Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wykł. monograf.: Polska poezja romantyczna: fundament polskiej kultury czy źródło narodowych mitów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2506-WM-L-PPR-GH-S Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Wykł. monograf.: Polska poezja romantyczna: fundament polskiej kultury czy źródło narodowych mitów
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Halkiewicz-Sojak
Prowadzący grup: Grażyna Halkiewicz-Sojak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Punktem wyjścia jest refleksja o romantycznej koncepcji człowieka i aksjologii na tle światopoglądowych przemian w kulturze europejskiej. Kolejne zagadnienia: romantyczna antropologia (człowiek "nowy" czy "wieczny"; konflikt "serca" i "rozumu"; romantyczna epistemologia a charakterystyczne postawy poetyckie romantyków; romantyczne interpretacje historii - historiozoficzne myślenie poetów romantycznych; przywracanie perspektywy teocentrycznej. Główne linie kontestacji i nawiązań do romantyzmu w XX wieku; wybrane przykłady literackie.

Pełny opis:

Punktem wyjścia wykładu jest teza, że romantyzm kwestionując antropocentryzm, zwłaszcza w jego wariancie oświeceniowym, zrodził koncepcję połączenia tej perspektywy z odrzuconym przez filozofię i idee polityczne oświecenia - teocentryzmem. Z tego wynika z jednej strony trudność z ujęciem głównych tendencji w literaturze romantycznej w koherentne formuły (zob. Wł. Tatarkiewicz, Z. Stefanowska, M. Janion), z drugiej - wielość i różnorodność poetyckich i ideowych postaw, pozwalająca kojarzyć ten pluralizm ze współczesnymi koncepcjami postmodernistycznymi (W. Rzońca, M. Kuziak). Romantyczna refleksja o człowieku i historii ujawnia maksymalizm poznawczy; stąd bliskość poezji, filozofii, religii i polityki. Wielostronność tematów kształtowała różnorodne postawy poetyckie (poeta bajroniczny, poeta filozofujący, profetyczny, poeta czynu...). Złożony, 'rozwichrzony' kształt epoki, w której literatura w różnych kierunkach przekraczała granice sztuki słowa sprzyjał szerokiemu oddziaływaniu romantycznych postaw i idei; w kulturze polskiej poezja romantyczna trwale ukształtowała świat wartości i liczne cechy narodowej tożsamości. Sprzyjało to jednak również schematyzowaniu i upraszczaniu romantycznego przesłania (zob. J. Ławski), co z kolei prowadziło w XX (i XXI) wieku do dwóch rozbieżnych tendencji: kontestacji i odrzucania romantycznego dziedzictwa lub przeciwnie - jego podjęcia i aprobatywnej kontynuacji. Wybrane, szczegółowe przykłady obydwu postaw, zaczerpnięte z twórczości Tadeusza Różewicza, Zbigniewa Herberta, Karola Wojtyły oraz poetów ze środowiska "Toposu".

Literatura:

Oprócz utworów literackich interpretowanych szczegółowo w trakcie wykładu i wskazywanych na bieżąco:

1. Wł. Tatarkiewicz, "Romantyzm, czyli rozpacz semantyka" ("Pamiętnik Literacki" 1971),

2. Z. Stefanowska, "Próba zdrowego rozumu", wyd. II, Warszawa 2001(tytułowe studium)

3. "Romantyzm i nowoczesność", red. M. Kuziak, Kraków 2009 (tu: artykuł J. Ławskiego i jeszcze jedno dowolnie wybrane studium),

4. "Bór nici". Watki klasyczne i romantyczne w twórczości Zbigniewa Herberta, red. M. Mikołajczak, Kraków 2011 (wybrane studium),

5. A. Bagłajewski, "Obecność romantyzmu", Lublin 2015,

6. J. Adamowska, "Różewicz i Herbert. Aksjologiczne aspekty twórczości", Kraków 2016 (tutaj obowiązkowo: część III)

7. P. Rojek, "Liturgia dziejów. Jan Paweł II i polski mesjanizm", Kraków 2016,

8. "Mickiewicz. Wieszcz i przewodnik", red. A. Fabianowski, E. Hoffmann-Piotrowska, Warszawa 2019 (wybrane studium)

Uwagi:

Wobec zakłócenia rytmu zajęć z powodu epidemii, forma zaliczenia będzie jeszcze przedmiotem konsultacji ze słuchaczami.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.