Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Działalność firmy wydawniczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2506-s2POL2Z-DFW-E Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0414) Marketing i reklama
Nazwa przedmiotu: Działalność firmy wydawniczej
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Student za zaliczenie przedmiotu uzyskuje 3 punkty ECTS, odpowiadające nakładowi ok. 60 godzin pracy, z tego:

1,5 punktu za udział w zajęciach (30 godzin pracy) i za konsultacje z osobą prowadzącą (ok. 5 godzin),

1,5 punktu (ok. 30 godzin pracy) za pracę własną, przygotowanie do zajęć, pracę zaliczeniową i organizację spotkania promocyjnego.


Efekty uczenia się - wiedza:

K_W11; K_W12; K_W13

Po ukończeniu zajęć student/ka:

- opisuje rodzaje wydawnictw w Polsce

- rozpoznaje najważniejsze mechanizmy działania firmy wydawniczej w XXI wieku


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U10; K_U12; K_U15

Po ukończeniu zajęć student/ka:

- analizuje współczesny marketing wydawniczy

- wykorzystuje różne formy promocji i dystrybucji publikacji

- planuje i przygotowuje spotkanie promocyjne lub kiermasz książek wydawnictwa

- ocenia rzetelność pracy wydawnictwa w zakresie organizacyjnym, merytorycznym i finansowym


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01; K_K03; K_K05; K_K08; K_K09; K_K10

Po ukończeniu zajęć student/ka:

- ocenia rzetelność pracy wydawnictwa w zakresie organizacyjnym, merytorycznym i finansowym


Metody dydaktyczne:

Metody pracy zróżnicowane, zależnie od omawianych na zajęciach zagadnień, z dominującą metodą konwersatoryjną

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- obserwacji
- projektu
- studium przypadku
- SWOT

Skrócony opis:

Zajęcia mają charakter laboratorium. Ich głównym celem jest zapoznanie studenta z najważniejszymi aspektami funkcjonowania współczesnych wydawnictw. Zajęcia dotyczą przede wszystkim działalności promocyjnej i dystrybucyjnej firmy wydawniczej. Szczególny akcent został położony na wiedzę praktyczną.

Pełny opis:

Zajęcia mają charakter laboratorium. Dotyczą podstawowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem współczesnej firmy wydawniczej. Przekazują głównie wiedzę praktyczną, m.in. o tym jak zorganizowana jest praca w wydawnictwie, jak skutecznie wypromować książkę lub czasopismo, gdzie znaleźć wiarygodne informacje o nowościach wydawniczych, w jaki sposób dystrybuować publikacje. Ponadto zajęcia zapoznają z najważniejszymi pojęciami branżowymi (m.in. marketing, hurtownik, outsourcing, cena hurtowa/detaliczna, umowa konsygnacyjna) oraz współczesną produkcją wydawniczą.

Omawiane kręgi zagadnień:

1) współczesne wydawnictwa w Polsce, ich organizacja, struktura oraz współpraca z drukarnią,

2) rynek wydawniczy w XXI wieku

3) promocja w firmie wydawniczej

4) współczesne formy dystrybucji publikacji.

Zajęcia zapewniają studentowi możliwość współpracy w zakresie promocji i dystrybucji wybranych tytułów Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Literatura:

- Gołębiewski Ł., Śmierć książki. No Future Book, Warszawa 2008.

- Palacz A., ,,Cyfra" w natarciu..., czyli o druku cyfrowym słów kilka, ,,Wydawca. Magazyn informacyjny" 2011, nr 6-10.

- Prawo autorskie i prawa pokrewne. Zarys wykładu, red. M. Poźniak-Niedzielskiej, Bydgoszcz 2007.

- Rynek książki w Polsce, opracowanie zbiorowe, najnowsze wydanie.

- www.rynek-ksiazki.pl/ [wybrane publikacje]

Metody i kryteria oceniania:

- przygotowanie projektu strategii promocyjnej debiutującej firmy wydawniczej: K_U10; K_U12; K_U15; K_K01; K_K03; K_K05.

- ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć): K_W11; K_W12; K_W13; K_K08; K_K09; K_K10.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Strzyżewski
Prowadzący grup: Mirosław Strzyżewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bizior-Dombrowska, Marcin Lutomierski, Mirosław Strzyżewski
Prowadzący grup: Marcin Lutomierski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bizior-Dombrowska, Mirosław Strzyżewski
Prowadzący grup: Mirosław Strzyżewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.