Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komputerowe redagowanie tekstów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2506-s2POL1Z-KRT-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0611) Computer use
Nazwa przedmiotu: Komputerowe redagowanie tekstów
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty do wyboru w ramach specjalności/specjalizacji - 11 - filologia polska s2
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Umiejętność obsługi systemu operacyjnego Windows.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot pomocniczy

Całkowity nakład pracy studenta:

1) Godziny realizowane w pracowni komputerowej przy bezpośrednim udziale

nauczyciela akademickiego - 30 godzin (1,5 ECTS);

2) Godziny realizowane bez udziału nauczyciela akademickiego (przygotowanie się do zajęć oraz do zaliczenia przedmiotu) - 10 godzin (0,5 ECTS).

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student wie, jak korzystać z oprogramowania komputerowego - K_W11;

W2: Student wie, jak stworzyć spójny redakcyjnie i poprawnie sformatowany tekst -K_W11;

W3: Student zna możliwości grupowego redagowania tekstu w aplikacjach sieciowych oraz zasady publikowania prac w serwisach internetowych - K_W11.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student potrafi formatować różne rodzaje tekstów, wykorzystując zaawansowane możliwości edytora tekstu - K_U12;

U2: Student potrafi korzystać z relacyjnych baz danych i wybranego tekstowego programu do składu - K_U01, K_K06, K_U12, K_U14;

U3: Student potrafi przeszukiwać korpusy tekstowe i obsługiwać wybrane analizatory tekstów - K_U01, K_U12, K_U14;


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student rozumie znaczenie odpowiedniej organizacji treści i struktury dla czytelności i zrozumiałości tekstu - K_K05;

K2: Student rozumie potrzebę ochrony własności intelektualnej - K_K08.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- laboratoryjna
- obserwacji
- projektu

Skrócony opis:

Studenci zapoznają się w trakcie zajęć z programami komputerowymi umożliwiającymi redakcję tekstu, ze szczególnym uwzględnieniem elementów automatyzacji, z możliwościami grupowego pisania tekstu w aplikacjach sieciowych oraz publikowania prac w serwisach internetowych.

Pełny opis:

Studenci uczą się wykorzystania programów komputerowych do redagowania różnych rodzajów tekstów (np. tekst podręcznikowy, raport z badań, artykuł popularnonaukowy, artykuł naukowy, tekst publicystyczny). Poznają: a) możliwości edytora tekstu, b) sposoby prezentacji treści, z uwzględnieniem odwołań do innych tekstów, c) możliwości grupowego edytowania tekstu w aplikacjach sieciowych (np. Google Docs ), d) zasady przygotowywania dokumentów przy pomocy tekstowej aplikacji do składu, e) możliwości korpusów tekstów i elektronicznych słowników w kontekście redagowania tekstów. W czasie zajęć zostanie zwrócona uwaga na kwestie prawne związane z przepisami regulującymi wykorzystywanie cudzych tekstów i ilustracji.

Literatura:

K. Borkowski, Profesjonalny skład publikacji, Toruń 1997.

J. Ciechanowski , Komputerowe składanie tekstów w językach: polskim, angielskim, czeskim, słowackim, francuskim, hiszańskim, niemieckim, rosyjskim, Zielona Góra 2003.

J. Felici , Kompletny przewodnik po typografii.

Zasady doskonałego składania tekstu, tłum. M. Kotwicki, P. Biłda, Gdańsk 2007.

B. Kamiński , Komputerowe przygotowanie publikacji, Warszawa 2002,

R. Krupa, S. Stanuch , ABC komputerowo-drukarsko-wydawnicze, Kraków 1994,

J. Kucharczyk, Wprowadzenie do systemu komputerowego składu tekstów

drukarskich, Wrocław 1994.

R. Williams, Komputerowy skład tekstów. Jak to zrobić?, Gliwice 2003.

A. Wolański, Edycja tekstów, Warszawa 2008,

M. Ziomecki, Vademecum redaktora, Poznań 2001.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie zajęć następuje na podstawie następujących kryteriów:

- uczestnictwo w zajęciach na poziomie 80%,

- wykonanie w wyznaczonym terminie ćwiczeń wskazanych przez Prowadzącego,

- wykonanie projektu z wykorzystaniem umiejętności zdobytych w trakcie zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Bojałkowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Bojałkowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Kaproń-Charzyńska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Studenci zapoznają się w trakcie zajęć z programami komputerowymi umożliwiającymi redakcję tekstu, ze szczególnym uwzględnieniem

elementów automatyzacji, z możliwościami grupowego pisania tekstu w aplikacjach sieciowych oraz publikowania prac w serwisach

internetowych.

Pełny opis:

Studenci uczą się wykorzystania programów komputerowych do redagowania różnych rodzajów tekstów (np. tekst podręcznikowy, raport z badań, artykuł popularnonaukowy, artykuł naukowy, tekst publicystyczny). Poznają: a) możliwości edytora tekstu, b) sposoby prezentacji treści, z uwzględnieniem odwołań do innych tekstów, c) możliwości grupowego edytowania tekstu w aplikacjach sieciowych (np. Google Docs ), d) zasady przygotowywania dokumentów przy pomocy tekstowej aplikacji do składu, e) możliwości korpusów tekstów i elektronicznych słowników w kontekście redagowania tekstów. W czasie zajęć zostanie zwrócona uwaga na kwestie prawne związane z

przepisami regulującymi wykorzystywanie cudzych tekstów i ilustracji.

Literatura:

K. Borkowski, Profesjonalny skład publikacji, Toruń 1997.

J. Ciechanowski , Komputerowe składanie tekstów w językach: polskim, angielskim, czeskim, słowackim, francuskim, hiszańskim,

niemieckim, rosyjskim, Zielona Góra 2003.

J. Felici , Kompletny przewodnik po typografii.

Zasady doskonałego składania tekstu, tłum. M. Kotwicki, P. Biłda, Gdańsk 2007.

B. Kamiński , Komputerowe przygotowanie publikacji, Warszawa 2002,

R. Krupa, S. Stanuch , ABC komputerowo-drukarsko-wydawnicze, Kraków 1994,

J. Kucharczyk, Wprowadzenie do systemu komputerowego składu tekstów

drukarskich, Wrocław 1994.

R. Williams, Komputerowy skład tekstów. Jak to zrobić?, Gliwice 2003.

A. Wolański, Edycja tekstów, Warszawa 2008,

M. Ziomecki, Vademecum redaktora, Poznań 2001.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.