub symbol Newtona

-obliczać potęge sumy liczb z wykorzystaniem trójkąta Pascala

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po zakończeniu zajęć student skutecznie przekazuje swoje myśli posługując się terminologią fachową oraz rozumie potrzebe ciągłego samodoskonalenia.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- seminaryjna

Skrócony opis:

Przedmiot prowadzony jest w Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dla studentów roku zerowego, którzy przybyli do Polski z Ukrainy, Białorusi i Kazachstanu celem podjęcia studiów w Polsce. Przedmiot systematyzuje wiedzę szkolną oraz wprowadza w metody i język współczesnej matematyki. Głównym celem jest nadrobienie braków wynikających z krótszej edukcji w w.w. krajach.

Pełny opis:

-rachunek zdań, negacja, koniunkcja, alternatywa, implikacja, równoważność zdań

-kwantyfikator ogólny oraz szczegółowy

-zawieranie się, suma, różnica, część wspólna zbiorów

-prawa rachunku zdań oraz prawa rachunku zbiorów

-wzory skróconego mnożenia

-silnia, symbol newtona

-trójkąt Pascala oraz wzór dwumianowy Newtona

Literatura:

-Henryk Pawłowski, Matematyka I, zakres rozszerzony, podręcznik do liceum ogólnokształcącego, Wydawnictwo pedagogiczne OPERON, Gdynia 2012

Metody i kryteria oceniania:

-aktywność na zajęciach,

-test. Wyniki testu będą miały również podstawą do podziału na grupy w kolejnym semestrze.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Berend, Mikołaj Marciniak
Prowadzący grup: Mikołaj Marciniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.