Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Translatorium z języka łacińskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2501-s1KLS2L-TRLAC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Translatorium z języka łacińskiego
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty specjalności - II rok - filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

uzyskanie zaliczenia w semestrze poprzednim

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe (60 h zajęć, 25h konsultacji - 3 ECTS)

Praca własna studenta (75 h - 3 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W01: zna gramatykę i leksykę obu języków klasycznych w stopniu zaawansowanym

W08: ma zaawansowaną wiedzę z zakresu edycji i krytyki tekstu oraz paleografii

W15: zna zasady przekładoznawstwa w stopniu zaawansowanym


Efekty uczenia się - umiejętności:

U05: potrafi czytać i tłumaczyć teksty łacińskie i/lub greckie

U07: umie rozpoznawać podstawowe miary metryczne w poezji greckiej i łacińskiej

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K01: jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązywaniem problemu

Metody dydaktyczne:

Na zajęciach jest wykorzystywana przede wszystkim metoda gramatyczno-tłumaczeniowa oraz wykładu konwencjonalnego i konwersatoryjnego.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Celem zajęć jest pogłębienie wiedzy o języku łacińskim i umiejętności translatorskich poprzez tłumaczenie klasycznych tekstów wybitnych prozaików i poetów rzymskich.

Pełny opis:

Na translatorium studenci pod opieką prowadzącego dokonują tłumaczenia wybranych utworów bądź fragmentów utworów wymienionych poniżej:

Cicero, Orationes in Catilinam

Cicero, Pro Marcello

Cicero, Epistulae ad Atticum, Epistulae ad familiares

Sallustius, Catilinae coniuratio

Catullus, Carmina

Horatius, Sermones

Iuvenalis, Saturae

Oprócz poprawności tłumaczenia, uwagę zwraca się na znajomość zjawisk gramatycznych w tłumaczonych tekstach, ze szczególnym uwzględnieniem składni zdań, oraz na kontekst historyczny oraz historyczno-literacki utworów.

Literatura:

Teksty łacińskie:

Cicero, Orationes in Catilinam

Cicero, Pro Marcello

Cicero, Epistulae ad Atticum, Epistulae ad familiares

Sallustius, Catilinae coniuratio

Catullus, Carmina

Horatius, Sermones

Iuvenalis, Saturae

Opracowania:

Cytowska M., Szelest H., Literatura rzymska. Okres augustowski, Warszawa 1990

K. Kumaniecki, Cyceron i jego współcześni, Warszawa 1959 lub późniejsze

K. Kumaniecki, Literatura rzymska. Okres cyceroński, Warszawa 1977

K. Marciniak, Cicero vortit barbare. Przekłady mówcy jako narzędzie manipulacji ideologicznej, Gdańsk 2008.

Słownik:

Słownik łacińsko-polski, t. I-V, pod red. M. Plezi

Gramatyka:

Z. Samolewicz, Składnia łacińska, Bydgoszcz 2000

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą uzyskania zaliczenia jest systematyczny i aktywny udział w zajęciach oraz kolokwium ustne na koniec semestru z zakresu leksyki oraz umiejętności tłumaczenia fragmentów tekstów łacińskich tłumaczonych na zajęciach i samodzielnie..

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Brusewicz
Prowadzący grup: Alicja Brusewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Catullus, Carmina (wybrane pieśni)

Sallustius, Catilinae coniuratio

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Brusewicz, Przemysław Nehring
Prowadzący grup: Przemysław Nehring
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Catullus, Carmina (wybrane pieśni)

Sallustius, Catilinae coniuratio

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Awianowicz, Rafał Toczko
Prowadzący grup: Bartosz Awianowicz, Rafał Toczko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Literatura:

-M. Tullii Ciceronis, Demosthenis, Isocratis ac aliorum veterum Oratorum, Philosophorum, et Poetarum Sententiae Insigniores..., Venetiis, apud Gio(vannem) Baptistam Bonfadium, 1587

- Cicero, Catilinarians, ed. A. R. Dyck, Cambridge 2008

- H. C. Gotoff, Cicero's Caesarian Speeches. A Stylistic Commentary, The University of North Carolina Press 1993

- C. Sallustius Crispus, De coniuratione Catilinae liber, De bello Iugurtino liber, ed. W. W. Capes, Oxford 1897

- Horatius, Opera, ed. D. R. Shackelton Bailey, Stuttgart 1985

- A. Persius Flaccus, D. Iunius Iuvenalis, Saturae, ed. W. V. Clausen, Oxford 1992

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Bibik, Rafał Toczko
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Literatura:

-M. Tullii Ciceronis, Demosthenis, Isocratis ac aliorum veterum Oratorum, Philosophorum, et Poetarum Sententiae Insigniores..., Venetiis, apud Gio(vannem) Baptistam Bonfadium, 1587

- Cicero, Catilinarians, ed. A. R. Dyck, Cambridge 2008

- H. C. Gotoff, Cicero's Caesarian Speeches. A Stylistic Commentary, The University of North Carolina Press 1993

- C. Sallustius Crispus, De coniuratione Catilinae liber, De bello Iugurtino liber, ed. W. W. Capes, Oxford 1897

- Horatius, Opera, ed. D. R. Shackelton Bailey, Stuttgart 1985

- A. Persius Flaccus, D. Iunius Iuvenalis, Saturae, ed. W. V. Clausen, Oxford 1992

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.