Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-s1NA2Z-PSYCH-C Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Psychologia
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty specjalności ogólnej - 21 - filologia polska s1
Zajęcia z modułów I i II do wyboru - II rok filologii angielskiej s1 - wymagania etapowe
Zajęcia z modułów I i II do wyboru - II rok filologii germańskiej s1 - wymagania etapowe
Zajęcia z modułów I i II do wyboru - II rok filologii romańskiej s1 - wymagania etapowe
Zajęcia z modułów I i II do wyboru - II rok filologii rosyjskiej s1 - wymagania etapowe
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Udział w wykładzie z przedmiotu: Psychologia

Efekty uczenia się - wiedza:

Student zna i rozumie:

B.1.W2. zaburzenia w rozwoju podstawowych procesów psychicznych, teorie integralnego rozwoju ucznia, dysharmonie i zaburzenia rozwojowe u uczniów, zaburzenia zachowania, zagadnienia: nieśmiałości i nadpobudliwości, obniżenia nastroju, depresji;

B.1.W3. zachowania społeczne i ich uwarunkowania, zachowania asertywne, agresywne i uległe, postawy, stereotypy, uprzedzenia, stres i radzenie sobie z nim, reguły współdziałania, procesy komunikowania się, bariery w komunikowaniu się, style komunikowania się uczniów i nauczyciela, bariery w komunikowaniu się w klasie, różne formy komunikacji − autoprezentację, aktywne słuchanie, efektywne nadawanie, komunikację niewerbalną, porozumiewanie się w sytuacjach konfliktowych;

B.1.W5. indywidualne strategie radzenia sobie z trudnościami, stres i

nauczycielskie wypalenie zawodowe.


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student potrafi:

B.1.U2. obserwować zachowania społeczne i ich uwarunkowania;

B.1.U3. skutecznie i świadomie komunikować się;

B.1.U4. porozumieć się w sytuacji konfliktowej;

B.1.U5. rozpoznawać bariery i trudności uczniów w procesie uczenia się;

B.1.U7. radzić sobie ze stresem i stosować strategie radzenia sobie z trudnościami.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student jest gotów do:

B.1.K2. wykorzystania zdobytej wiedzy psychologicznej do analizy zdarzeń pedagogicznych.

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- obserwacji
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody rozwijające refleksyjne myślenie

Literatura:

Bogdanowicz M., Adryjanek A., Uczeń z dysleksją w szkole. Poradnik nie tylko dla polonistów, Operon. Gdynia 2009.

Butcher James N., Hooley Jill M., Mineka Susan. Psychologia zaburzeń, Wydawca: GWP PROFESJONALNE, 2020.

Faber E., Mazlish A., Jak mówić żeby dzieci słuchały. Jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły, Media Rodzina, Poznań 1992.

Gordon T., Wychowanie bez porażek w szkole, PAX, Warszawa 1995.

Haman W., Gut J., Docenić konflikt, Helion, Gliwice 2008.

Kołakowski A., Wolańczyk P., Pisula A., ADHD. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej. Poradnik dla rodziców i wychowawców, GWP, Gdańsk 2006.

Kretschmann R. i in., Stres w zawodzie nauczyciela, GWP, Gdańsk 2004.

Pijarowska R., Seweryńska A.M., Sztuka prezentacji. Poradnik dla nauczycieli, WSiP, Warszawa 2009.

Suchańska A., Rozmowa i obserwacja w diagnozie psychologicznej, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.

Sakowska M., Sikora J., Żwirblińska A., Obyś cudze dzieci… wychowywał. Jak sobie radzić z problemami wychowawczymi w gimnazjum (i nie tylko), Oficyna Wydawnicza Nauczycieli, Kielce 2003.

Metody i kryteria oceniania:

Terminowe zrealizowanie i zamieszczenie na Platformie Moodle 5 zadań odnoszących się do zagadnień omawianych w ramach zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Wołowska
Prowadzący grup: Agata Wołowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Bogdanowicz M., Adryjanek A., Uczeń z dysleksją w szkole. Poradnik nie tylko dla polonistów, Operon. Gdynia 2009.

Faber E., Mazlish A., Jak mówić żeby dzieci słuchały. Jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły, Media Rodzina, Poznań 1992.

Gordon T., Wychowanie bez porażek w szkole, PAX, Warszawa 1995.

Haman W., Gut J., Docenić konflikt, Helion, Gliwice 2008.

Kołakowski A., Wolańczyk P., Pisula A., ADHD. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej. Poradnik dla rodziców i wychowawców, GWP, Gdańsk 2006.

Kretschmann R. i in., Stres w zawodzie nauczyciela, GWP, Gdańsk 2004.

Pijarowska R., Seweryńska A.M., Sztuka prezentacji. Poradnik dla nauczycieli, WSiP, Warszawa 2009.

Suchańska A., Rozmowa i obserwacja w diagnozie psychologicznej, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.

Sakowska M., Sikora J., Żwirblińska A., Obyś cudze dzieci… wychowywał. Jak sobie radzić z problemami wychowawczymi w gimnazjum (i nie tylko), Oficyna Wydawnicza Nauczycieli, Kielce 2003.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Wołowska
Prowadzący grup: Agata Wołowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Bogdanowicz M., Adryjanek A., Uczeń z dysleksją w szkole. Poradnik nie tylko dla polonistów, Operon. Gdynia 2009.

Faber E., Mazlish A., Jak mówić żeby dzieci słuchały. Jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły, Media Rodzina, Poznań 1992.

Gordon T., Wychowanie bez porażek w szkole, PAX, Warszawa 1995.

Haman W., Gut J., Docenić konflikt, Helion, Gliwice 2008.

Kołakowski A., Wolańczyk P., Pisula A., ADHD. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej. Poradnik dla rodziców i wychowawców, GWP, Gdańsk 2006.

Kretschmann R. i in., Stres w zawodzie nauczyciela, GWP, Gdańsk 2004.

Pijarowska R., Seweryńska A.M., Sztuka prezentacji. Poradnik dla nauczycieli, WSiP, Warszawa 2009.

Suchańska A., Rozmowa i obserwacja w diagnozie psychologicznej, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.

Sakowska M., Sikora J., Żwirblińska A., Obyś cudze dzieci… wychowywał. Jak sobie radzić z problemami wychowawczymi w gimnazjum (i nie tylko), Oficyna Wydawnicza Nauczycieli, Kielce 2003.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.