Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Estetyka współczesnej publikacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2506-s2POL2Z-EWP-E Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0211) Techniki audiowizualne i produkcja medialna
Nazwa przedmiotu: Estetyka współczesnej publikacji
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

-

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Student/ka uzyskuje 2 punkty ECTS, którym odpowiada 50 godzin pracy, z tego:

– 1,5 pkt ECTS za udział w zajęciach oraz konsultacje z osobą prowadzącą (37,5 godziny pracy)

– 0,5 pkt ECTS za pracę własną przygotowywanie się do zajęć, wykonywanie prac domowych (12,5 godziny pracy).


Efekty uczenia się - wiedza:

Poprzez realizację zajęć student/ka:

1. Definiuje pojęcia związane z typografią i redakcyjnym opracowaniem książki, rozpoznaje techniki wydawnicze zastosowane w danej publikacji, np. rodzaj druku, kroje pisma (K W12).

2. Zna podstawowe zasady poprawnego opracowania merytorycznego, językowego oraz techniczno-typograficznego różnych typów publikacji (KW12, KW10).

3. Zna system znaków korektorskich oraz zasady wykonywania korekty wydawniczej (K W12).

Efekty uczenia się - umiejętności:

Po ukończeniu przedmiotu student/ka:

1. Posiada umiejętność adiustacji tekstów różnego typu (KU15).

2. Potrafi analizować książkę pod względem typograficznym (KU15).

3. Potrafi dostosować zasady typograficzne do charakteru publikacji – czasopisma, powieści, dramatu, książki naukowej itp. (K U14, K U15).

4. Potrafi ocenić typografię i estetykę danej książki (KU 15).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po ukończeniu przedmiotu student/ka docenia znaczenie edytorstwa wydawniczego oraz ma świadomość rangi literatury polskiej i jej roli w kulturze (KK01), ma pogłębioną świadomość swojej wiedzy i umiejętności z zakresu opracowania redakcyjnego tekstów, jednocześnie rozumiejąc potrzebę ciągłego dokształcania się w tej dziedzinie (KK02, KK05), potrafi pracować w zespole redakcyjnym (KK08).

Metody dydaktyczne:

1. Eksponujące: pokaz, prezentacja.

2. Podające: pogadanka, wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny.

3. Poszukujące: ćwiczeniowa, giełda pomysłów, laboratoryjna.


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- wystawa

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- projektu

Skrócony opis:

Przedmiot ma wykształcić umiejętności niezbędne do merytorycznego i technicznego przygotowania tekstu do druku pod względem redakcyjnym i typograficznym. Celem przedmiotu jest także zapoznanie studentów z problematyką projektowania graficznego publikacji w kontekście zagadnień związanych z estetyką tekstów drukowanych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przyswojenie przez studenta podstawowych technik wydawniczych związanych z opracowaniem redakcyjnym i graficznym różnego rodzaju publikacji, opanowanie podstawowych zasad typografii (litery, odmiany kroju pisma, stopień pisma, ligatury, znaki interpunkcyjne i nieinterpunkcyjne, dzielenie i przenoszenie wyrazów, rozmieszczanie tabel oraz ilustracji), zaawansowanej korekty wydawniczej oraz estetyki tekstów drukowanych (analiza projektu okładki książki, analiza obrazu typograficznego, grafika książki). Przedmiot ma również przybliżać problematykę dotyczącą budowy książki i estetyki tekstów drukowanych, wymuszając pytania o granice poligrafii i miejsce książki w XXI wieku.

Literatura:

Arnheim R., Sztuka i percepcja wzrokowa, Gdańsk 2005.

Bhaskaran L., Czym jest projektowanie publikacji? Podręcznik projektowania, Warszawa 2008.

Bringhurst R., Elementarz stylu w typografii, Kraków 2007.

Felici J., Kompletny przewodnik po typografii. Zasady doskonałego składania tekstu, tłum. M. Kotwicki, P. Biłda, Gdańsk 2007.

Frutiger A., Człowiek i jego znaki, Warszawa 2005.

Gage J., Kolor i znaczenie, Kraków 2010.

Gosney M., Szara księga. Komputerowe projektowanie czarno-białych publikacji, Warszawa 1994.

Gregory P. L., Oko i mózg. Psychologia widzenia, Warszawa 1971.

Jarzina J., Tajniki typografii dla każdego, Warszawa 2003.

Rypson P., Książka awangardowa: tekst, przedmiot, przestrzeń, Katowice 2010.

Rypson P., Książki i strony: polska książka awangardowa i artystyczna w XX wieku, Warszawa 2000.

Tomaszewski A., Architektura książki, Warszawa 2011.

Tomaszewski A., Zapiski książkoroba, Warszawa 2006.

Tyczkowski K., Lettera magica, Warszawa 2005.

Willberg H. P., Forssman F., Pierwsza pomoc w typografii. Poradnik używania pisma, tłum. M. Szalsza, Gdańsk 2006.

Wolański A., Edycja tekstów. Praktyczny poradnik: książka, prasa, www, Warszawa 2008.

http://www.typografia.info

Żelazny M., Estetyka filozoficzna, Toruń 2009.

Metody i kryteria oceniania:

1. Ocena ciągła pracy studenta w czasie zajęć, świadcząca o znajomości literatury przedmiotu, zrozumieniu problematyki wprowadzonej na zajęciach oraz o zdobytych podczas zajęć umiejętnościach (K 10, KW12, K U14, K U15, K K01, KK 02, KK 05).

2. Wykonywanie ćwiczeń praktycznych podczas zajęć, sprawdzających stopień znajomości oraz umiejętności z zakresu problematyki zajęć (K W12, K U14, K U15, K K05, K K08).

3. Pisemna praca zaliczeniowa (analiza projektu typograficznego wybranej książki), sprawdzająca całą zdobytą wiedzę oraz nabyte umiejętności z zakresu adiustacji tekstów (K W12, K U14).

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Strzyżewski
Prowadzący grup: Agnieszka Markuszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bizior-Dombrowska, Mirosław Strzyżewski
Prowadzący grup: Magdalena Bizior-Dombrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bizior-Dombrowska, Mirosław Strzyżewski
Prowadzący grup: Magdalena Bizior-Dombrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.