Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literature and culture today: Intertextuality: re-writing and adapting Hamlet

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2510-f1ENG2W-LCT-INT Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Literature and culture today: Intertextuality: re-writing and adapting Hamlet
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Zajęcia z modułów I i II do wyboru - II rok filologii angielskiej s1 - wymagania etapowe
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WHUM/course/view.php?id=1613
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: angielski
Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Contact hours: 30

- active participation in tutorials - 30 hours


Total: 30 hours (1 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) The student

W1: has advanced knowledge of Anglophone literary and cultural studies (K_W05, K_W08)Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) The student

U1: is able to read and comprehend literary texts in English (K_U02)

U2: is able to communicate in English, using various communication channels and techniques on issues pertaining to the study of culture and literature (K_U05)

U3: is able to integrate basic theoretical perspectives and paradigms used in literary and cultural studies (K_U06)

U4: is able to use English effectively to speak in public, present arguments and draw conclusions (K_U15)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) The student

K1: participates in activities for promoting British tradition and cultural heritage (K_K04).

Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) discussion

presentation

project

Metody dydaktyczne poszukujące:

- projektu
- seminaryjna
- studium przypadku

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The seminar investigates the processes involved in the circulation of texts and themes in culture, focusing on intertextuality, adaptation, parody and re-writing.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The seminar investigates the processes involved in the circulation of texts and themes in culture, focusing on intertextuality, adaptation, parody and re-writing.

These processes will be examined taking as an example adaptations and new versions of William Shakespeare's Hamlet. The texts and films considered will include the plays by Tom Stoppard, feminist revisions of Shakespearean plays, postcolonial productions of Hamlet, psychoanalytic interpretations of Hamlet and iconographic representations of Ophelia.

Literatura: (tylko po angielsku)

Allen, Graham. 2000. Intertextuality. London: Routledge.

Dentith, Simon. 2000. Parody. London, NY: Routledge.

Drakakis, John (ed.). 1985. Alternative Shakespeares. London: Routledge.

Kristeva, Julia. 1984. Revolution in Poetic Language. New York: Columbia University Press.

Novy, Marianne (ed.). 2000. Transforming Shakespeare: Contemporary Women’s Re-Visions in Literature and Performance. NY: Palgrave.

Peterson, Kaara. 1998. Framing Ophelia: Representation and the pictorial tradition. Mosaic : a Journal for the Interdisciplinary Study of Literature. Winnipeg: Sep 1998.Vol. 31, Iss. 3.

Sanders, Julie. 2006. Adaptation and Appropriation. London: Routledge.

Showalter, Elaine. 1987. The Female Malady: Women, Madness and English Culture. London: Virago.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Assessment methods:

Project presentation – W1, U1, U2, U3, U4, K1

Mini-presentation (representations of Ophelia) – W1, U2, U3, U4, K1

Participation in discussion – W1, U1, U2, U3, U4, K1

Components of the final mark:

Project presentation and description (50%)

Mini-presentation (Ophelia) (20%)

Regular attendance, participation in discussion, completion of assignments (30%)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Lorek-Jezińska
Prowadzący grup: Edyta Lorek-Jezińska
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WHUM/course/view.php?id=1613
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The seminar investigates the processes involved in the circulation of texts and themes in culture, focusing on intertextuality, adaptation, parody and re-writing.

The seminar will be taught via online methods (Microsoft Teams and Moodle) and is accompanied by a Moodle course (https://moodle.umk.pl/WHUM/course/view.php?id=1613) in which students will find the excerpts from the theoretical and dramatic texts for reading, examples, as well as discussion questions.

The Microsoft Teams group details will be sent to participants by e-mail and will be made available on the Moodle.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The seminar investigates the processes involved in the circulation of texts and themes in culture, focusing on intertextuality, adaptation, parody and re-writing.

These processes will be examined taking as an example adaptations and new versions of William Shakespeare's Hamlet. The texts and films considered will include the plays by Tom Stoppard, feminist revisions of Shakespearean plays, postcolonial productions of Hamlet, psychoanalytic interpretations of Hamlet and iconographic representations of Ophelia.

The course will be taught by ONLINE/REMOTE methods (a combination of synchronous and asynchronous methods), according to the following schedule:

1. Introduction (Online Teams)

2. Intertextualities (Online Teams)

3. Intertextualities – exercises (Moodle assignments)

4. Adaptation/Appropriation (Online Teams)

5. Parody (Online Teams)

6. Post-colonial and multicultural Shakespeares (Online Teams)

7. Hamlet by William Shakespeare (the original?) (Moodle – shared document)

8. Hamlet 2000 (Michael Almereyda) (Online Teams)

9. Rosencrantz and Guildenstern are Dead by Tom Stoppard (film adaptation); 15 minute Hamlet by Tom Stoppard (Online Teams)

10-11. Ophelia – madness, iconography, the Internet, parody (2 meetings: theory + mini-presentations) (Online Teams)

12. Ophelia by Bryony Lavery, Pushing the Prince into Denmark by Deborah Levy - feminist revisions (Online Teams)

13. Psychoanalytic interpretations (Moodle assignments)

14-15. Presentations of the theatre/film/music/art/video projects based on Shakespeare’s Hamlet (in groups) (students’ presentations posted on the Moodle platform) + feedback

The seminar is accompanied by a Moodle course in which students will find the excerpts from the theoretical and literary texts for reading, examples, as well as discussion questions (to be used when preparing for the synchronous online meetings and Moodle assignments).

Assessment methods:

Project presentation (Moodle) – W1, U1, U2, U3, U4, K1

Mini-presentation (representations of Ophelia) (MS Teams) – W1, U2, U3, U4, K1

Participation in discussion (MS Teams, Moodle assignments and shared documents) – W1, U1, U2, U3, U4, K1

Components of the final mark:

Project presentation and description (Moodle) (50%)

Mini-presentation (Ophelia) (MS Teams) (20%)

Regular attendance, participation in discussion, completion of assignments (MS Teams and Moodle) (30%)

Literatura: (tylko po angielsku)

Allen, Graham. 2000. Intertextuality. London: Routledge.

Dentith, Simon. 2000. Parody. London, NY: Routledge.

Drakakis, John (ed.). 1985. Alternative Shakespeares. London: Routledge.

Kristeva, Julia. 1984. Revolution in Poetic Language. New York: Columbia University Press.

Novy, Marianne (ed.). 2000. Transforming Shakespeare: Contemporary Women’s Re-Visions in Literature and Performance. NY: Palgrave.

Peterson, Kaara. 1998. Framing Ophelia: Representation and the pictorial tradition. Mosaic : a Journal for the Interdisciplinary Study of Literature. Winnipeg: Sep 1998.Vol. 31, Iss. 3.

Sanders, Julie. 2006. Adaptation and Appropriation. London: Routledge.

Showalter, Elaine. 1987. The Female Malady: Women, Madness and English Culture. London: Virago.

Further reading:

Chedgzoy, Kate (ed.). 2001. Shakespeare, Feminism and Gender. NY: Palgrave.

Hedrick, Donald and Bryan Reynolds. 2000. Shakespeare without Class. NY: Palgrave.

Lorek-Jezińska, Edyta. 2012. “Re-Writing Ophelia: Iconography of Madness and Death in Bryony Lavery’s and Deborah Levy’s Plays”. The Visual and the Verbal in Film, Drama, Literature and Biography. Ed. Mirosława Buchholtz, Grzegorz Koneczniak. Frankfurt am Main: Peter Lang, 43-63.

Orr, Mary. 2003. Intertextuality: Debates and contexts. Cambridge: Polity Press.

Rose, Margaret. 1993. Parody: Ancient, Modern, and Post-Modern. Cambridge: Cambridge University Press.

Sosnowska, Monika. 2009. “New York City of 2000 as Pars Pro Toto in Michael Almereyda’s Hamlet”. Images of the City. Ed. A. Rasmus and M. Cieślak. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. 135-146.

Uwagi: (tylko po angielsku)

Click on "Labolatory, 30 hours → more information"/ "Laboratorium, 30 godzin → więcej informacji" for additional details about the 2020/2021 cycle.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.