Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Specialisation seminar: Media Studies

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2510-f1ENG2W-SS-MS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Specialisation seminar: Media Studies
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WF/course/view.php?id=557
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) N/A

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Contact hours with teacher:

- participation in lectures - 30 hrs

- consultations and feedback - 5 hrs


Self-study hours:

- preparation for classes - 10 hrs

- reading literature - 7 hrs

- preparation for tests - 8 hrs

- preparation for the final project and examination – 15 hrs


Altogether: 75 hrs (3 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) Student

W1: has basic knowledge of the critical approaches to the study of contemporary media and film (K_W09)

W2: knows selected historical, social, philosophical and political issues determining the development of contemporary media and film (K_W09)


Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) Student

U1: is able to search for, analyse, evaluate, select, and apply information to the study of various media texts (K_U01)

U2: is capable of understanding different views on social life that are manifested by people from various backgrounds and cultures in various media texts (K_U20)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) N/A

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- projektu
- seminaryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The seminar introduces major interpretative techniques and critical methods in contemporary media studies.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The seminar presents major interpretative techniques and problems in contemporary TV and film studies with the aim to provide critical and analytical tools to be used in other courses and individual work.. The issues discussed during the course include: the structure of TV texts, contemporary film criticism, realism, representation and ideology, postmodern narratives.

Content distribution:

-Introduction and requirements

- Television and narrative structure

- Factual TV: TV news and reality shows (realism)

- TV forms: series and serials

- Film narrative: classical, postclassical and complex structures

- Film genres: form and audience

- Action cinema

- Film and social problems: films noir

- Postmodern narratives

- New directions in cinema

Literatura: (tylko po angielsku)

Selected readings from:

Burton, Graeme. 2005. Media and Society: Critical Perspectives. Maidenhead, England: Open University Press

Conard, Mark T. 2006. The Philosophy of Film Noir. Lexington, KY.: University Press of Kentucky.

Eubank Leo and Marshall Cohen (eds.). 2004. Film Theory and Criticism: Introductory Readings. New York: Oxford University Press.

Stadler, Jane and Kelly Mcwilliam. 2009. Screen Media: Analysing Film and Television. Crows Nest, N.S.W.: Allen & Unwin.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

A graded credit on the basis of assessing the level of achieving particular learning outcomes:

- activity - W2

- short tests - W1

- final project (multimedia presentation) – U1, U2

Assessment criteria:

fail – 0-59 %

satisfactory – 60-69 %

satisfactory plus – 70-75 %

good – 76-85 %

good plus – 86-90 %

very good – 91-100 %

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

N/A

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Więckowska
Prowadzący grup: Katarzyna Więckowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis: (tylko po angielsku)

Topics:

- Television and narrative structure

- TV news, reality shows, mockumentaries

- TV forms: series and serials

- Film narrative: classical, postclassical and complex structures

- Film genres: form and audience

- Action cinema

- Film and social problems: film noir

- Postmodern narratives

- New directions in cinema

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Więckowska
Prowadzący grup: Katarzyna Więckowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis: (tylko po angielsku)

Topics:

- Television and narrative structure

- TV news, reality shows, mockumentaries

- TV forms: series and serials

- Film narrative: classical, postclassical and complex structures

- Film genres: form and audience

- Action cinema

- Film and social problems: film noir

- Postmodern narratives

- New directions in cinema

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Więckowska
Prowadzący grup: Katarzyna Więckowska
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WHUM/course/view.php?id=557
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis: (tylko po angielsku)

Topics:

- Television and narrative structure

- TV news, reality shows, mockumentaries

- TV forms: series and serials

- Film narrative: classical, postclassical and complex structures

- Film genres: form and audience

- Action cinema

- Film and social problems: film noir

- Postmodern narratives

- New directions in cinema

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.