Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka opisowa języka łacińskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2501-s1KLS1L-GOJL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa języka łacińskiego
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku - filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie s1
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Nie ma.

Całkowity nakład pracy studenta:

Student za zaliczenie przedmiotu uzyskuje 3 punkty ECTS, odpowiadające nakładowi ok. 75 godzin pracy, z tego:


- 1,5 pkt ECTS za udział w zajęciach (30 godz. pracy) i za konsultacje z osobą prowadzącą;


- 1,5 pkt ECTS za pracę własną: wykonanie prac domowych (także referatów, prezentacji), przygotowanie się do zajęć, przygotowanie się do pisemnego zaliczenia materiału.

Efekty uczenia się - wiedza:

W01: zna gramatykę i leksykę języka łacińskiego w stopniu zaawansowanym

Efekty uczenia się - umiejętności:

U03: potrafi czytać i tłumaczyć teksty łacińskie

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K01: jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązywaniem problemu

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa

Skrócony opis:

Zajęcia te mają pomóc studentom w poznaniu nomenklatury gramatycznej i systemu języka łacińskiego, ale także ukształtować umiejętności praktycznego stosowania zasad gramatycznych, niezbędne w tłumaczeniu oryginalnych tekstów łacińskich.

Pełny opis:

Cel zajęć:

- utrwalanie i uzupełnianie wiadomości na temat łacińskiej fleksji i składni;

- doskonalenie umiejętności pisania i mówienia w języku łacińskim oraz tłumaczenia w obie strony;

Treści:

studenci rozwijają swą wiedzę na temat łacińskiej fleksji i składni przypadków, oraz zasad budowy zdań złożonych.

Literatura:

- J. Wikarjak, T. Wikarjak, Gramatyka opisowa języka łacińskiego, Warszawa 2019

- Z. Samolewicz, T. Sołtysik, Składnia łacińska, wyd. poprawione, oprac. K. Bielawski, A. Gorzkowski, Bydgoszcz 2000 (lub późniejsze)

- J. Korpanty, Mały słownik łacińsko - polski, Warszawa 2001 (lub późniejsze)

- K. Kumaniecki, Mały słownik łacińsko - polski, Warszawa 1994 (lub inne)

- H. Wolanin, Gramatyka opisowa klasycznej łaciny w ujęciu strukturalnym, Kraków 2012

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła na podstawie sprawdzianów pisemnych - (20 punktów do zdobycia), ocena z zaliczenia na koniec semestru - (30 punktów). Progi punktowe:

Na ocenę dostateczną - 50 % punktów.

Na ocenę dostateczną z plusem - 60 %

Na ocenę dobrą - 70 %

Na ocenę dobrą z plusem - 80 %

Na ocenę bardzo dobrą - 90 %.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Awianowicz
Prowadzący grup: Bartosz Awianowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Awianowicz, Barbara Bibik
Prowadzący grup: Bartosz Awianowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.