Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia literatury starogreckiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2501-s1KLS2Z-HLS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Historia literatury starogreckiej
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku - filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie s1
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Nie ma.

Całkowity nakład pracy studenta:

- godziny kontaktowe (wynikające z planu studiów: 30 h = 1 ECTS i konsultacje: 30 h = 1 ECTS)

- praca własna studenta (w tym przygotowanie do zajęć oraz sprawdzianów: 60 h = 2 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W03: ma zaawansowaną wiedzę o literaturze starożytnej obejmującą jej periodyzację, genologię oraz klasyczne kanony twórców

W04: ma zaawansowaną wiedzę o transmisji i recepcji kultury i literatury klasycznej na grunt literatury światowej oraz szeroko pojętej kultury współczesnej (media, teatr, film, architektura, muzyka, sztuka)

W05: ma zaawansowaną wiedzę z zakresu literaturoznawstwa

W07: ma wiedzę o terminologii i metodologii badań w dziedzinie filologii klasycznej w stopniu zaawansowanym

Efekty uczenia się - umiejętności:

U02: potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł i sposobów

U08: mie umiejscowić poznawane utwory w ogólnym kontekście historyczno- kulturowym, rozpoznać ich rodzaj literacki i gatunkową konwencję, oraz dokonać ich analiz i interpretacji z użyciem podstawowej terminologii krytycznej i trafnych metod

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K04: docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe ludzkości i ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego, szczególnie grecko-rzymskiego antyku

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny Egzamin ustny w formie stacjonarnej lub za pośrednictwem MS Teams, składający się z trzech pytań - zadań obejmujących zagadnienia przekrojowe i szczegółowe z zakresu historii starożytnego Rzymu. Egzamin sprawdza wiedzę z zakresu W1-W4 oraz umiejętności U1-2 i kompetencje K1-2.

Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie min. 60% możliwych punktów i udzielenie właściwej odpowiedzi przynajmniej na dwa z trzech pytań.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Awianowicz, Barbara Bibik
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.