Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Grafika komputerowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2502-s1LPC3Z-GK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0211) Techniki audiowizualne i produkcja medialna Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Grafika komputerowa
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 31 - lingwistyka praktyczna i copywriting s1
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Efekty uczenia się - wiedza:

Student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o zagadnieniach związanych z projektowaniem graficznym, technologiami druku i emisji materiału graficznego w sieci www oraz specyfiką pracy związaną z pracą projektową i kontaktami ze specjalistami z tej dziedziny oraz potencjalnymi, Klientami i podwykonawcami zleceń.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student potrafi samodzielnie korzystać z odpowiednich programów, w zakresie przygotowania materiałów graficznych, a także zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności, korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student potrafi zachowywać się w sposób profesjonalny w kontaktach Klient podwykonawca i przestrzega zasad etyki zawodowej; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą (w tym zwłaszcza związane z pojęciem plagiatu, czy naruszenia licencji).

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- referatu

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Podczas zajęć studenci poznają zaawansowaną obsługę programów Adobe Photoshop (lub analogicznych) oraz bezpłatnych narzędzi graficznych, służących do obróbki grafiki rastrowej i wektorowej na potrzeby różnorodnych zastosowań związanych z szeroko pojętą grafika komputerową. Zdobyta wiedza umożliwia pracę nad projektami wykorzystywanymi później w materiałach marketingowych. Studenci zapoznają się z podstawowymi pojęciami dotyczącymi teorii i praktyki projektowania atrakcyjnej wizualnie marki oraz kampanii reklamowej w kontekście projektowania graficznego i komunikacji między projektantem i copywriterem.

Pełny opis:

Część teoretyczna:

– identyfikacja wizualna,

– brief jako narzędzie komunikacji,

– podstawy kompozycji ( plama, linia, rytm),

– problem typografii,

– problem barwy i koloru,

– hierarchia wizualna,

– grafika rastrowa a grafika wektorowa,

– przygotowanie do druku (DTP),

– projektowanie logo.

– najbardziej wpływowe kierunki sztuki wizualnej w XX i XXI wieku

Część praktyczna:

– praca z bazami bezpłatnych materiałów graficznych,

– bezpłatne programy graficzne,

– interfejs i specyfika pracy w programie Photoshop (lub analogicznym),

– opanowanie podstawowych narzędzi programu Adobe Photoshop (lub analogicznego, np. Gimp.): narzędzia zaznaczania, pędzle, narzędzia przekształcenia, narzędzia tekstowe itd.,

– barwa, kontrast, krzywe,

– praca na warstwach i grupach,

– maski i ich rodzaje oraz zastosowanie,

– wybrane zastosowania kanałów,

– multiekspozycja,

- szkic

– fotomanipulacje: efekt dezintegracji,

– zastosowanie filtrów,

– projektowanie oprawy graficznej kampanii reklamowejw mediach społecznościowych (facebook/instagram) z wykorzystaniem programu Canva oraz programów pomocniczych,

– projektowanie plakatu.

Metody i kryteria oceniania:

Student przygotowuje w czasie zajęć projekty przy użyciu programów graficznych. Przewidziano również zadania sprawdzające wiedzę teoretyczną. Ocenie podlegać będzie prawidłowość wykorzystania narzędzi poszczególnych programów komputerowych, oryginalność rozwiązań tekstowych i graficznych, składających się na projekt.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Moczkodan, Andrzej Moroz
Prowadzący grup: Małgorzata Starszak-Szulc, Justyna Tuszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Moczkodan, Andrzej Moroz
Prowadzący grup: Małgorzata Starszak-Szulc, Justyna Tuszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Moroz
Prowadzący grup: Małgorzata Starszak-Szulc, Justyna Tuszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Tuszyńska
Prowadzący grup: Justyna Tuszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Tuszyńska
Prowadzący grup: Małgorzata Starszak-Szulc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Starszak-Szulc, Justyna Tuszyńska
Prowadzący grup: Małgorzata Starszak-Szulc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)