Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia literatury polskiej XIX w.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2506-s1POL2Z-HLPDZ-W Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Historia literatury polskiej XIX w.
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty kierunkowe - 21 - filologia polska s1
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogdan Burdziej, Grażyna Halkiewicz-Sojak
Prowadzący grup: Bogdan Burdziej, Grażyna Halkiewicz-Sojak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Romantyzm polski na tle romantyzmów europejskich: wobec oświecenia, chronologia, idee, estetyka. Wewnętrzne cezury epoki: 1830/1831, 1846/1848.

Romantyczne pokolenia; biografie najwybitniejszych przedstawicieli polskiego romantyzmu.

Tradycje wybrane i odrzucone.

Genologia w epoce romantyzmu (nowe gatunki, gra zastanymi konwencjami, korespondencja sztuk)

Pełny opis:

- Inspiracje przemian w kulturze europejskiej na przełomie XVIII i XIX wieku (filozoficzne, polityczne, historyczne,); sprzeciw wobec tradycji oświecenia, kontynuacje klasycyzmu i jego kontestacje w literaturze i krytyce literackiej; tradycje przywracane do łask (Biblia, grecki antyk, średniowiecze, barok, w literaturze polskiej - XVII-wieczny sarmatyzm) i odrzucone (antyk rzymski, klasycyzm francuski).

- Chronologia romantyzmu - granice i wewnętrzne cezury, wpływ wydarzeń politycznych na rytm epoki; różnorodność estetyki (estetyka Północy versus estetyka Południa, gotycyzm).

- Romantyczny indywidualizm i jego odzwierciedlenia w biografiach pisarzy i kreacjach bohaterów romantycznych.

- Drogi polskich poetów - od bajronizmu do profetyzmu (mesjanizm)

- Inspiracje romantycznego dramatu metafizycznego (moralitetowe, misteryjne, dantejskie, szekspirowskie) i jego polski kanon (Mickiewicz, Słowacki, Krasiński); przełamywanie konwencji w twórczości Norwida (od "Zwolona" do "Pierścienia Wielkiej Damy")

- liryka romantyczna, różnorodność romantycznych poematów (od powieści poetyckich poprzez epopeję, poemat dygresyjny do poematów mistycznych); wiersze liryczne - centrum czy margines wielkiego romantyzmu (wybrane wiersze Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego Zaleskiego, Norwida, Lenartowicza...)

Literatura:

Patrz: spis lektur do kursu "Historia literatury romantyzmu" w poprzednich latach.

Uwagi:

Przedmiot kończy się egzaminem po zakończeniu całego kursu literatury XIX wieku - po dwóch semestrach. Jeżeli w semestrze letnim zajęcia będą miały formę tradycją, przewidujemy egzamin ustny przeprowadzony komisyjnie przez profesorów: Grażynę Halkiewicz-Sojak (romantyzm) i Bogdana Burdzieja (pozytywizm). Jeżeli natomiast dominującą formą będzie zdalne nauczanie, egzamin będzie miał formę pisemną, polegająca na sukcesywnym opracowywaniu kolejnych zagadnień wskazanych przez egzaminatorów.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.