Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Descriptive grammar of English

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2510-f1ENG2S-DGE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Descriptive grammar of English
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty dla 2 semestru 2 roku S1 na kierunku filologia angielska
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WHUM/course/view.php?id=420
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

a passing grade in semester 3 of the course

Całkowity nakład pracy studenta:

Contact hours with the teacher:

-participation in classes – 30 hrs

Self-study hours:

-preparation for classes – 30 hrs

-preparation for tests – 15 hrs


Altogether: 75 hrs (3 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

The student


W1: describes selected aspects of English grammar in a descriptive perspective, using suitable terminology (K_W01, K_W09)


W2: enumerates characteristics and examples of pro-forms, ellipses, coordination and subordination, compound and complex sentences (K_W03)

Efekty uczenia się - umiejętności:

The student

U1: is able to interpret texts pertaining to selected aspects of English descriptive grammar (K_U02)

U2: is capable of analyzing pro-forms, ellipses, coordination and subordination, compound and complex sentences on the basis of selected examples (K_U06)

U3: can select and interactively present information on pro-forms, ellipses, coordination and subordination, compound and complex sentences (K_U05, K_U18)

Metody dydaktyczne:

Expository teaching methods:

- interactive lecture


Exploratory teaching methods:

- discussion

- brain storming

- practical

Skrócony opis:

The aim of the course is to acquaint the student with basic concepts pertaining to English descriptive grammar.

Pełny opis:

The aim of the course is to acquaint the student with basic concepts pertaining to English descriptive grammar.

The second semester is devoted to pro-forms and ellipsis, the phenomenon of coordination at the level of lesser constituents as well as clauses and the structure of complex sentences in English.

Summer semester (Content distribution):

- Pro-form

- Ellipsis

- The compound sentence

- Coordination

- Mid-term test

- The complex sentence

- Subordination

- Types of subordinated clauses

- Final test

Literatura:

Required reading (selected chapters):

S. Greenbaum, R. Quirk, A student’s grammar of the English language, London 1990

Additional reading:

materials on Moodle

Metody i kryteria oceniania:

A graded credit on the basis of in-class and home assignments, one mid-semester test as well as one test assessing the level of achieving particular learning outcomes.

Observation of participation, preparation and homework completion, documented in an individual log of progress - W1, W2, U2, U3 (20% of the final grade); no unexcused absences are allowed - each unexcused absence means 10% off the student's grade

Mid-term test - W1, W2, U2 (30% of the final grade)

Final test - W1, W2, U2 (50% of the final grade)

Missing 7 classes (or more), even if excused, is likely to result in failing to obtain a passing grade.

GRADED CREDIT:

fail- below 60 %

satisfactory- 60-69 %

satisfactory plus- 70-74 %

good – 75-84 %

good plus- 85-89 %

very good- 90 and above %

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ariadna Strugielska
Prowadzący grup: Katarzyna Piątkowska, Ariadna Strugielska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

The aim of the course is to acquaint the student with basic concepts pertaining to English descriptive grammar.

Pełny opis:

The aim of the course is to acquaint the student with basic concepts pertaining to English descriptive grammar.

The second semester is devoted to pro-forms and ellipsis, the phenomenon of coordination at the level of lesser constituents as well as clauses and the structure of complex sentences in English.

Summer semester (Content distribution):

- Pro-form

- Ellipsis

- The compound sentence

- Coordination

- The complex sentence

- Subordination

- Types of subordinated clauses

- In-class test

Literatura:

Required reading:

S. Greenbaum, R. Quirk, A student’s grammar of the English language, London 1990

Additional reading:

materials on Moodle

Uwagi:

Should the class be conducted remotely, remote teaching and testing methods, available through the Moodle platform, MSTeams and BBB will be used.

Moodle: https://moodle.umk.pl/WHUM/course/view.php?id=420

(MSTeams and BBB details are included within)

Assessment of homeworks and classroom activity will then be conducted during Big Blue Button and MSTeams videoconferences.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ariadna Strugielska
Prowadzący grup: Ariadna Strugielska, Dorota Watkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

The aim of the course is to acquaint the student with basic concepts pertaining to English descriptive grammar.

Pełny opis:

The aim of the course is to acquaint the student with basic concepts pertaining to English descriptive grammar.

The second semester is devoted to pro-forms and ellipsis, the phenomenon of coordination at the level of lesser constituents as well as clauses and the structure of complex sentences in English.

Summer semester (Content distribution):

- Pro-form

- Ellipsis

- The compound sentence

- Coordination

- The complex sentence

- Subordination

- Types of subordinated clauses

- In-class test

Literatura:

Required reading:

S. Greenbaum, R. Quirk, A student’s grammar of the English language, London 1990

Additional reading:

materials on Moodle

Uwagi:

Should the class be conducted remotely, remote teaching and testing methods, available through the Moodle platform, MSTeams and BBB will be used.

Moodle: https://moodle.umk.pl/WHUM/course/view.php?id=420

(MSTeams and BBB details are included within)

Assessment of homeworks and classroom activity will then be conducted during Big Blue Button and MSTeams videoconferences.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ariadna Strugielska, Dorota Watkowska
Prowadzący grup: Ariadna Strugielska, Dorota Watkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

The aim of the course is to acquaint the student with basic concepts pertaining to English descriptive grammar.

Pełny opis:

The aim of the course is to acquaint the student with basic concepts pertaining to English descriptive grammar.

The second semester is devoted to pro-forms and ellipsis, the phenomenon of coordination at the level of lesser constituents as well as clauses and the structure of complex sentences in English.

Summer semester (Content distribution):

- Pro-form

- Ellipsis

- The compound sentence

- Coordination

- The complex sentence

- Subordination

- Types of subordinated clauses

- In-class test

Literatura:

Required reading (selected chapters):

S. Greenbaum, R. Quirk, A student’s grammar of the English language, London 1990

Additional reading:

materials on Moodle

Uwagi:

Should the class be conducted remotely, remote teaching and testing methods, available through the Moodle platform, MSTeams and BBB will be used.

Moodle: https://moodle.umk.pl/WHUM/course/view.php?id=420

(MSTeams and BBB details are included within)

Assessment of homeworks and classroom activity will then be conducted during Big Blue Button and MSTeams videoconferences.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)