Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy projektowania graficznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2506-s1POL3L-PPG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0211) Techniki audiowizualne i produkcja medialna
Nazwa przedmiotu: Podstawy projektowania graficznego
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty specjalności edytorsko-wydawniczej - 32 - filologia polska s1 - ED-WYD
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak.

Całkowity nakład pracy studenta:

Student/ka uzyskuje 2 punkty ECTS, którym odpowiada około 50 godzin pracy, z tego:

- 1,5 pkt ECTS za udział w zajęciach oraz konsultacje z osobą prowadzącą (37,5 godzin pracy)

- 0,5 pkt ECTS za pracę własną przygotowywanie się do zajęć, wykonywanie prac domowych (12,5 godzin pracy).


Efekty uczenia się - wiedza:

Poprzez realizację zajęć student/ka:

- zna podstawowe teorie projektowania graficznego książki (K W10, K W12)

- zna podstawy estetyki tekstów drukowanych (analiza projektu okładki książki, analiza obrazu typograficznego, grafika książki) (K W 10, K W12)


Efekty uczenia się - umiejętności:

Po ukończeniu przedmiotu student/ka:

- posiada elementarne umiejętności komponowania szaty graficznej publikacji książkowej oraz druków reklamowych (z uwzględnieniem form artystycznych) (K U15).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po ukończeniu przedmiotu student/ka docenia znaczenie edytorstwa wydawniczego oraz ma świadomość rangi literatury polskiej i jej roli w kulturze (K K01), ma pogłębioną świadomość swojej wiedzy i umiejętności z zakresu projektowania graficznego książek i druków reklamowych, jednocześnie rozumiejąc potrzebę ciągłego dokształcania się w tej dziedzinie (KK02, KK 05), potrafi pracować w zespole redakcyjno-wydawniczym (KK08).


Metody dydaktyczne:

Metody ćwiczeniowe, opierające się na samodzielnej pracy z komputerem oraz pracy w grupach dwuosobowych, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz wykładu konwersatoryjnego.Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem zajęć jest wykształcenie umiejętności posługiwania się wybranym oprogramowaniem DTP (np. Adobe InDesign), programami służącymi do tworzenia i modyfikowania plików graficznych (np. Adobe Photoshop, CorelDraw), projektowania i wykonywania layoutów, okładek i akcydensów (m.in. plakatów, kalendarzy, druków ulotnych – np. wkładek reklamowych, zakładek do książek) oraz wskazanie sposobów realizacji zaleceń redakcji technicznej w cyfrowym procesie przygotowania publikacji do druku. Zajęcia są uzupełnieniem „Komputerowego opracowania tekstu” oraz praktycznym i teoretycznym wprowadzeniem do przedmiotu „Publikacje elektroniczne i warsztat multimedialny”.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przyswojenie przez studenta postępowania związanego z samodzielną obsługą programów komputerowych służących do łamania i składania tekstu (zwłaszcza książek i wydawnictw wielostronicowych), projektowania layoutów, okładek i akcydensów oraz tworzenia i modyfikowania plików graficznych – czynności niezbędnych w trakcie wykonywania prac wydawniczych. Student poznaje przy tym podstawowe pojęcia z zakresu typografii oraz najważniejsze zasady projektowania graficznego, dotyczące m.in. wyboru czytelnego układu typograficznego, stosowania i rozróżniania krojów pisma, długości wiersza i odpowiednich odstępów międzywyrazowych, dzielenia wyrazów, szerokości składu, związków między tekstem a ilustracjami czy plastycznego prowadzenia narracji w tekście. Zajęcia mają charakter praktyczny. Odbywają się w pracowni komputerowej (wszystkim omawianych zagadnieniom towarzyszą ćwiczenia) i kończą się samodzielnym przygotowaniem składu prostego tekstu w wybranym programie DTP, zaprojektowaniem layoutu lub okładki.

Literatura:

- Ambrose G., Harris P., Layout – zasady, kompozycja, zastosowanie, Warszawa 2008.

- Ambrose G., Harris P., Pre-press: poradnik dla grafików, tł. U. Kowalczyk, Warszawa 2010.

- Ambrose G., Harris P., Twórcze projektowanie, tł. J. Hübner-Wojciechowska, Warszawa 2007.

- Baines P., Haslam A., Pismo i typografia, Warszawa 2010.

- Bhaskaran L., Czym jest projektowanie publikacji? Podręcznik projektowania, Warszawa 2008.

- Bringhurst R., Elementarz stylu w typografii, Kraków 2007.

- Cendrowska P., O sztuce komputerowego składania tekstów, Warszawa 2007.

- Felici J., Kompletny przewodnik po typografii. Zasady doskonałego składania tekstu, tłum.

M. Kotwicki, P. Biłda, Gdańsk 2006.

- French N., InDesign i tekst. Profesjonalna typografia w Adobe InDesign, Warszawa 2010.

- Herriott L., Opakowania, Warszawa 2007.

- Kvern O. M., Blatner D., Adobe InDesign CS2. Edycja polska (seria Real World), Gliwice 2007.

- Lenk K., Krótkie teksty o sztuce projektowania, Gdańsk 2011.

- Owczarz-Dadan A., Photoshop CS5 PL. Szkoła efektu, Gliwice 2011.

- Owczarz-Dadan A., Photoshop CS4 PL. Ćwiczenia praktyczne, Gliwice 2009.

- Porównanie 60 krojów pism, oprac. A. Twardoch, http://dtp.art.pl/nietylkotimes.html

- Samara T., Kroje i kolory pisma: przewodnik dla grafików, Warszawa 2010.

- Simmons J., Komputerowy warsztat projektanta, tł. K. Więcek, Warszawa 2008.

- Stopa-Pielesz E., Estetyka w typografii wobec postulatu czytelności, Katowice 2009.

- Strona producenta programu InDesign, http://www.adobe.com/pl/

- Tomaszewska-Adamarek A., ABC Word 2007 PL, ftp.helion.pl

- Widzieć, wiedzieć: wybór najważniejszych tekstów o dizajnie, red. P. Dębowski, J. Mrowczyk, Kraków 2011.

- Willberg H. P., Frossman F., Pierwsza pomoc w typografii. Poradnik używania pisma, tłum.

M. Szalsza, Gdańsk 2004.

- Williams R., DTP od podstaw. Projekt z klasą, Gliwice 2007.

- Zakrzewski P., Kompendium DTP. Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign i Acrobat w praktyce, Gliwice 2011.

- Zimek R., CorelDraw X5 PL. Ćwiczenia praktyczne, Gliwice 2010.

Metody i kryteria oceniania:

- Ocena wykonywanych ćwiczeń do poszczególnych tematów zajęć.

- Samodzielny skład prostego tekstu w profesjonalnym programie DTP.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bizior-Dombrowska, Mirosław Strzyżewski
Prowadzący grup: Magdalena Bizior-Dombrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest wykształcenie umiejętności posługiwania się wybranym oprogramowaniem DTP (np. Adobe InDesign), programami służącymi do tworzenia i modyfikowania plików graficznych (np. Adobe Photoshop, CorelDraw), projektowania i wykonywania layoutów, okładek i akcydensów (m.in. plakatów, kalendarzy, druków ulotnych – np. wkładek reklamowych, zakładek do książek) oraz wskazanie sposobów realizacji zaleceń redakcji technicznej w cyfrowym procesie przygotowania publikacji do druku. Zajęcia są uzupełnieniem „Komputerowego opracowania tekstu” oraz praktycznym i teoretycznym wprowadzeniem do przedmiotu „Publikacje elektroniczne i warsztat multimedialny”.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przyswojenie przez studenta postępowania związanego z samodzielną obsługą programów komputerowych służących do łamania i składania tekstu (zwłaszcza książek i wydawnictw wielostronicowych), projektowania layoutów, okładek i akcydensów oraz tworzenia i modyfikowania plików graficznych – czynności niezbędnych w trakcie wykonywania prac wydawniczych. Student poznaje przy tym podstawowe pojęcia z zakresu typografii oraz najważniejsze zasady projektowania graficznego, dotyczące m.in. wyboru czytelnego układu typograficznego, stosowania i rozróżniania krojów pisma, długości wiersza i odpowiednich odstępów międzywyrazowych, dzielenia wyrazów, szerokości składu, związków między tekstem a ilustracjami czy plastycznego prowadzenia narracji w tekście. Zajęcia mają charakter praktyczny. Odbywają się w pracowni komputerowej (wszystkim omawianych zagadnieniom towarzyszą ćwiczenia) i kończą się samodzielnym przygotowaniem składu prostego tekstu w wybranym programie DTP, zaprojektowaniem layoutu lub okładki.

Literatura:

- Ambrose G., Harris P., Layout – zasady, kompozycja, zastosowanie, Warszawa 2008.

- Ambrose G., Harris P., Pre-press: poradnik dla grafików, tł. U. Kowalczyk, Warszawa 2010.

- Ambrose G., Harris P., Twórcze projektowanie, tł. J. Hübner-Wojciechowska, Warszawa 2007.

- Baines P., Haslam A., Pismo i typografia, Warszawa 2010.

- Bhaskaran L., Czym jest projektowanie publikacji? Podręcznik projektowania, Warszawa 2008.

- Bringhurst R., Elementarz stylu w typografii, Kraków 2007.

- Cendrowska P., O sztuce komputerowego składania tekstów, Warszawa 2007.

- Felici J., Kompletny przewodnik po typografii. Zasady doskonałego składania tekstu, tłum.

M. Kotwicki, P. Biłda, Gdańsk 2006.

- French N., InDesign i tekst. Profesjonalna typografia w Adobe InDesign, Warszawa 2010.

- Herriott L., Opakowania, Warszawa 2007.

- Kvern O. M., Blatner D., Adobe InDesign CS2. Edycja polska (seria Real World), Gliwice 2007.

- Lenk K., Krótkie teksty o sztuce projektowania, Gdańsk 2011.

- Owczarz-Dadan A., Photoshop CS5 PL. Szkoła efektu, Gliwice 2011.

- Owczarz-Dadan A., Photoshop CS4 PL. Ćwiczenia praktyczne, Gliwice 2009.

- Porównanie 60 krojów pism, oprac. A. Twardoch, http://dtp.art.pl/nietylkotimes.html

- Samara T., Kroje i kolory pisma: przewodnik dla grafików, Warszawa 2010.

- Simmons J., Komputerowy warsztat projektanta, tł. K. Więcek, Warszawa 2008.

- Stopa-Pielesz E., Estetyka w typografii wobec postulatu czytelności, Katowice 2009.

- Strona producenta programu InDesign, http://www.adobe.com/pl/

- Tomaszewska-Adamarek A., ABC Word 2007 PL, ftp.helion.pl

- Widzieć, wiedzieć: wybór najważniejszych tekstów o dizajnie, red. P. Dębowski, J. Mrowczyk, Kraków 2011.

- Willberg H. P., Frossman F., Pierwsza pomoc w typografii. Poradnik używania pisma, tłum.

M. Szalsza, Gdańsk 2004.

- Williams R., DTP od podstaw. Projekt z klasą, Gliwice 2007.

- Zakrzewski P., Kompendium DTP. Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign i Acrobat w praktyce, Gliwice 2011.

- Zimek R., CorelDraw X5 PL. Ćwiczenia praktyczne, Gliwice 2010.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bizior-Dombrowska, Mirosław Strzyżewski
Prowadzący grup: Joanna Uzdowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest wykształcenie umiejętności posługiwania się wybranym oprogramowaniem DTP (np. Adobe InDesign), programami służącymi do tworzenia i modyfikowania plików graficznych (np. Adobe Photoshop, CorelDraw), projektowania i wykonywania layoutów, okładek i akcydensów (m.in. plakatów, kalendarzy, druków ulotnych – np. wkładek reklamowych, zakładek do książek) oraz wskazanie sposobów realizacji zaleceń redakcji technicznej w cyfrowym procesie przygotowania publikacji do druku. Zajęcia są uzupełnieniem „Komputerowego opracowania tekstu” oraz praktycznym i teoretycznym wprowadzeniem do przedmiotu „Publikacje elektroniczne i warsztat multimedialny”.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przyswojenie przez studenta postępowania związanego z samodzielną obsługą programów komputerowych służących do łamania i składania tekstu (zwłaszcza książek i wydawnictw wielostronicowych), projektowania layoutów, okładek i akcydensów oraz tworzenia i modyfikowania plików graficznych – czynności niezbędnych w trakcie wykonywania prac wydawniczych. Student poznaje przy tym podstawowe pojęcia z zakresu typografii oraz najważniejsze zasady projektowania graficznego, dotyczące m.in. wyboru czytelnego układu typograficznego, stosowania i rozróżniania krojów pisma, długości wiersza i odpowiednich odstępów międzywyrazowych, dzielenia wyrazów, szerokości składu, związków między tekstem a ilustracjami czy plastycznego prowadzenia narracji w tekście. Zajęcia mają charakter praktyczny. Odbywają się w pracowni komputerowej (wszystkim omawianych zagadnieniom towarzyszą ćwiczenia) i kończą się samodzielnym przygotowaniem składu prostego tekstu w wybranym programie DTP, zaprojektowaniem layoutu lub okładki.

Literatura:

- Ambrose G., Harris P., Layout – zasady, kompozycja, zastosowanie, Warszawa 2008.

- Ambrose G., Harris P., Pre-press: poradnik dla grafików, tł. U. Kowalczyk, Warszawa 2010.

- Ambrose G., Harris P., Twórcze projektowanie, tł. J. Hübner-Wojciechowska, Warszawa 2007.

- Baines P., Haslam A., Pismo i typografia, Warszawa 2010.

- Bhaskaran L., Czym jest projektowanie publikacji? Podręcznik projektowania, Warszawa 2008.

- Bringhurst R., Elementarz stylu w typografii, Kraków 2007.

- Cendrowska P., O sztuce komputerowego składania tekstów, Warszawa 2007.

- Felici J., Kompletny przewodnik po typografii. Zasady doskonałego składania tekstu, tłum.

M. Kotwicki, P. Biłda, Gdańsk 2006.

- French N., InDesign i tekst. Profesjonalna typografia w Adobe InDesign, Warszawa 2010.

- Herriott L., Opakowania, Warszawa 2007.

- Kvern O. M., Blatner D., Adobe InDesign CS2. Edycja polska (seria Real World), Gliwice 2007.

- Lenk K., Krótkie teksty o sztuce projektowania, Gdańsk 2011.

- Owczarz-Dadan A., Photoshop CS5 PL. Szkoła efektu, Gliwice 2011.

- Owczarz-Dadan A., Photoshop CS4 PL. Ćwiczenia praktyczne, Gliwice 2009.

- Porównanie 60 krojów pism, oprac. A. Twardoch, http://dtp.art.pl/nietylkotimes.html

- Samara T., Kroje i kolory pisma: przewodnik dla grafików, Warszawa 2010.

- Simmons J., Komputerowy warsztat projektanta, tł. K. Więcek, Warszawa 2008.

- Stopa-Pielesz E., Estetyka w typografii wobec postulatu czytelności, Katowice 2009.

- Strona producenta programu InDesign, http://www.adobe.com/pl/

- Tomaszewska-Adamarek A., ABC Word 2007 PL, ftp.helion.pl

- Widzieć, wiedzieć: wybór najważniejszych tekstów o dizajnie, red. P. Dębowski, J. Mrowczyk, Kraków 2011.

- Willberg H. P., Frossman F., Pierwsza pomoc w typografii. Poradnik używania pisma, tłum.

M. Szalsza, Gdańsk 2004.

- Williams R., DTP od podstaw. Projekt z klasą, Gliwice 2007.

- Zakrzewski P., Kompendium DTP. Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign i Acrobat w praktyce, Gliwice 2011.

- Zimek R., CorelDraw X5 PL. Ćwiczenia praktyczne, Gliwice 2010.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bizior-Dombrowska, Mirosław Strzyżewski
Prowadzący grup: Joanna Uzdowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest wykształcenie umiejętności posługiwania się wybranym oprogramowaniem DTP (np. Adobe InDesign), programami służącymi do tworzenia i modyfikowania plików graficznych (np. Adobe Photoshop, CorelDraw), projektowania i wykonywania layoutów, okładek i akcydensów (m.in. plakatów, kalendarzy, druków ulotnych – np. wkładek reklamowych, zakładek do książek) oraz wskazanie sposobów realizacji zaleceń redakcji technicznej w cyfrowym procesie przygotowania publikacji do druku. Zajęcia są uzupełnieniem „Komputerowego opracowania tekstu” oraz praktycznym i teoretycznym wprowadzeniem do przedmiotu „Publikacje elektroniczne i warsztat multimedialny”.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przyswojenie przez studenta postępowania związanego z samodzielną obsługą programów komputerowych służących do łamania i składania tekstu (zwłaszcza książek i wydawnictw wielostronicowych), projektowania layoutów, okładek i akcydensów oraz tworzenia i modyfikowania plików graficznych – czynności niezbędnych w trakcie wykonywania prac wydawniczych. Student poznaje przy tym podstawowe pojęcia z zakresu typografii oraz najważniejsze zasady projektowania graficznego, dotyczące m.in. wyboru czytelnego układu typograficznego, stosowania i rozróżniania krojów pisma, długości wiersza i odpowiednich odstępów międzywyrazowych, dzielenia wyrazów, szerokości składu, związków między tekstem a ilustracjami czy plastycznego prowadzenia narracji w tekście. Zajęcia mają charakter praktyczny. Odbywają się w pracowni komputerowej (wszystkim omawianych zagadnieniom towarzyszą ćwiczenia) i kończą się samodzielnym przygotowaniem składu prostego tekstu w wybranym programie DTP, zaprojektowaniem layoutu lub okładki.

Literatura:

- Ambrose G., Harris P., Layout – zasady, kompozycja, zastosowanie, Warszawa 2008.

- Ambrose G., Harris P., Pre-press: poradnik dla grafików, tł. U. Kowalczyk, Warszawa 2010.

- Ambrose G., Harris P., Twórcze projektowanie, tł. J. Hübner-Wojciechowska, Warszawa 2007.

- Baines P., Haslam A., Pismo i typografia, Warszawa 2010.

- Bhaskaran L., Czym jest projektowanie publikacji? Podręcznik projektowania, Warszawa 2008.

- Bringhurst R., Elementarz stylu w typografii, Kraków 2007.

- Cendrowska P., O sztuce komputerowego składania tekstów, Warszawa 2007.

- Felici J., Kompletny przewodnik po typografii. Zasady doskonałego składania tekstu, tłum.

M. Kotwicki, P. Biłda, Gdańsk 2006.

- French N., InDesign i tekst. Profesjonalna typografia w Adobe InDesign, Warszawa 2010.

- Herriott L., Opakowania, Warszawa 2007.

- Kvern O. M., Blatner D., Adobe InDesign CS2. Edycja polska (seria Real World), Gliwice 2007.

- Lenk K., Krótkie teksty o sztuce projektowania, Gdańsk 2011.

- Owczarz-Dadan A., Photoshop CS5 PL. Szkoła efektu, Gliwice 2011.

- Owczarz-Dadan A., Photoshop CS4 PL. Ćwiczenia praktyczne, Gliwice 2009.

- Porównanie 60 krojów pism, oprac. A. Twardoch, http://dtp.art.pl/nietylkotimes.html

- Samara T., Kroje i kolory pisma: przewodnik dla grafików, Warszawa 2010.

- Simmons J., Komputerowy warsztat projektanta, tł. K. Więcek, Warszawa 2008.

- Stopa-Pielesz E., Estetyka w typografii wobec postulatu czytelności, Katowice 2009.

- Strona producenta programu InDesign, http://www.adobe.com/pl/

- Tomaszewska-Adamarek A., ABC Word 2007 PL, ftp.helion.pl

- Widzieć, wiedzieć: wybór najważniejszych tekstów o dizajnie, red. P. Dębowski, J. Mrowczyk, Kraków 2011.

- Willberg H. P., Frossman F., Pierwsza pomoc w typografii. Poradnik używania pisma, tłum.

M. Szalsza, Gdańsk 2004.

- Williams R., DTP od podstaw. Projekt z klasą, Gliwice 2007.

- Zakrzewski P., Kompendium DTP. Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign i Acrobat w praktyce, Gliwice 2011.

- Zimek R., CorelDraw X5 PL. Ćwiczenia praktyczne, Gliwice 2010.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bizior-Dombrowska, Mirosław Strzyżewski, Joanna Uzdowska
Prowadzący grup: Joanna Uzdowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest wykształcenie umiejętności posługiwania się wybranym oprogramowaniem DTP (np. Adobe InDesign), programami służącymi do tworzenia i modyfikowania plików graficznych (np. Adobe Photoshop, CorelDraw), projektowania i wykonywania layoutów, okładek i akcydensów (m.in. plakatów, kalendarzy, druków ulotnych – np. wkładek reklamowych, zakładek do książek) oraz wskazanie sposobów realizacji zaleceń redakcji technicznej w cyfrowym procesie przygotowania publikacji do druku. Zajęcia są uzupełnieniem „Komputerowego opracowania tekstu” oraz praktycznym i teoretycznym wprowadzeniem do przedmiotu „Publikacje elektroniczne i warsztat multimedialny”.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przyswojenie przez studenta postępowania związanego z samodzielną obsługą programów komputerowych służących do łamania i składania tekstu (zwłaszcza książek i wydawnictw wielostronicowych), projektowania layoutów, okładek i akcydensów oraz tworzenia i modyfikowania plików graficznych – czynności niezbędnych w trakcie wykonywania prac wydawniczych. Student poznaje przy tym podstawowe pojęcia z zakresu typografii oraz najważniejsze zasady projektowania graficznego, dotyczące m.in. wyboru czytelnego układu typograficznego, stosowania i rozróżniania krojów pisma, długości wiersza i odpowiednich odstępów międzywyrazowych, dzielenia wyrazów, szerokości składu, związków między tekstem a ilustracjami czy plastycznego prowadzenia narracji w tekście. Zajęcia mają charakter praktyczny. Odbywają się w pracowni komputerowej (wszystkim omawianych zagadnieniom towarzyszą ćwiczenia) i kończą się samodzielnym przygotowaniem składu prostego tekstu w wybranym programie DTP, zaprojektowaniem layoutu lub okładki.

Literatura:

- Ambrose G., Harris P., Layout – zasady, kompozycja, zastosowanie, Warszawa 2008.

- Ambrose G., Harris P., Pre-press: poradnik dla grafików, tł. U. Kowalczyk, Warszawa 2010.

- Ambrose G., Harris P., Twórcze projektowanie, tł. J. Hübner-Wojciechowska, Warszawa 2007.

- Baines P., Haslam A., Pismo i typografia, Warszawa 2010.

- Bhaskaran L., Czym jest projektowanie publikacji? Podręcznik projektowania, Warszawa 2008.

- Bringhurst R., Elementarz stylu w typografii, Kraków 2007.

- Cendrowska P., O sztuce komputerowego składania tekstów, Warszawa 2007.

- Felici J., Kompletny przewodnik po typografii. Zasady doskonałego składania tekstu, tłum.

M. Kotwicki, P. Biłda, Gdańsk 2006.

- French N., InDesign i tekst. Profesjonalna typografia w Adobe InDesign, Warszawa 2010.

- Herriott L., Opakowania, Warszawa 2007.

- Kvern O. M., Blatner D., Adobe InDesign CS2. Edycja polska (seria Real World), Gliwice 2007.

- Lenk K., Krótkie teksty o sztuce projektowania, Gdańsk 2011.

- Owczarz-Dadan A., Photoshop CS5 PL. Szkoła efektu, Gliwice 2011.

- Owczarz-Dadan A., Photoshop CS4 PL. Ćwiczenia praktyczne, Gliwice 2009.

- Porównanie 60 krojów pism, oprac. A. Twardoch, http://dtp.art.pl/nietylkotimes.html

- Samara T., Kroje i kolory pisma: przewodnik dla grafików, Warszawa 2010.

- Simmons J., Komputerowy warsztat projektanta, tł. K. Więcek, Warszawa 2008.

- Stopa-Pielesz E., Estetyka w typografii wobec postulatu czytelności, Katowice 2009.

- Strona producenta programu InDesign, http://www.adobe.com/pl/

- Tomaszewska-Adamarek A., ABC Word 2007 PL, ftp.helion.pl

- Widzieć, wiedzieć: wybór najważniejszych tekstów o dizajnie, red. P. Dębowski, J. Mrowczyk, Kraków 2011.

- Willberg H. P., Frossman F., Pierwsza pomoc w typografii. Poradnik używania pisma, tłum.

M. Szalsza, Gdańsk 2004.

- Williams R., DTP od podstaw. Projekt z klasą, Gliwice 2007.

- Zakrzewski P., Kompendium DTP. Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign i Acrobat w praktyce, Gliwice 2011.

- Zimek R., CorelDraw X5 PL. Ćwiczenia praktyczne, Gliwice 2010.

Uwagi:

Zajęcia będą odbywać się zdalnie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.