Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Translatorium z języka łacińskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2501-s1KLS2Z-TRLAC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Translatorium z języka łacińskiego
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty specjalności - II rok - filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe (60 h zajęć, 25h konsultacji - 3 ECTS)

Praca własna studenta (75 h - 3 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W01: zna gramatykę i leksykę obu języków klasycznych w stopniu zaawansowanym

W08: ma zaawansowaną wiedzę z zakresu edycji i krytyki tekstu oraz paleografii

W15: zna zasady przekładoznawstwa w stopniu zaawansowanym

Efekty uczenia się - umiejętności:

U05: potrafi czytać i tłumaczyć teksty łacińskie i/lub greckie

U07: umie rozpoznawać podstawowe miary metryczne w poezji greckiej i łacińskiej

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K01: jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązywaniem problemu

Metody dydaktyczne:

Na zajęciach jest wykorzystywana przede wszystkim metoda gramatyczno-tłumaczeniowa oraz wykładu konwencjonalnego i konwersatoryjnego.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Celem zajęć jest pogłębienie wiedzy o języku łacińskim i umiejętności translatorskich poprzez tłumaczenie klasycznych tekstów wybitnych prozaików i poetów rzymskich.

Pełny opis:

Na translatorium studenci pod opieką prowadzącego dokonują tłumaczenia wybranych przez prowadzącego utworów bądź fragmentów utworów łacińskich.

Oprócz poprawności tłumaczenia, uwagę zwraca się na znajomość zjawisk gramatycznych w tłumaczonych tekstach ze szczególnym uwzględnieniem składni zdań oraz na kontekst historyczny oraz historyczno-literacki utworów.

Literatura:

Słownik:

M. Plezia (red.), Słownik łacińsko-polski, t.1-5, Warszawa 1998-1999;

Gramatyka:

Z. Samolewicz, T. Sołtysik, Składnia łacińska, opr. K. Bielawski, A. Gorzkowski, Bydgoszcz 2000;

J. Wikarjak, T. Wikariak, Gramatyka opisowa języka łacińskiego, Warszawa 2019

H. Wolanin, Gramatyka opisowa klasycznej łaciny w ujęciu strukturalnym, Kraków 2012.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą uzyskania zaliczenia jest systematyczny i aktywny udział w zajęciach oraz kolokwium ustne na koniec semestru z zakresu leksyki oraz umiejętności tłumaczenia fragmentów tekstów łacińskich tłumaczonych na zajęciach i samodzielnie.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Awianowicz
Prowadzący grup: Bartosz Awianowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest pogłębienie wiedzy o języku łacińskim i przede wszystkim umiejętności translatorskich poprzez tłumaczenie klasycznych wybranych autorów okresu cycerońskiego: Gajusza Juliusza Cezara i Korneliusza Neposa.

Pełny opis:

Na translatorium studenci pod opieką prowadzącego dokonują tłumaczenia następujących tekstów łacińskich:

- C. Iuli Caesaris Commentarii belli civilis: ks. I, 1-29 oraz ks. II.

- C. Nepos, Vitae: Pausanias, Thrasybulus, Hamicar

Oprócz poprawności tłumaczenia, uwagę zwraca się na znajomość zjawisk gramatycznych w tłumaczonych tekstach ze szczególnym uwzględnieniem składni zdań oraz na kontekst historyczny oraz kulturowo-literacki utworów.

Literatura:

Wydania tekstów:

- C. Iuli Caesaris, Commentariorum pars prior qua continetur libri VII de bello Gallico cum A. Hirti supplemento, rec. R. du Pontet, Oxford 1962.

- C. Iuli Caesaris, De bello Gallico liber II, ed. E. C. Kennedy, London 1967.

- Cornelii Nepotis Vitae excellentium imperatorum, bearb. Fr. Holzweißig, Hannover 1904.

Literatura pomocnicza:

K. Kumaniecki , Literatura rzymska. Okres cyceroński, Warszawa 1977.

G. Walter, Cezar, tłum. D. M. Wilanowska, Warszawa 2006.

A. Ziółkowski, Historia Rzymu, Poznań 2004 .

Słownik:

Słownik łacińsko-polski, t. I-V, pod red. M. Plezi, Warszawa 1998-1999.

Gramatyki:

Z. Samolewicz, Składnia łacińska, wyd. poprawione oprac. K. Bielawski, A. Gorzkowski, Bydgoszcz 2000.

H. Wolanin, Gramatyka opisowa klasycznej łaciny w ujęciu strukturalnym, Kraków 2012.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Toczko
Prowadzący grup: Rafał Toczko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest pogłębienie wiedzy o języku łacińskim i przede wszystkim umiejętności translatorskich poprzez tłumaczenie klasycznych wybranych autorów okresu cycerońskiego: Gajusza Juliusza Cezara i Korneliusza Neposa.

Pełny opis:

Na translatorium studenci pod opieką prowadzącego dokonują tłumaczenia następujących tekstów łacińskich:

- C. Iuli Caesaris Commentarii belli civilis: ks. I, 1-29 oraz ks. II.

- C. Nepos, Vitae: Pausanias, Thrasybulus, Hamicar

Oprócz poprawności tłumaczenia, uwagę zwraca się na znajomość zjawisk gramatycznych w tłumaczonych tekstach ze szczególnym uwzględnieniem składni zdań oraz na kontekst historyczny oraz kulturowo-literacki utworów.

Literatura:

Wydania tekstów:

- C. Iuli Caesaris, Commentariorum pars prior qua continetur libri VII de bello Gallico cum A. Hirti supplemento, rec. R. du Pontet, Oxford 1962.

- C. Iuli Caesaris, De bello Gallico liber II, ed. E. C. Kennedy, London 1967.

- Cornelii Nepotis Vitae excellentium imperatorum, bearb. Fr. Holzweißig, Hannover 1904.

Literatura pomocnicza:

K. Kumaniecki , Literatura rzymska. Okres cyceroński, Warszawa 1977.

G. Walter, Cezar, tłum. D. M. Wilanowska, Warszawa 2006.

A. Ziółkowski, Historia Rzymu, Poznań 2004 .

Słownik:

Słownik łacińsko-polski, t. I-V, pod red. M. Plezi, Warszawa 1998-1999.

Gramatyki:

Z. Samolewicz, Składnia łacińska, wyd. poprawione oprac. K. Bielawski, A. Gorzkowski, Bydgoszcz 2000.

H. Wolanin, Gramatyka opisowa klasycznej łaciny w ujęciu strukturalnym, Kraków 2012.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Awianowicz
Prowadzący grup: Bartosz Awianowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest pogłębienie wiedzy o języku łacińskim i przede wszystkim umiejętności translatorskich poprzez tłumaczenie klasycznych wybranych autorów okresu cycerońskiego: Gajusza Juliusza Cezara i Korneliusza Neposa.

Pełny opis:

Na translatorium studenci pod opieką prowadzącego dokonują tłumaczenia następujących tekstów łacińskich:

- C. Iuli Caesaris Commentarii belli civilis: ks. I, 1-29 oraz ks. II.

- C. Nepos, Vitae: Pausanias, Thrasybulus, Hamicar

Oprócz poprawności tłumaczenia, uwagę zwraca się na znajomość zjawisk gramatycznych w tłumaczonych tekstach ze szczególnym uwzględnieniem składni zdań oraz na kontekst historyczny oraz kulturowo-literacki utworów.

Literatura:

Wydania tekstów:

- C. Iuli Caesaris, Commentariorum pars prior qua continetur libri VII de bello Gallico cum A. Hirti supplemento, rec. R. du Pontet, Oxford 1962.

- C. Iuli Caesaris, De bello Gallico liber II, ed. E. C. Kennedy, London 1967.

- Cornelii Nepotis, Vitae excellentium imperatorum, opera studioque F. Hildebrandi, Leipzig 1671.

- Cornelii Nepotis Vitae excellentium imperatorum, bearb. Fr. Holzweißig, Hannover 1904.

- Cornelius Nepos,Vitae cum fragmentis, ed. Peter K. Marshall, Lepzig 1977.

Opracowania:

Corpus Caesarianum, tł. i oprac. E. Konik, W. Nowosielska, Wrocław 2003

G. A. Kennedy: A New History of Classical Rhetoric, Princeton1994

K. Kumaniecki , Literatura rzymska. Okres cyceroński, Warszawa 1977

H. Lausberg: Retoryka literacka, przełożył, opracował i wstępem opatrzył A. Gorzkowski, Bydgoszcz 2002

G. Walter, Cezar, tłum. D. M. Wilanowska, Warszawa 2006

A. Ziółkowski, Historia Rzymu, Poznań 2004

Słownik:

M. Plezia (red.), Słownik łacińsko-polski, t.1-5, Warszawa 1998-1999;

Gramatyka:

Z. Samolewicz, T. Sołtysik, Składnia łacińska, opr. K. Bielawski, A. Gorzkowski, Bydgoszcz 2000;

J. Wikarjak, T. Wikariak, Gramatyka opisowa języka łacińskiego, Warszawa 2019

H. Wolanin, Gramatyka opisowa klasycznej łaciny w ujęciu strukturalnym, Kraków 2012.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Bibik, Przemysław Nehring
Prowadzący grup: Przemysław Nehring
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest pogłębienie wiedzy o języku łacińskim i przede wszystkim umiejętności translatorskich poprzez tłumaczenie klasycznych wybranych autorów rzymskich: Korneliusza Neposa i Eutropiusza. W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21 zajęcia będą się odbywać zdalnie w trybie synchronicznym na platformie MS Teams lub Big Blue Button

Pełny opis:

Na translatorium studenci pod opieką prowadzącego dokonują tłumaczenia następujących tekstów łacińskich:

- C- C. Nepos, Vitae: Alcibiades, Aristides

- Eutropius, Breviarium, ks. 1.

Oprócz poprawności tłumaczenia, uwagę zwraca się na znajomość zjawisk gramatycznych w tłumaczonych tekstach ze szczególnym uwzględnieniem składni zdań oraz na kontekst historyczny oraz kulturowo-literacki utworów.

Literatura:

Wydania tekstów:

- Cornelii Nepotis Vitae excellentium imperatorum, bearb. Fr. Holzweißig, Hannover 1904.

- Cornelius Nepos,Vitae cum fragmentis, ed. Peter K. Marshall, Lepzig 1977.

- Eutropius, Breviarium ab Urbe condita, ed. C. Santini, Leipzig 1979

Opracowania:

K. Kumaniecki , Literatura rzymska. Okres cyceroński, Warszawa 1977

M. Cytowska, H. Szelest, Literatura rzymska. Okres cesarstwa, Warszawa 1992.

Słownik:

M. Plezia (red.), Słownik łacińsko-polski, t.1-5, Warszawa 1998-1999;

Gramatyka:

Z. Samolewicz, T. Sołtysik, Składnia łacińska, opr. K. Bielawski, A. Gorzkowski, Bydgoszcz 2000;

J. Wikarjak, T. Wikariak, Gramatyka opisowa języka łacińskiego, Warszawa 2019

H. Wolanin, Gramatyka opisowa klasycznej łaciny w ujęciu strukturalnym, Kraków 2012.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.