Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Lingwistyczne podstawy przetwarzania informacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2502-s1LPC2Z-KP-LPPI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Lingwistyczne podstawy przetwarzania informacji
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 21 - lingwistyka praktyczna i copywriting s1
Przedmioty z polskim językiem wykładowym
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WF/course/view.php?id=976
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak.

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: laboratorium- 15 godz. (0,5 ECTS)

Praca własna studenta:

- przygotowanie do zajęć i do testu końcowego - 15 godzin (0,5 ECTS)

- przygotowanie pracy zaliczeniowej - 30 godz. (1 ECTS)


Łącznie: 60 godz. (2 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

Student:


W1 omawia nowe typy języków informacyjno-wyszukiwawczych, w tym - języki systemów multi- i hipermedialnych - K_W01

W2 charakteryzuje teoretyczne podstawy gromadzenia, przetwarzania i opracowywania informacji - K_W01

W3 opisuje funkcję narzędzi lingwistycznych w procesie przetwarzania informacji K_W01


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:


U1 stosuje podstawowe metody przetwarzania tekstów w systemie informacyjno-wyszukiwawczym - K_U01, K_W10

U2 korzysta i projektuje lingwistyczne narzędzi tworzenia i przetwarzania informacji dokumentacyjnej oraz faktograficznej K_U01, K_W10

U3 sprawnie wykorzystuje komputer w procesie przetwarzania informacji K_U01, K_W10


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:


K1 ma świadomość działań profesjonalnych i wagi procesu przetwarzania informacji K_K04

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna
- projektu

Skrócony opis:

Zajęcia laboratoryjne dla studentów II roku lingwistyki praktycznej i copywrintingu. Należą do modułu specjalizacyjnego "Komunikacja publiczna". Ich zadaniem jest zapoznanie studentów z podstawami gromadzenia, przetwarzania i opracowywania informacji przy pomocy narzędzi informatycznych.

Pełny opis:

Podczas zajęć zostaną omówione następujące zagadnienia:

1) Indeksowanie (struktura, funkcje, typologia indeksów; język słów kluczowych). Tworzenie indeksów w programie WORD.

2) Audiodeskrypcja – transformacja kodu wizualnego na werbalny. Ogólne zasady przygotowywania audiodeskrypcji.

3) Od mowy do pisma: transkrypcja wypowiedzi mówionych. Spokes – wyszukiwanie danych konwersacyjnych.

Kodowanie tematyczne i kategoryzacja.

4) Komputerowo wspomagana analiza danych jakościowych (oprogramowanie typu CAQDAS): OpenCode – narzędzie wspomagające kodowanie i przeszukiwanie danych tekstowych w badaniach jakościowych.

5) Komputerowo wspomagana analiza danych ilościowych (PS IMAGO - SPSS Statistics 24) - wprowadzenie.

Literatura:

AUDIODESKRYPCJA:

M. Trzeciakiewicz (red.), Audiodeskrypcja w teorii i praktyce, czyli jak mówić o tym, czego nie można zobaczyć, http://avt.ils.uw.edu.pl/files/2014/01/Szarkowska_Kuenstler_AD-w-kinie-teatrze-i-muzeum.pdf

Ogólne zasady tworzenia audiodeskrypcji (tłum. W. Greplowska), http://audiodeskrypcja.pl/ogolnezasady.html

B. Szymańska, Audiodeskrypcja – „obraz słowem malowany” http://audiodeskrypcja.pl/obrazSlowemMalowany.html

B. Szymańska, Audiodeskrypcja w kinie, czyli werbalizacja obrazu filmowego

http://audiodeskrypcja.pl/werbalizacjaobrazufilmowego.html

M. Golik-Gryglas, Audiodeskrypcja w sztukach plastycznych

http://audiodeskrypcja.pl/sztukiplastyczne.html

Komputerowo wspomagana analiza danych jakościowych:

Niedbalski Jakub (2012) OpenCode – narzędzie wspomagające proces przeszukiwania i kodowania danych tekstowych w badaniach jakościowych, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, VIII(1), ss: 220-228 (http://caqdas.pl/wp-content/uploads/2016/03/PSJ_8_1_Niedbalski.pdf)

ZASOBY INTERNETOWE

CLARIN-PL: http://clarin-pl.eu/pl/uslugi/

http://audiodeskrypcja.pl/articles.html

http://ninateka.pl/

http://caqdas.pl/

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest:

1. Aktywność na zajęcia i wykonywanie ćwiczeń od kierunkiem nauczyciela akademickiego. W1, W2, W3, U1, U2, U3, K1

2. Ćwiczenia w trakcie zajęć i rozwiązywanie zadań domowych (przygotowanie audiodeskrycji). W1, W2, W3, U1, U2, U3, K1

3. Praktyczne zaliczenie projekcyjne. W1, U1, U2, U3

(indeksowanie, OpenCode, PS IMAGO - SPSS Statistics 24)

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Gębka-Wolak
Prowadzący grup: Małgorzata Gębka-Wolak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Terminy spotkań w roku akademickim 2017/2018

Grupy 1. i 3.

9.10, 16.10, 23.10, 30.10, 6.11 (3 godziny - zajęcia zdalne), 13.11, 20.11

Grupa 2.

27.11, 4.12, 11.12, 18.12, 8.01, 15.01, 22.01 + 1 godzina zajęć zdalnych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Gębka-Wolak
Prowadzący grup: Małgorzata Gębka-Wolak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Terminy spotkań w roku akademickim 2018/2019

Grupy 1. i 3.

1.10; 8.10; 15.10; 22.10; 29.10; 5.11; 12.11; 19.11

Grupa 2.

26.11; 3.12; 10.12; 17.12; 7.01; 14.01; 21.01

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Rosalska
Prowadzący grup: Paulina Rosalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Terminy spotkań w roku akademickim 2018/2019

Grupy 1. i 3.

1.10; 8.10; 15.10; 22.10; 29.10; 5.11; 12.11; 19.11

Grupa 2.

26.11; 3.12; 10.12; 17.12; 7.01; 14.01; 21.01

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Rosalska
Prowadzący grup: Paulina Rosalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Terminy spotkań w roku akademickim 2018/2019

Grupy 1. i 3.

1.10; 8.10; 15.10; 22.10; 29.10; 5.11; 12.11; 19.11

Grupa 2.

26.11; 3.12; 10.12; 17.12; 7.01; 14.01; 21.01

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.