Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Winter Camp

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-SKJPO-WINTCAMP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Winter Camp
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

Student working hours:
a) class work: 60 hours (3 ECTS),


b) homework and preparing for the discussion: 50 hours (2 ECTS).
The course is worth 5 ECTS.Efekty uczenia się - wiedza:

Teaching effects: knowledge
The students:


W_1 have basic knowledge about the grammar system of Polish (the number of cases, case endings, basic facts concerning verb conjugation, etc.),


W_2 know the case requirements of various verbs and prepositions,


W_3 know how verbal aspect affects the number of forms and the syntax and semantics of the verb,


W_4 have basic knowledge about the most important state and religoius holidays in Poland,


W_5 have basic knowledge about the current situation of Poland (elements of culture, politics, economy, latest news).Efekty uczenia się - umiejętności:

Teaching effects: language skills
The students:


U_1 are able to use proper grammar structures and vocabulary in the most important communication situations,


U_2 understand and are able to produce written and oral texts suitable for their language level,


U_3 know how to use bi- and/or mono-lingual Polish dictionaries and other traditional and electronic resources in order to find the information they need.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Teaching effects: social skills
The students:


K_1 are able to adapt their language to the social context,


K_2 use formal and informal language according to the type of social situation they are in,


K_3 are able to use their language skills to establish social contacts with native speakers of Polish in formal and informal situations.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- drama
- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opowiadanie
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- klasyczna metoda problemowa
- obserwacji
- referatu
- sytuacyjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- gry i symulacje
- metody integracyjne
- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody oparte na współpracy
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

The Winter Camp, organized on different levels and adopted to the language needs of our students, is designed for all those wishing to start their adventure with Polish or improve their language skills. Classes are taught in a very dynamic and professional way, allowing our students to develop all the language skills they need in order to communicate in Polish, understand oral and written texts suitable for their level and survive in everyday situations during their stay in Poland.

Pełny opis:

The Winter Camp, organized on different levels and adopted to the individual needs of our students, is designed for all those wishing to begin learning Polish or to improve their language skills. Classes are taught in a very dynamic and professional way, allowing our students to develop all the language skills they need in order to communicate in Polish, understand oral and written texts suitable for their level and survive in everyday situations during their stay in Poland. Our course concentrates on different aspects of the Polish language, without neglecting the cultural component (everyday life in Poland, elements of history and literature).

Literatura:

- Lechowicz J., Podsiadły J., 2001, Ten, ta, to. Ćwiczenia nie tylko gramatyczne dla cudzoziemców, Łódź.

- Machowska J., 2011, Gramatyka? Ależ tak! Ćwiczenia gramatyczne na poziomie A2, Kraków.

- Małolepsza M., Szymkiewicz A., Hurra!!! Po polsku 1-3, Kraków (podręcznik + zeszyt ćwiczeń).

- Pelc T., 1997, Teraz polski. Gry i ćwiczenia komunikacyjne, Łódź.

- Polski krok po kroku 1-2, oprac. zbiorowe, Kraków (podręcznik + zeszyt ćwiczeń).

- Piotrowska-Rola E., Porębska M., 2017, Polski jest cool, nowa edycja (podręcznik + zeszyt ćwiczeń).

- Serafin B., Achtelik A., 2001, Miło mi panią poznać. Język polski w sytuacjach komunikacyjnych, Katowice.

- Seretny A., 2003, A co to takiego? Obrazkowy słownik języka polskiego, Kraków.

Metody i kryteria oceniania:

Evaluation: class participation, work, homework

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Berend, Katarzyna Strehlke
Prowadzący grup: Katarzyna Strehlke
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.