Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Specialisation seminar: Literary analysis for translators

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2510-f1ENG2W-SS-LAT Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Specialisation seminar: Literary analysis for translators
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) - fluent command of Polish required (at least B2)

- interests in literary translaion

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Contact hours with teacher:

- participation in the seminar - 30 hrs


Self-study hours:

- required reading - 20 hrs

- written assignments - 15 hrs

- preparation for the final test - 5 hrs

- Moodle tests and activities - 5 hrs


Altogether: 75 hrs (3 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) Student

W1: defines terms and concepts related to literary analysis and literary translation (K_W07)


Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) Student

U1: performs pre-translation analysis of a literary text in English for the purposes of literary translation into Polish (K_U03)

U2: critically describes translation techniques used to render a literary text in Polish into English (K_U04)

U3: unassisted, applies literary and translation terminology to the analysis of previously unknown texts (K_U08)

U4: refers to translation scholars and theories while justifying their evaluation of translation techniques (K_U16)

U5: searches for critical sources on selected authors to evaluate the translation of their selected work (K_U17)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) n/a

Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Expository teaching methods:

- informative (conventional) lecture

- discussion

Exploratory teaching methods:

- seminar

- case study

- project work


Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The seminar will develop close reading skills and present issues in stylistics and poetics from the perspective of pre-translation analysis of literary texts.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The seminar will introduce crucial terms in poetics and literary stylistics for the purposed of pre-translation literary analysis and translation assessment. Students will practice close reading and annotating literary texts in terms of diction, imagery, tropes, narrative mode, etc. and the relationship between style and meaning in a literary work. In-class tasks will include text analysis and translation review as well as translation of literary texts from English into Polish.

Literatura: (tylko po angielsku)

Required reading

Baldick, Chris. The Concise Oxford Dictionary of Literary Terms. Oxford: OUP, 1990.

Cuddon, J.A. Dictionary of Literary Terms. London: Penguin, 1991.

Simpson, P. Stylistics. A Resource Book for Students. Londyn: Routledge, 2004.

Additional reading

Landers, C. Literary translation: A Practical Guide. Clevedon: Multilingual, 2001.

Crystal, D. i D. Davy. Investigating English Style. Londyn: Longman, 1969.

Leech, G. i M. Short. Style in Fiction. Londyn: Longman, 1982.

Leech, G. A Linguistic Guide to English Poetry. Londyn: Longman, 1969.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Assessment methods:

- in-class activity and Moodle activities - U1, U2, U4, U5 (20%)

- end-of-semester test - W1, U3 (80%)

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

n/a

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Guttfeld
Prowadzący grup: Dorota Guttfeld
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Guttfeld
Prowadzący grup: Dorota Guttfeld
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.