Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język w Internecie i pozycjonowanie stron www

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2502-s1LPC3Z-KP-JIPS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Język w Internecie i pozycjonowanie stron www
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 31 - lingwistyka praktyczna i copywriting s1
Przedmioty z polskim językiem wykładowym
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa obsługa komputera.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Student za zaliczenie przedmiotu uzyskuje 3 punkty ECTS w następującym układzie:

1) Godziny realizowane w pracowni komputerowej przy bezpośrednim udziale nauczyciela akademickiego - 30 godzin, za które student uzyskuje 1,5 punkty ECTS;

2) Godziny realizowane poza pracownią (pod zdalnym nadzorze nauczyciela akademickiego) w trakcie wykonywania zadań - 15 godzin (0,5 ECTS);

3) Godziny konieczne do przygotowania się do zajęć oraz zaliczenia praktycznego - 30 godzin (1 ECTS).

ŁĄCZNIE 75 godzin = 3 ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

Po zakończeniu kursu student:

W1 - definiuje najważniejsze pojęcia z zakresu zjawisk związanych z językiem Internetu,

W2 - identyfikuje i wyjaśnia zasady grzecznego, etycznego komunikowania w Internecie – K_W11

W3 - omawia podstawowe środki pozycjonowania

Efekty uczenia się - umiejętności:

Po zakończeniu kursu student:

U1 - wykorzystuje przyswojoną teorię do skutecznego, etycznego i kulturalnego komunikowania się w różnych sytuacjach i kontekstach komunikacyjnych, a przede wszystkim w komunikacji internetowej – K_U10

U2 - analizuje pod względem stylistycznym komunikaty językowe różnego rodzaju powstałe z wykorzystaniem nowych mediów;

U3 - stosuje w odpowiednich miejscach struktury strony wpisy pozycjonujące – K_U04

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po zakończeniu kursu student:

K1 - piętnuje przypadki agresji komunikacji językowej w sieci i poza nią – K_K04


Metody dydaktyczne:

Zajęcia mają zasadniczo charakter praktyczny, stąd nacisk jest położony za metody o takim charakterze. Realizowane jest to przez pracę własną - prowadzoną przy bezpośrednim udziale nauczyciela akademickiego - na podstawie zestawu ćwiczeń oraz pracę zespołową nad przykładowymi projektami.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne podające:

- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- klasyczna metoda problemowa
- projektu

Skrócony opis:

Proponowane zajęcia dążą do przekazania wiedzy w dwóch obszarach. Z jednej strony starają się ukazać istotne elementy języka Internetu, z drugiej zaś wykorzystać tę wiedzę do ukazania możliwych strategii pozycjonowania stron www. Oba obszary wzajemnie się warunkują i uzupełniają, a tym samym stanowią istotny element wiedzy na temat funkcjonowania Internetu.

Pełny opis:

Podczas zajęć studenci opanowują wiedzę z kilku bloków problemowych. Należą do nich:

(1) Komunikacja w Internecie – problem specyfiki kanału komunikacyjnego, zależność sytuacji i formy wypowiedzi internetowej, związki sytuacji komunikacyjnych i elektronicznej formy kontaktu, komunikacja internetowa a problem czasu i miejsca, oddziaływanie języka i nowoczesnych technologii;

(2) Cechy języka Internetu – problem hitertektowości, spontaniczność i sytuacyjność jako dystynktywne cechy języka w Internecie, problem pisowni internetowej, specyfika leksyki internetowej – akronimy i emotikony; zagadnienie gatunków internetowych, oddziaływanie systemowe języka Internetu;

(3) Język w procesie pozycjonowania stron www – zasady wyboru słów kluczowych; pozycjonowanie a struktura strony www, rola hiperłączy w procedurach pozycjonujących, problem nieetycznych sposobów pozycjonowania, błędy i zagrożenia procedur pozycjonujących.

Literatura:

Chyrzyński T., Język w Internecie, Olsztyn 2012.

Danowski B., Makaruk M., 2011, Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak się to robi. Wydanie III, Gliwice.

Język w Internecie. Antologia, red. M. Kita, I. Loewe, Katowice 2016.

Maciorowski A. Bezpieczeństwo marki w Internecie, "Marketing w Praktyce" 2005, nr 3, s. 60-63 (cz. 1) i nr 4, s. 10-12.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła w trakcie zajęć uwzględniająca przygotowanie do zajęć oraz aktywność (wykonywanie ćwiczeń itp.) – K1, U1, W2

Ćwiczenia w trakcie zajęć i rozwiązywanie zadań domowych – U2, U3.

Test końcowy oraz praktyczne zaliczenie projekcyjne – W1, W3, U2, U3.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Żurowski
Prowadzący grup: Paulina Rosalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Rosalska
Prowadzący grup: Paulina Rosalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Rosalska
Prowadzący grup: Paulina Rosalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Rosalska
Prowadzący grup: Paulina Rosalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.