Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Specialisation seminar: Information in the Age of Digital Culture

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2510-f1ENG2W-SS-IADC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Specialisation seminar: Information in the Age of Digital Culture
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Contact hours with teacher:

→ participation in lectures - 30 hrs

→ consulations – 15 hrs


Self-study hours:

→ preparation for lectures and projects - 30 hrs


Altogether: 75 hrs (3 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) The graduate has basic knowledge of the written utterances and Internet written form of the English-language cultural area and of such aspects as the evolution of those written forms brought upon by changes in technology, message types and forms, and representative examples of Internet texts and other forms of web literacy (K_W04).

Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) U1: The graduate is able to search for, analyse, evaluate, select, and apply information concerning the language and discourse of the online environment using various sources and manners native to that environment, and place the studied texts in a general context of history and cultural influence of the Internet (K_U01, K_U09).


U2: The graduate is also able to analyse and interpret the studied web texts with the use of basic terminology and appropriated methods (K_U11).


Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Observation/demonstration teaching methods:

- display

Expository teaching methods:

- description

- informative (conventional) lecture

- participatory lecture

Exploratory teaching methods: - case study

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- studium przypadku

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course concerns digital literacy and related topics. It will address matters such as news and media literacy, as well as critical thinking about misinformation in the online environment. Topics such as source credibility, reasoning and various types of fallacies, culture of equivalence, and potential threats related to processing and sharing information online (deception, scams, manipulation and cyber-violence) will also be discussed.

The students will be graded according to their participation in class and realisation of assigned projects.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The course concerns digital literacy and related topics. It will address matters such as news and media literacy, as well as critical thinking about misinformation in the online environment. Topics such as source credibility, reasoning and various types of fallacies, culture of equivalence, and potential threats related to processing and sharing information online (deception, scams, manipulation and cyber-violence) will also be discussed.

The following will be discussed during the duration of the course:

→The concept of digital literacy, as well as selected hypertext-related skills, such as hyper reading and close reading.

→The way online environment supports and creates meaning and knowledge.

→The Internet and social media as high-speed distribution mechanisms for a variety of information, including misinformation, disinformation, and malinformation.

→Discussion concerning possible application of the theoretical tools.

Literatura: (tylko po angielsku)

Chayko Mary. Super Connected. SAGE 2017

Mandiberg Michael, 2012. The Social Media Reader;

Hayles Katherine, 2012. How We Think: Digital Media and Contemporary Technogenesis;

Hafner Christoph and Rodney Jones, 2012. Understanding Digital Literacies;

Talbot Mary, 2007. Media Discourse

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Graded credit.

Assessment methods:

Continuous evaluation (20%) and assigned projects (80%)

Assessment of knowledge:

1. Oral assignments in class and discussion

Assessment of skills:

1. One graded project and final written report

2. In-class discussion

Assessment criteria:

fail- (59%)

satisfactory- (60-67%)

satisfactory plus- (68-75%)

good - (76-84%)

good plus- (85-90%)

very good- (91-100%)

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

n/a

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Marak
Prowadzący grup: Katarzyna Marak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)