Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proseminarium specjalizacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2501-s1KLS2L-PS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Proseminarium specjalizacyjne
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku - filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie s1
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

4 ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

W03: ma zaawansowaną wiedzę o literaturze starożytnej obejmującą jej periodyzację, genologię oraz klasyczne kanony twórców

Efekty uczenia się - umiejętności:

U01 potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami różnych dyscyplin humanistycznych; argumentować z wykorzystaniem poglądów innych badaczy oraz formułować wnioski

U03 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla filologii klasycznej w typowych sytuacjach profesjonalnych

U05 potrafi czytać i tłumaczyć teksty łacińskie

U10 posiada umiejętność tworzenia typowych prac pisemnych oraz przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim, dotyczących zagadnień szczegółowych w zakresie filologii klasycznej, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł

U12 potrafi przeprowadzić kwerendę biblioteczną, wykorzystywać bazy danych i posługiwać się w celu zdobywania informacji Internetem, sporządzić bibliografię 
i przypisy ze stosowną dbałością o prawa autorskie, formatować dokumenty, korzystając z edytora tekstów, przygotować prezentację multimedialną

U15 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności badawcze

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K02 wykazuje aktywność w samodzielnym podejmowaniu ty

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Awianowicz, Barbara Bibik
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.