Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Introduction to literary theory

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2510-f1ENG2S-ILT-L Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Introduction to literary theory
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty dla 2 semestru 2 roku S1 na kierunku filologia angielska
Strona przedmiotu: https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=2510-f1ENG2S-ILT-L
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) N/A

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Contact hours with teacher:

- participation in lectures - 15 hrs

- consultations and feedback - 5 hrs


Self-study hours:

- preparation for test- 10 hrs


Altogether: 30 hrs (1ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) W1: The student has advanced knowledge in the field of literary studies (K_W05).


Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) U1: The student can use basic theoretical perspectives and paradigms in philology (K_U06).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) K1: The student is able to critically assess their knowledge and other sources of information (K_K01).

Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Expository teaching methods:

- informative lecture

- participatory lecture

Exploratory teaching methods:

- classic problem-solving

Online teaching methods:

- integrative methods

- content-presentation-oriented methods


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The lecture presents an overview of contemporary literary criticism and theory.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The lecture presents an overview of contemporary literary criticism and theory with the aim to familiarise students with basic theoretical approaches and critical methods, and to supply them with tools to analyse literary and/or critical texts.

Content distribution:

- 20th-century institutionalisation of literary studies

- New Criticism

- structuralism

- semiotics

- psychoanalysis

- political criticism

- feminist criticism

- postmodernism

- poststructuralism

- postcolonial criticism

- cultural criticism

- ecocriticism

Literatura: (tylko po angielsku)

Selected readings from:

Bertens, H. 2001. Literary Theory: The Basics. London: Routledge.

Rivkin, J. and M. Ryan, eds. 2010. Literary Theory: An Anthology. Malden: Blackwell.

Davis, R.C. and R. Schleifer, eds. 1998. Literary Criticism: Literary and Cultural Studies. New York: Longman.

Cuddon, J.A. 2014. The Penguin Dictionary of Literary Terms and Literary Theory. London: Penguin Books.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

A graded credit based on:

Test – W1

Activity – U1, K1

Assessment criteria:

- participation in lectures – oral assignments and comments on Moodle (25%)

- final test (75%)

very good – 91-100 %

good plus – 86-90 %

good – 76-85 %

satisfactory plus – 70-75 %

satisfactory – 60-69 %

fail – 0-59 %

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

N/A

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Więckowska
Prowadzący grup: Katarzyna Więckowska
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WF/course/view.php?id=744
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The lecture presents an overview of contemporary literary criticism and theory.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Topics:

- 20th-century institutionalisation of literary studies

- New Criticism

- structuralism

- semiotics

- psychoanalysis

- political criticism

- feminist criticism

- postmodernism

- poststructuralism

- postcolonial criticism

- cultural criticism

- ecocriticism

Literatura: (tylko po angielsku)

As in part A.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Więckowska
Prowadzący grup: Katarzyna Więckowska
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WF/course/view.php?id=744
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The lecture presents an overview of contemporary literary criticism and theory.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Topics:

- 20th-century institutionalisation of literary studies

- New Criticism

- structuralism

- semiotics

- psychoanalysis

- political criticism

- feminist criticism

- postmodernism

- poststructuralism

- postcolonial criticism

- cultural criticism

- ecocriticism

Literatura: (tylko po angielsku)

As in part A.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Więckowska
Prowadzący grup: Katarzyna Więckowska
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WF/course/view.php?id=744
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Due to the restrictions connected with SARS-CoV-2, the lecture and the final test will take place online.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Topics:

- 20th-century institutionalisation of literary studies

- New Criticism

- structuralism

- semiotics

- psychoanalysis

- political criticism

- feminist criticism

- postmodernism

- poststructuralism

- postcolonial criticism

- cultural criticism

- ecocriticism

Literatura: (tylko po angielsku)

As in part A.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Więckowska
Prowadzący grup: Katarzyna Więckowska
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WF/course/view.php?id=744
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

In 2020/2021, the lecture may be conducted online via Moodle and Microsoft Teams.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Topics:

- 20th-century institutionalisation of literary studies

- New Criticism

- structuralism

- semiotics

- psychoanalysis

- political criticism

- feminist criticism

- postmodernism

- poststructuralism

- postcolonial criticism

- cultural criticism

- ecocriticism

Literatura: (tylko po angielsku)

As in part A.

Uwagi: (tylko po angielsku)

Click on "Lecture, 15 hours → more information"/ "Wykład, 15 godzin → więcej informacji" for additional details about the 2020/2021 cycle.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.