Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Specialisation seminar: Subtitling

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2510-f1ENG2S-SS-S Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Specialisation seminar: Subtitling
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) As a seminar focused on English-Polish translation, the course requires a fluent command of Polish (B2+).

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Contact hours with teacher:

- participation in classes: 30 hrs

- online tasks and activities: 15 hrs

Self-study hours:

- preparation for the end-of-semester test: 15 hrs

- preparation of the end-of-semester project: 15 hrs


Altogether: 75 hrs (3 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) W1: The undergraduate has a basic knowledge of the terminology used in subtitling and the technical aspects of the mode of translation (K_W07)

Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) U1: The undergraduate is able to transcribe and translate audiovisual texts in English into Polish and Polish into English, demonstrating an understanding of and the ability to rephrase content in both languages. (K_U3, K_u4)


U2: The undergraduate is able to analyse and evaluate the source text to be subtitled in terms of its linguistic content, cultural context and audovisual properties with subtitling in mind, and apply appropriate subtitling solutions to preserve its most vital features. (k_U8)


U3: The undergraduate is able to draw on Internet and library resources while working on the translation of a documentary requiring the use of specialized terminology, and defend their choice ofparticular subtitling solutions. (K_U16)


U4: The undergraduate is able to prepare a working, professionally edited version of subtitles for the end-of-semester project to be shown to a wider audience. (K_U17)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) -

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- projektu
- seminaryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The seminar will introduce students to basic requirements, types and methods of subtitling. It will introduce subtitling-specific terms and concepts, develop students' skills in using subtitling software and in analysing audiovisual texts from the perspective of audiovisual transation, and require them to present their work to the public.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Students will be introduced to:

- basic concepts of audiovisual translation,

- history and development of subtitling,

- types of subtitling,

- techniques of reducing text used in subtitling,

- principles of breaking lines and using layout for fluent reading,

- technnical requirements in subtitling,

- punctuation conventions used in subtilting in English and Polish,

- subtitling documents and workflow,

- basic functions of free subtitling applications.

Literatura: (tylko po angielsku)

Belczyk, Arkadiusz. Tłumaczenie filmów. Wilkowice: Wydawnictwo Dla Szkoły.

Diaz Cintas, Aline Remael. Audiovisual translation: subtitling.

Gottlieb, Henrik. 2004. “Subtitling”, in Mona Baker and Kirsten Malmkjær (eds.) Routledge encyclopedia of translation studies, 244-252.

Tomaszkiewicz, Teresa. 2006. Przekład audiowizualny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

End-of-semester test (70%): W1, U1, U2.

End-of-semester project, involving the screening of short subtitled films (the students will have to prepare and proofread the subtitlies) (30%): U3, U4

Very good – 91-100% (5.0)

Good plus – 86-90% (4+)

Good – 76-85% (4.0)

Satisfactory plus – 70-75% (3+)

Satisfactory – 60-69% (3.0)

Fail – 0-59% (2)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Guttfeld
Prowadzący grup: Dorota Guttfeld
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.