Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesny rynek wydawniczy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2506-s1POL3Z-WRW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0414) Marketing i reklama
Nazwa przedmiotu: Współczesny rynek wydawniczy
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty specjalności edytorsko-wydawniczej - 31 - filologia polska s1 - ED-WYD
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak.

Całkowity nakład pracy studenta:

Student za zaliczenie przedmiotu uzyskuje 2 punkty ECTS, odpowiadające nakładowi ok. 40 godzin pracy, z tego:

1,5 punktu za udział w zajęciach (30 godzin pracy) i za konsultacje z osobą prowadzącą,

0,5 punktu (ok. 10 godzin pracy) za pracę własną, przygotowanie do zajęć, pracę zaliczeniową.


Efekty uczenia się - wiedza:

Po zajęciach student/ka:

- definiuje i opisuje najistotniejsze pojęcia i problemy współczesnego rynku wydawniczego,

- rozpoznaje i nazywa najważniejsze rodzaje firm wydawniczych, drukarskich i dystrybuujących książki w Polsce,

- wie, gdzie znaleźć wyniki badań rynku wydawniczego, a także informacje o nowościach wydawniczych.

(K_W07)

Efekty uczenia się - umiejętności:

Po zajęciach student/ka:

- analizuje współczesny rynek wydawniczy,

- znajduje aktualne informacje o nowościach wydawniczych,

- kategoryzuje współczesną produkcję wydawniczą,

- umie korzystać z podstawowych technik i form sprzedaży publikacji.

(K_U17)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po zajęciach student/ka:

- ocenia i wyjaśnia mechanizmy oraz specyfikę współczesnego rynku wydawniczego,

- formułuje merytoryczne opinie na temat różnorodnych form dystrybucji książek i czasopism.

(K_K08, K_K09)

Metody dydaktyczne:

Pokaz.

Pogadanka.

Wykład konwersatoryjny.

Obserwacji.

Referatu.

Studium przypadku.

SWOT.


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- obserwacji
- referatu
- studium przypadku
- SWOT

Skrócony opis:

Analiza najważniejszych zjawisk na rynku wydawniczym w Polsce XXI wieku. Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami branżowymi, współczesną produkcją wydawniczą, a także specyfiką dystrybucji książek i czasopism. Zajęcia mają charakter laboratorium. Warunkiem uzyskania zaliczenia z przedmiotu jest aktywne uczestnictwo w spotkaniach oraz napisanie eseju.

Pełny opis:

Tematyka zajęć dotyczy wybranych zagadnień współczesnego rynku wydawniczego. Pierwszy blok tematyczny poświęcone jest takim pojęciom i problemom, jak m.in. dystrybucja, hurtownik, outsourcing, rodzaje cen, umowa konsygnacyjna. Następnie przybliżone zostają metody i wyniki badań rynku wydawniczego w Polsce.

Druga część spotkań rozpoczyna się od próby charakterystyki wybranych rodzajów firm wydawniczych (według kryterium oferty, jaką przedstawiają). Kolejnym krokiem w kierunku poznania współczesnego rynku jest prezentacja najważniejszych serii wydawniczych XXI wieku. Później w ogólny sposób omówiona jest praca współczesnych drukarń, hurtowni i firm dystrybuujących książki. W dalszej kolejności ukazane są rodzaje dystrybucji i formy sprzedaży (w tym również sprzedaży publikacji elektronicznych).

Trzeci blok tematyczny dotyczy takich zagadnień, jak: media poświęcone współczesnemu rynkowi wydawniczemu (portale, serwisy, czasopisma), pozyskiwanie informacji o nowościach wydawniczych oraz działania promocyjne na rzecz dystrybucji. Ostatnie z wymienionych tu zagadnień znajduje rozwinięcie w postaci osobnego przedmiotu Promocja i reklama w firmie wydawniczej.

Zajęcia mają charakter laboratorium. Warunkiem uzyskania zaliczenia z przedmiotu jest aktywne uczestnictwo w spotkaniach oraz napisanie eseju.

Literatura:

Wykaz literatury znajduje się w informacjach o zajęciach w poszczególnych cyklach.

Metody i kryteria oceniania:

- Tzw. wejściówki: pozwalają na utrwalanie treści przyswojonych na zajęciach oraz podczas pracy własnej (K_W07).

- Wykonywanie ćwiczeń praktycznych: pozwala na samodzielne zdobywanie wiedzy i umiejętności w zakresie organizacji pracy w wydawnictwie ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień handlowych (K_U17; K_K08).,

- Przygotowanie kiermaszu książek i czasopism: pozwala na samodzielne poznanie elementu pracy wydawnictwa związanego z handlem i wyrobienia samodzielnego zdania na temat funkcjonowania tego typu firmy (K_K08;K_K09).

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bizior-Dombrowska, Mirosław Strzyżewski
Prowadzący grup: Marcin Lutomierski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Analiza najważniejszych zjawisk na rynku wydawniczym w Polsce XXI wieku. Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami branżowymi, współczesną produkcją wydawniczą, a także specyfiką dystrybucji książek i czasopism. Zajęcia mają charakter laboratorium. Warunkiem uzyskania zaliczenia z przedmiotu jest aktywne uczestnictwo w spotkaniach oraz zorganizowanie kiermaszu publikacji.

Pełny opis:

Tematyka zajęć dotyczy wybranych zagadnień współczesnego rynku wydawniczego. Pierwszy blok tematyczny poświęcone jest takim pojęciom i problemom, jak m.in. dystrybucja, hurtownik, outsourcing, rodzaje cen, umowa konsygnacyjna. Następnie przybliżone zostają metody i wyniki badań rynku wydawniczego w Polsce.

Druga część spotkań rozpoczyna się od próby charakterystyki wybranych rodzajów firm wydawniczych (według kryterium oferty, jaką przedstawiają). Kolejnym krokiem w kierunku poznania współczesnego rynku jest prezentacja najważniejszych serii wydawniczych XXI wieku. Później w ogólny sposób omówiona jest praca współczesnych drukarń, hurtowni i firm dystrybuujących książki. W dalszej kolejności ukazane są rodzaje dystrybucji i formy sprzedaży (w tym również sprzedaży publikacji elektronicznych).

Trzeci blok tematyczny dotyczy takich zagadnień, jak: media poświęcone współczesnemu rynkowi wydawniczemu (portale, serwisy, czasopisma), pozyskiwanie informacji o nowościach wydawniczych oraz działania promocyjne na rzecz dystrybucji. Ostatnie z wymienionych tu zagadnień znajduje rozwinięcie w postaci osobnego przedmiotu Promocja i reklama w firmie wydawniczej.

Zajęcia mają charakter laboratorium. Warunkiem uzyskania zaliczenia z przedmiotu jest aktywne uczestnictwo w spotkaniach oraz zorganizowanie kiermaszu publikacji.

Literatura:

Forum Książki. Dodatek do „Forum Akademickiego” (bieżące numery czasopisma)

http://rynek-ksiazki.pl/.

Nowe Książki (bieżące numery czasopisma)

Rozmowy o rynku książki, t. 10, rozmowy przeprowadzili P. Waszczyk, Warszawa 2011.

Rynek książki w Polsce 2011, t. I–V, opracowanie zbiorowe.

Uwagi:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bizior-Dombrowska, Mirosław Strzyżewski
Prowadzący grup: Marcin Lutomierski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Analiza najważniejszych zjawisk na rynku wydawniczym w Polsce XXI wieku. Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami branżowymi, współczesną produkcją wydawniczą, a także specyfiką dystrybucji książek i czasopism. Zajęcia mają charakter laboratorium. Warunkiem uzyskania zaliczenia z przedmiotu jest aktywne uczestnictwo w spotkaniach oraz zorganizowanie kiermaszu publikacji.

Pełny opis:

Tematyka zajęć dotyczy wybranych zagadnień współczesnego rynku wydawniczego. Pierwszy blok tematyczny poświęcone jest takim pojęciom i problemom, jak m.in. dystrybucja, hurtownik, outsourcing, rodzaje cen, umowa konsygnacyjna. Następnie przybliżone zostają metody i wyniki badań rynku wydawniczego w Polsce.

Druga część spotkań rozpoczyna się od próby charakterystyki wybranych rodzajów firm wydawniczych (według kryterium oferty, jaką przedstawiają). Kolejnym krokiem w kierunku poznania współczesnego rynku jest prezentacja najważniejszych serii wydawniczych XXI wieku. Później w ogólny sposób omówiona jest praca współczesnych drukarń, hurtowni i firm dystrybuujących książki. W dalszej kolejności ukazane są rodzaje dystrybucji i formy sprzedaży (w tym również sprzedaży publikacji elektronicznych).

Trzeci blok tematyczny dotyczy takich zagadnień, jak: media poświęcone współczesnemu rynkowi wydawniczemu (portale, serwisy, czasopisma), pozyskiwanie informacji o nowościach wydawniczych oraz działania promocyjne na rzecz dystrybucji. Ostatnie z wymienionych tu zagadnień znajduje rozwinięcie w postaci osobnego przedmiotu Promocja i reklama w firmie wydawniczej.

Zajęcia mają charakter laboratorium. Warunkiem uzyskania zaliczenia z przedmiotu jest aktywne uczestnictwo w spotkaniach oraz zorganizowanie kiermaszu publikacji.

Literatura:

Forum Książki. Dodatek do „Forum Akademickiego” (bieżące numery czasopisma)

http://rynek-ksiazki.pl/.

Nowe Książki (bieżące numery czasopisma)

Rozmowy o rynku książki, t. 10, rozmowy przeprowadzili P. Waszczyk, Warszawa 2011.

Rynek książki w Polsce 2011, t. I–V, opracowanie zbiorowe.

Uwagi:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bizior-Dombrowska, Mirosław Strzyżewski
Prowadzący grup: Marcin Lutomierski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Analiza najważniejszych zjawisk na rynku wydawniczym w Polsce XXI wieku. Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami branżowymi, współczesną produkcją wydawniczą, a także specyfiką dystrybucji książek i czasopism. Zajęcia mają charakter laboratorium. Warunkiem uzyskania zaliczenia z przedmiotu jest aktywne uczestnictwo w spotkaniach oraz zorganizowanie kiermaszu publikacji.

Pełny opis:

Tematyka zajęć dotyczy wybranych zagadnień współczesnego rynku wydawniczego. Pierwszy blok tematyczny poświęcone jest takim pojęciom i problemom, jak m.in. dystrybucja, hurtownik, outsourcing, rodzaje cen, umowa konsygnacyjna. Następnie przybliżone zostają metody i wyniki badań rynku wydawniczego w Polsce.

Druga część spotkań rozpoczyna się od próby charakterystyki wybranych rodzajów firm wydawniczych (według kryterium oferty, jaką przedstawiają). Kolejnym krokiem w kierunku poznania współczesnego rynku jest prezentacja najważniejszych serii wydawniczych XXI wieku. Później w ogólny sposób omówiona jest praca współczesnych drukarń, hurtowni i firm dystrybuujących książki. W dalszej kolejności ukazane są rodzaje dystrybucji i formy sprzedaży (w tym również sprzedaży publikacji elektronicznych).

Trzeci blok tematyczny dotyczy takich zagadnień, jak: media poświęcone współczesnemu rynkowi wydawniczemu (portale, serwisy, czasopisma), pozyskiwanie informacji o nowościach wydawniczych oraz działania promocyjne na rzecz dystrybucji. Ostatnie z wymienionych tu zagadnień znajduje rozwinięcie w postaci osobnego przedmiotu Promocja i reklama w firmie wydawniczej.

Zajęcia mają charakter laboratorium. Warunkiem uzyskania zaliczenia z przedmiotu jest aktywne uczestnictwo w spotkaniach oraz zorganizowanie kiermaszu publikacji.

Literatura:

Forum Książki. Dodatek do „Forum Akademickiego” (bieżące numery czasopisma)

http://rynek-ksiazki.pl/.

Nowe Książki (bieżące numery czasopisma)

Rozmowy o rynku książki, t. 10, rozmowy przeprowadzili P. Waszczyk, Warszawa 2011.

Rynek książki w Polsce 2011, t. I–V, opracowanie zbiorowe.

Uwagi:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bizior-Dombrowska, Marcin Lutomierski, Mirosław Strzyżewski
Prowadzący grup: Marcin Lutomierski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Analiza najważniejszych zjawisk na rynku wydawniczym w Polsce XXI wieku. Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami branżowymi, współczesną produkcją wydawniczą, a także specyfiką dystrybucji książek i czasopism. Zajęcia mają charakter laboratorium. Warunkiem uzyskania zaliczenia z przedmiotu jest aktywne uczestnictwo w spotkaniach oraz zorganizowanie kiermaszu publikacji.

Pełny opis:

Tematyka zajęć dotyczy wybranych zagadnień współczesnego rynku wydawniczego. Pierwszy blok tematyczny poświęcone jest takim pojęciom i problemom, jak m.in. dystrybucja, hurtownik, outsourcing, rodzaje cen, umowa konsygnacyjna. Następnie przybliżone zostają metody i wyniki badań rynku wydawniczego w Polsce.

Druga część spotkań rozpoczyna się od próby charakterystyki wybranych rodzajów firm wydawniczych (według kryterium oferty, jaką przedstawiają). Kolejnym krokiem w kierunku poznania współczesnego rynku jest prezentacja najważniejszych serii wydawniczych XXI wieku. Później w ogólny sposób omówiona jest praca współczesnych drukarń, hurtowni i firm dystrybuujących książki. W dalszej kolejności ukazane są rodzaje dystrybucji i formy sprzedaży (w tym również sprzedaży publikacji elektronicznych).

Trzeci blok tematyczny dotyczy takich zagadnień, jak: media poświęcone współczesnemu rynkowi wydawniczemu (portale, serwisy, czasopisma), pozyskiwanie informacji o nowościach wydawniczych oraz działania promocyjne na rzecz dystrybucji. Ostatnie z wymienionych tu zagadnień znajduje rozwinięcie w postaci osobnego przedmiotu Promocja i reklama w firmie wydawniczej.

Zajęcia mają charakter laboratorium. Warunkiem uzyskania zaliczenia z przedmiotu jest aktywne uczestnictwo w spotkaniach oraz zorganizowanie kiermaszu publikacji.

Zdalna forma zajęć: za pośrednictwem platformy ZOOM. Kontakt za pośrednictwem poczty USOS.

Literatura:

Forum Książki. Dodatek do „Forum Akademickiego” (bieżące numery czasopisma)

http://rynek-ksiazki.pl/.

Nowe Książki (bieżące numery czasopisma)

Rozmowy o rynku książki, t. 10, rozmowy przeprowadzili P. Waszczyk, Warszawa 2011.

Rynek książki w Polsce 2011, t. I–V, opracowanie zbiorowe.

Uwagi:

Brak.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.