Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Książka artystyczna a psychologia odbioru publikacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2506-s1POL2L-KAAPOP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0211) Techniki audiowizualne i produkcja medialna
Nazwa przedmiotu: Książka artystyczna a psychologia odbioru publikacji
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty specjalności edytorsko-wydawniczej - 22 - filologia polska s1 - ED-WYD
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak.

Całkowity nakład pracy studenta:

Student/ka uzyskuje 2 punkty ECTS, którym odpowiada 50 godzin pracy, z tego:

- 1,5 pkt ECTS za udział w zajęciach oraz konsultacje z osobą prowadzącą (37,5 godzin pracy)

- 0,5 pkt ECTS za pracę własną (12,5 godzin): przygotowywanie się do zajęć, wykonywanie prac domowych).

Efekty uczenia się - wiedza:

Poprzez realizację zajęć student/ka:

1. Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie typografii różnych typów publikacji (KW 12).

2. Definiuje najważniejsze pojęcia z zakresu typografii, struktury książki (KW 12).

3. Zna podstawowe zasady poprawnego opracowania techniczno-typograficznego różnych typów publikacji (KW12)

4. Zna historię książki artystycznej w Polsce i na świecie (KW12).

Efekty uczenia się - umiejętności:

Po ukończeniu przedmiotu student/ka:

1. Potrafi samodzielnie zanalizować projekt graficzny książki (KU 14, KU15).

2. Potrafi wskazać błędy dotyczące projektowania publikacji

(KU15).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po ukończeniu przedmiotu student/ka docenia znaczenie edytorstwa wydawniczego oraz ma świadomość rangi literatury polskiej i jej roli w kulturze (K K01), ma pogłębioną świadomość swojej wiedzy i umiejętności z zakresu typografii książki, jednocześnie rozumiejąc potrzebę ciągłego dokształcania się w tej dziedzinie (KK02), potrafi pracować w zespole (KK 05, KK08).

Metody dydaktyczne:

Metody zróżnicowane zależnie od charakteru omawianej problematyki.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- obserwacji
- referatu

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przybliżenie zagadnień związanych z książką artystyczną (projekty eksperymentalne i wydania bibliofilskie) w kontekście psychologii odbioru (percepcja wzrokowa, rola koloru w teorii widzenia, odczytywanie obrazów).

Pełny opis:

Główny krąg zagadnień omawianych w ramach przedmiotu stanowi problematyka projektowania graficznego publikacji w kontekście podstawowych zagadnień z zakresu psychologii odbioru oraz estetyki. Poszczególne zagadnienia istotne w projektowaniu graficznym (książki, plakatu czy reklamy) – takie jak: rola formatu, kształtu, rodzaju papieru, techniki druku, rodzaju ilustracji, projektu oprawy – omówione w perspektywie psychologii odbioru (percepcja wzrokowa, odczytywanie obrazów, rola koloru w teorii widzenia, złudzenia wzrokowe) umożliwiają zapoznanie z zasadami projektowania i przyciągania uwagi odbiorcy. Przedmiot ma również przybliżać problematykę dotyczącą budowy książki i estetyki tekstów drukowanych. Szczególny nacisk zostaje położony na zagadnienia związane z książką artystyczną (projektami eksperymentalnymi i wydaniami bibliofilskimi), wymuszające pytania o granice poligrafii i miejsce książki w XXI wieku.

Literatura:

Arnheim R., Sztuka i percepcja wzrokowa, Gdańsk 2005.

Bhaskaran L., Czym jest projektowanie publikacji? Podręcznik projektowania, Warszawa 2008.

Bringhurst R., Elementarz stylu w typografii, Kraków 2007.

Felici J., Kompletny przewodnik po typografii. Zasady doskonałego składania tekstu, tłum. M. Kotwicki, P. Biłda, Gdańsk 2007.

Frutiger A., Człowiek i jego znaki, Warszawa 2005.

Gage J., Kolor i znaczenie, Kraków 2010.

Gosney M., Szara księga. Komputerowe projektowanie czarno-białych publikacji, Warszawa 1994.

Gregory P. L., Oko i mózg. Psychologia widzenia, Warszawa 1971.

Jarzina J., Tajniki typografii dla każdego, Warszawa 2003.

Liberatura, czyli literatura totalna. Teksty zebrane z lat 1999–2009, red. K. Bazarnik, Kraków 2010.

Rypson P., Książka awangardowa: tekst, przedmiot, przestrzeń, Katowice 2010.

Rypson P., Książki i strony: polska książka awangardowa i artystyczna w XX wieku, Warszawa 2000.

Tomaszewski A., Architektura książki, Warszawa 2011.

Tomaszewski A., Zapiski książkoroba, Warszawa 2006.

Tyczkowski K., Lettera magica, Warszawa 2005.

Willberg H. P., Forssman F., Pierwsza pomoc w typografii. Poradnik używania pisma, tłum.

M. Szalsza, Gdańsk 2006.

Wolański A., Edycja tekstów. Praktyczny poradnik: książka, prasa, www, Warszawa 2008.

www.liberatura.pl

www.typografia.info

Żelazny M., Estetyka filozoficzna, Toruń 2009.

Metody i kryteria oceniania:

1. Ocena ciągła pracy studenta w czasie zajęć, świadcząca o znajomości literatury przedmiotu, zrozumieniu problematyki wprowadzonej na zajęciach oraz o zdobytych podczas zajęć umiejętnościach (KW12, K U14, K U15, K K01, KK 02, KK 05).

2. Wykonywanie ćwiczeń praktycznych podczas zajęć, sprawdzających stopień znajomości oraz umiejętności z zakresu problematyki zajęć (K W12, K U14, K U15, K K05, KK 08).

3. Samodzielna analiza projektu wybranej książki w ramach pracy zaliczeniowej sprawdzająca całą zdobytą wiedzę oraz nabyte umiejętności z zakresu typografii książki (K W12, K U14, K K05).

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bizior-Dombrowska, Mirosław Strzyżewski
Prowadzący grup: Magdalena Bizior-Dombrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bizior-Dombrowska, Mirosław Strzyżewski
Prowadzący grup: Magdalena Bizior-Dombrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przybliżenie zagadnień związanych z książką artystyczną (projekty eksperymentalne i wydania bibliofilskie) w kontekście psychologii odbioru (percepcja wzrokowa, rola koloru w teorii widzenia, odczytywanie obrazów).

Pełny opis:

Główny krąg zagadnień omawianych w ramach przedmiotu stanowi problematyka projektowania graficznego publikacji w kontekście podstawowych zagadnień z zakresu psychologii odbioru oraz estetyki. Poszczególne zagadnienia istotne w projektowaniu graficznym (książki, plakatu czy reklamy) – takie jak: rola formatu, kształtu, rodzaju papieru, techniki druku, rodzaju ilustracji, projektu oprawy – omówione w perspektywie psychologii odbioru (percepcja wzrokowa, odczytywanie obrazów, rola koloru w teorii widzenia, złudzenia wzrokowe) umożliwiają zapoznanie z zasadami projektowania i przyciągania uwagi odbiorcy. Przedmiot ma również przybliżać problematykę dotyczącą budowy książki i estetyki tekstów drukowanych. Szczególny nacisk zostaje położony na zagadnienia związane z książką artystyczną (projektami eksperymentalnymi i wydaniami bibliofilskimi), wymuszające pytania o granice poligrafii i miejsce książki w XXI wieku.

Literatura:

Arnheim R., Sztuka i percepcja wzrokowa, Gdańsk 2005.

Bhaskaran L., Czym jest projektowanie publikacji? Podręcznik projektowania, Warszawa 2008.

Bringhurst R., Elementarz stylu w typografii, Kraków 2007.

Felici J., Kompletny przewodnik po typografii. Zasady doskonałego składania tekstu, tłum. M. Kotwicki, P. Biłda, Gdańsk 2007.

Frutiger A., Człowiek i jego znaki, Warszawa 2005.

Gage J., Kolor i znaczenie, Kraków 2010.

Gosney M., Szara księga. Komputerowe projektowanie czarno-białych publikacji, Warszawa 1994.

Gregory P. L., Oko i mózg. Psychologia widzenia, Warszawa 1971.

Jarzina J., Tajniki typografii dla każdego, Warszawa 2003.

Liberatura, czyli literatura totalna. Teksty zebrane z lat 1999–2009, red. K. Bazarnik, Kraków 2010.

Rypson P., Książka awangardowa: tekst, przedmiot, przestrzeń, Katowice 2010.

Rypson P., Książki i strony: polska książka awangardowa i artystyczna w XX wieku, Warszawa 2000.

Tomaszewski A., Architektura książki, Warszawa 2011.

Tomaszewski A., Zapiski książkoroba, Warszawa 2006.

Tyczkowski K., Lettera magica, Warszawa 2005.

Willberg H. P., Forssman F., Pierwsza pomoc w typografii. Poradnik używania pisma, tłum.

M. Szalsza, Gdańsk 2006.

Wolański A., Edycja tekstów. Praktyczny poradnik: książka, prasa, www, Warszawa 2008.

www.liberatura.pl

www.typografia.info

Żelazny M., Estetyka filozoficzna, Toruń 2009.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bizior-Dombrowska, Mirosław Strzyżewski
Prowadzący grup: Magdalena Bizior-Dombrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przybliżenie zagadnień związanych z książką artystyczną (projekty eksperymentalne i wydania bibliofilskie) w kontekście psychologii odbioru (percepcja wzrokowa, rola koloru w teorii widzenia, odczytywanie obrazów).

Pełny opis:

Główny krąg zagadnień omawianych w ramach przedmiotu stanowi problematyka projektowania graficznego publikacji w kontekście podstawowych zagadnień z zakresu psychologii odbioru oraz estetyki. Poszczególne zagadnienia istotne w projektowaniu graficznym (książki, plakatu czy reklamy) – takie jak: rola formatu, kształtu, rodzaju papieru, techniki druku, rodzaju ilustracji, projektu oprawy – omówione w perspektywie psychologii odbioru (percepcja wzrokowa, odczytywanie obrazów, rola koloru w teorii widzenia, złudzenia wzrokowe) umożliwiają zapoznanie z zasadami projektowania i przyciągania uwagi odbiorcy. Przedmiot ma również przybliżać problematykę dotyczącą budowy książki i estetyki tekstów drukowanych. Szczególny nacisk zostaje położony na zagadnienia związane z książką artystyczną (projektami eksperymentalnymi i wydaniami bibliofilskimi), wymuszające pytania o granice poligrafii i miejsce książki w XXI wieku.

Literatura:

Arnheim R., Sztuka i percepcja wzrokowa, Gdańsk 2005.

Bhaskaran L., Czym jest projektowanie publikacji? Podręcznik projektowania, Warszawa 2008.

Bringhurst R., Elementarz stylu w typografii, Kraków 2007.

Felici J., Kompletny przewodnik po typografii. Zasady doskonałego składania tekstu, tłum. M. Kotwicki, P. Biłda, Gdańsk 2007.

Frutiger A., Człowiek i jego znaki, Warszawa 2005.

Gage J., Kolor i znaczenie, Kraków 2010.

Gosney M., Szara księga. Komputerowe projektowanie czarno-białych publikacji, Warszawa 1994.

Gregory P. L., Oko i mózg. Psychologia widzenia, Warszawa 1971.

Jarzina J., Tajniki typografii dla każdego, Warszawa 2003.

Liberatura, czyli literatura totalna. Teksty zebrane z lat 1999–2009, red. K. Bazarnik, Kraków 2010.

Rypson P., Książka awangardowa: tekst, przedmiot, przestrzeń, Katowice 2010.

Rypson P., Książki i strony: polska książka awangardowa i artystyczna w XX wieku, Warszawa 2000.

Tomaszewski A., Architektura książki, Warszawa 2011.

Tomaszewski A., Zapiski książkoroba, Warszawa 2006.

Tyczkowski K., Lettera magica, Warszawa 2005.

Willberg H. P., Forssman F., Pierwsza pomoc w typografii. Poradnik używania pisma, tłum.

M. Szalsza, Gdańsk 2006.

Wolański A., Edycja tekstów. Praktyczny poradnik: książka, prasa, www, Warszawa 2008.

www.liberatura.pl

www.typografia.info

Żelazny M., Estetyka filozoficzna, Toruń 2009.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bizior-Dombrowska, Mirosław Strzyżewski
Prowadzący grup: Magdalena Bizior-Dombrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przybliżenie zagadnień związanych z książką artystyczną (projekty eksperymentalne i wydania bibliofilskie) w kontekście psychologii odbioru (percepcja wzrokowa, rola koloru w teorii widzenia, odczytywanie obrazów).

Pełny opis:

Główny krąg zagadnień omawianych w ramach przedmiotu stanowi problematyka projektowania graficznego publikacji w kontekście podstawowych zagadnień z zakresu psychologii odbioru oraz estetyki. Poszczególne zagadnienia istotne w projektowaniu graficznym (książki, plakatu czy reklamy) – takie jak: rola formatu, kształtu, rodzaju papieru, techniki druku, rodzaju ilustracji, projektu oprawy – omówione w perspektywie psychologii odbioru (percepcja wzrokowa, odczytywanie obrazów, rola koloru w teorii widzenia, złudzenia wzrokowe) umożliwiają zapoznanie z zasadami projektowania i przyciągania uwagi odbiorcy. Przedmiot ma również przybliżać problematykę dotyczącą budowy książki i estetyki tekstów drukowanych. Szczególny nacisk zostaje położony na zagadnienia związane z książką artystyczną (projektami eksperymentalnymi i wydaniami bibliofilskimi), wymuszające pytania o granice poligrafii i miejsce książki w XXI wieku.

Realizacja zdalna zajęć:

1) zajęcia synchroniczne na platformie Microsoft Teams

2) udostępnianie materiałów dydaktycznych w formie prezentacji multimedialnych przed każdymi zajęciami

3) przekazywanie i weryfikacja ćwiczeń kontrolnych po każdych zajęciach.

Literatura:

Arnheim R., Sztuka i percepcja wzrokowa, Gdańsk 2005.

Bhaskaran L., Czym jest projektowanie publikacji? Podręcznik projektowania, Warszawa 2008.

Bringhurst R., Elementarz stylu w typografii, Kraków 2007.

Felici J., Kompletny przewodnik po typografii. Zasady doskonałego składania tekstu, tłum. M. Kotwicki, P. Biłda, Gdańsk 2007.

Frutiger A., Człowiek i jego znaki, Warszawa 2005.

Gage J., Kolor i znaczenie, Kraków 2010.

Gosney M., Szara księga. Komputerowe projektowanie czarno-białych publikacji, Warszawa 1994.

Gregory P. L., Oko i mózg. Psychologia widzenia, Warszawa 1971.

Jarzina J., Tajniki typografii dla każdego, Warszawa 2003.

Liberatura, czyli literatura totalna. Teksty zebrane z lat 1999–2009, red. K. Bazarnik, Kraków 2010.

Rypson P., Książka awangardowa: tekst, przedmiot, przestrzeń, Katowice 2010.

Rypson P., Książki i strony: polska książka awangardowa i artystyczna w XX wieku, Warszawa 2000.

Tomaszewski A., Architektura książki, Warszawa 2011.

Tomaszewski A., Zapiski książkoroba, Warszawa 2006.

Tyczkowski K., Lettera magica, Warszawa 2005.

Willberg H. P., Forssman F., Pierwsza pomoc w typografii. Poradnik używania pisma, tłum.

M. Szalsza, Gdańsk 2006.

Wolański A., Edycja tekstów. Praktyczny poradnik: książka, prasa, www, Warszawa 2008.

www.liberatura.pl

www.typografia.info

Żelazny M., Estetyka filozoficzna, Toruń 2009.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.