Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Sztuki audiowizualne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2505-s1FPO2Z-PK-SA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Sztuki audiowizualne
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość języka polskiego pozwalająca na formułowanie samodzielnych wypowiedzi dotyczących tekstów kultury

Metody dydaktyczne:

* W sytuacjach, które wykluczają przeprowadzenie zajęć stacjonarnych (np. pandemia) konwersatoria odbywają się online na platformie Teams

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Studentki i studenci zapoznają się z podstawowymi informacjami dotyczącymi polskiej kultury filmowej w XIX, XX i XXI wieku. Na zajęciach przedstawiane są zagadnienia poświęcone najważniejszym rodzajom filmowym: filmowi fabularnemu, dokumentalnemu i animowanemu.

Pełny opis:

Tematy realizowane na konwersatoriach:

1. Pionierzy polskiego przemysłu kinematograficznego

2. Polski film fabularny:

a. film fabularny w okresie międzywojennym

b. film fabularny po II wojnie światowej (wybrane zagadnienia: Polska Szkoła Filmowa, Trzecie Kino, Kino Moralnego Niepokoju)

3. Polski film dokumentalny:

a. Polska Kronika Filmowa

b. Czarna seria polskiego dokumentu

c. Filmy dokumentalne K. Kieślowskiego i Marcela Łozińskiego

4. Polski film animowany:

a. Spór o Polską Szkołę Animacji

b. Polski film animowany w latach 60-80

c. Polska animacja na przełomie XX i XXI wieku

Literatura:

Tadeusz Lubelski, "Historia kina polskiego 1895-2014", Universitas 2015

Edward Zajicek "Zarys historii gospodarczej kinematografii polskiej. Kinematografia wolnorynkowa w latach 1896-1939, Wydawnictwo Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej, Łódź 2015

Łukasz Biskupski, „Miasto atrakcji. Narodziny kultury masowej na przełomie XIX i XX wieku. Kino w systemie rozrywkowym Łodzi”, Warszawa 2013.

"Polskie kino dokumentalne 1989-2009. Historia Polityczna" red. A. Wiśniewska, Warszawa 2011.

„Polski film dokumentalny w XXI wieku, red. T. Szczepański, M. Kozubek, Łódź 2016

Paweł Sitkiewicz, "Polska szkoła animacji", słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2011

Metody i kryteria oceniania:

Studentki i studenci oceniani są na podstawie:

- aktywności na zajęciach

- ustnej wypowiedzi ( ok. 5 min.) na temat wybranego polskiego filmu/zagadnienia związanego z polską kulturą filmową.

- testu zaliczeniowego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Kołos
Prowadzący grup: Sylwia Kołos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Kołos
Prowadzący grup: Sylwia Kołos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)