Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Language and linguistics today: Language variation and change

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2510-f1ENG2W-LLT-LVC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Language and linguistics today: Language variation and change
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

Interest in linguistics

Całkowity nakład pracy studenta:

1 ECTS (30h)

30 – contact hoursEfekty uczenia się - wiedza:

K_W01, The graduate has advanced knowledge of the language/ languages of a given cultural area.

K_W03, the student has general knowledge of linguistics


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01, The graduate is able to search for, analyze, evaluate, select, and apply information using various sources and manners.

K_U06, The graduate is able to integrate basic theoretical perspectives and paradigms pertaining to language studies.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01, The graduate is aware of the level of their knowledge and skills and understands the need for constant learning and development of their skills. The graduate is able to inspire and coordinate the learning process of other persons.

Metody dydaktyczne:

Seminar, problem-setting, problem solving, team-work, and discussion. Q&A sessions

K_W01, K_W01, K_W03, K_U01, K_U06,

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- seminaryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

The aim of the seminar History of English and Language Variation is to provide a description and explanation of variables within the English language in terms of diachronic (historical), regional, social and stylistic aspects.

Pełny opis:

• English as a World Language

• Language Variation: regional v. social and stylistic.

• Language Variation in social terms (class, gender, age...), in terms of medium and channel of communication, field/domain of discourse and style/register.

• The History of English: Old English, Middle English, Modern English (phonological, morpho-syntactic, lexical and semantic change).

• Regional Varieties of English: British varieties, Scottish, Irish, American varieties, and other (post-colonial) varieties: Canadian, Australian, Indian, African and Caribbean.

• Case Study: Australian English

Literatura:

• McIntyre, Dan. 2009. History of English: A resource book for students. Routledge. London and New York.

• Melchers Gunnel and Phillip Shaw. 2003. World Englishes. Arnold and Oxford University Press. London and New York.

• Mugglestone, Linda (ed.). 2006. The Oxford History of English. Oxford University Press. Oxford.

• McCrum Robert, William Cran, Robers MacNeil. 1986. The Story of English. Penguin Books.

Schneider, Edgar W. 2007. Postcolonial English: Varieties around the world. Cambridge University Press. Cambridge.

Metody i kryteria oceniania:

• Work-sheets to be filled in as written assignments - concerning declarative knowledge (30%)

• An expository essay (30%)

• Final test (40%)

W-1, U-1 to be updated

Very good – 91-100% (5.0)

Good plus – 86-90% (4+)

Good – 76-85% (4.0)

Satisfactory plus – 70-75% (3+)

Satisfactory – 60-69% (3.0)

Fail – 0-59% (2)

The students will be assessed on the basis of attendance (on-line presence during distance-learning sessions or real-space contact sessions if the situation permits), on the basis of their aptitude resulting from regarding active engagement in the activities, on the basis of assignments sent on time according to ongoing instructions at particular stages of the course (worksheets and mini-essays), the final test or project, and/or the examination test if relevant.

K_W01, K_W01, K_W03, K_U01, K_U06,

Praktyki zawodowe:

N/A

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Skrzypczak
Prowadzący grup: Waldemar Skrzypczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

as in A

On-line teaching sessions will be carried out with the support of the following distance learning tools: MICROSOFT TEAMS (is the basic tool for interactive sessions), USOS will provide the students with extra instructions, mini-lectures, comments and feedback, by means of e-mails and attachments sent to particular groups.

Pełny opis:

as in A

Literatura:

as in A

Uwagi:

none

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)