Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Stylistyczne i środowiskowe zróżnicowanie polszczyzny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-SZP-NJPjO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Stylistyczne i środowiskowe zróżnicowanie polszczyzny
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu kultury języka i wypowiedzi.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: konwersatorium - 10 godz. (0,3 ECTS)

Praca własna studenta:

- przygotowanie do zajęć oraz przygotowanie pracy zaliczeniowej - 20 godz. (0,7 ECTS)


Łącznie: 30 godz. (1 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

Student po zakończeniu kursu:


W1: ma uporządkowaną wiedzę na temat rozróżniania odmian i stylów współczesnej polszczyzny oraz ich wyznaczników - EK_W02

W2: rozumie znaczenie pojęć styl, socjolekt, idiolekt - EK_W02Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi wykorzystać teksty zróżnicowane stylistycznie i środowiskowo na zajęciach języka polskiego jako obcego: dobiera teksty do poziomu znajomości języka polskiego - EK_U03

U2: poddaje korekcie stylistycznej teksty napisane przez uczniów - EK_U03

U3: pisze teksty zróżnicowane stylistyczne - EK_U03

U4: potrafi wprowadzać zagadnienia z zakresu stylistyki na zajęciach z języka polskiego jako obcego na różnych poziomach zaawansowania - EK_U03


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- obserwacji

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy studiów podyplomowych ze zróżnicowaniem wewnętrznym polszczyzny i przedstawienie zakresu zjawisk stylistycznych wykorzystywanych w nauczaniu jpjo.

Pełny opis:

Przedmiot prowadzony jest w pierwszym semestrze studiów podyplomowych w formie 10-godzinnego konwersatorium.

Podczas zajęć zostaną omówione następujące bloki tematyczne:

1. Zagadnienia stylistyczne w programach nauczania jpjo.

2. Język ogólny i jego odmiana pisana i mówiona.

3. Funkcjonalne style polszczyzny. Podział na styl formalny i nieformalny w nauczaniu jpjo.

4. Środki stylistyczne.

5. Środowiskowe i zawodowe zróżnicowanie polszczyzny.

6. Przegląd zagadnień stylistycznych w podręcznikach do nauczania jpjo.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Odmiany języka i style, [w:] M. Derwojedowa, H. Karaś, D. Kopcińska (red.), Język polski. Kompendium, Warszawa 2005, s. 561-614.

2. E. Bańkowska, A. Mikołajczuk, Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów, Warszawa 2003.

3. A. Wierzbicka, P. Wierzbicki, Praktyczna stylistyka, Warszawa 1970.

4. D. Zdunkiewicz-Jedynak, Ćwiczenia ze stylistyki, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca:

1. M. Bańko, Słownik dobrego stylu, czyli wyrazy, które się lubią, Warszawa 2006.

2. S. Gajda, Przewodnik po stylistyce polskiej, Opole 1995.

3. H. Kurkowska, S. Skorupka, Stylistyka polska, Warszawa 2001.

4. A. Markowski, Jak dobrze mówić i pisać po polsku, Warszawa 2000.

5. A. Wilkoń, Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny, Katowice 2000.

Metody i kryteria oceniania:

kontrola ciągła:

- ocena postępów na zajęciach, m.in. przygotowania merytorycznego oraz sprawności w wykonywaniu ćwiczeń praktycznych (W1, W2, U2, U3)

kontrola końcowa:

- przygotowanie pracy zaliczeniowej polegającej na przygotowaniu ćwiczeń stylistycznych na wybranym poziomie znajomości jpjo (U1, U4)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 10 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Duraj-Nowosielska
Prowadzący grup: Izabela Duraj-Nowosielska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 10 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Berend
Prowadzący grup: Małgorzata Berend
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.