Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Specialisation seminar: Language variation and change

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2510-f1ENG2W-SS-LVC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Specialisation seminar: Language variation and change
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

Interest in language in diachronic, social and regional dimensions.

Całkowity nakład pracy studenta:

3 ECTS (75h)

30 – contact hours

15 – ongoing preparation for classes

15 - work on the project/work-sheet

15 hour – preparation for the final test, along with individual instruction


Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01, The graduate has basic knowledge of the language/ languages of a given cultural area.

K_W03, the student has basic knowledge of linguistics


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01, The graduate is able to search for, analyze, evaluate, select, and apply information using various sources and manners.


K_U06, The graduate is able to integrate basic theoretical perspectives and paradigms pertaining to language studies.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01, The graduate is aware of the level of their knowledge and skills and understands the need for constant learning and development of their skills. The graduate is able to inspire and coordinate the learning process of other persons.


Metody dydaktyczne:

Mini lectures, presentations, problem-setting and discussion

Obligatory attendance, active involvement, date-to-date submission of assignments


Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- seminaryjna

Skrócony opis:

The aim of the seminar History of English and Language Variation is to provide a description and explanation of variables within the English language in terms of diachronic (historical), regional, social and stylistic aspects.

Pełny opis:

• English as a World Language

• Language Variation: regional v. social and stylistic.

• Language Variation in social terms (class, gender, age...), in terms of medium and channel of communication, field/domain of discourse and style/register.

• The History of English: Old English, Middle English, Modern English (phonological, morpho-syntactic, lexical and semantic change).

• Regional Varieties of English: British varieties, Scottish, Irish, American varieties, and other (post-colonial) varieties: Canadian, Australian, Indian, African and Caribbean.

• Case Study: Australian English

Literatura:

• Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. Cambridge University Press. Cambridge.

• McIntyre, Dan. 2009. History of English: A resource book for students. Routledge. London and New York.

• Melchers Gunnel and Phillip Shaw. 2003. World Englishes. Arnold and Oxford University Press. London and New York.

• Mugglestone, Linda (ed.). 2006. The Oxford History of English. Oxford University Press. Oxford.

• McCrum Robert, William Cran, Robers MacNeil. 1986. The Story of English. Penguin Books.

Schneider, Edgar W. 2007. Postcolonial English: Varieties around the world. Cambridge University Press. Cambridge.

Metody i kryteria oceniania:

• Work-sheets to be filled in as written assignments - concerning declarative knowledge (10%)

• Presentation on a selected topic (30%)

• An expository essay (20%)

• Final test (40%)

Very good – 91-100% (5.0)

Good plus – 86-90% (4+)

Good – 76-85% (4.0)

Satisfactory plus – 70-75% (3+)

Satisfactory – 60-69% (3.0)

Fail – 0-59% (2)

Praktyki zawodowe:

N/A

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Skrzypczak
Prowadzący grup: Waldemar Skrzypczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

As in A.

Pełny opis:

As in A.

Literatura:

As in A.

Uwagi:

As in A.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)