Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Specialisation seminar: Ancient Shakespeare

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2510-f1ENG3S-SS-AS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Specialisation seminar: Ancient Shakespeare
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) 4 ECTS points = 100 hours


30 hours - seminar


20 hours - reading and preparation for classes


20 hours - individual consultations (face to face and via the Internet)


10 hours - writing and editing the midterm essay


20 hours - writing and editing the final essay


Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) W1: the student has a basic knowledge on the historical, social, religious, philosophical andpolitical context of William Shakespeare's “ancient” plays.

Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) U1: the student is able to place the works of William Shakespeare in a larger historical and cultural context (K_U09),


U2: the student is able to differentiate between the texts of William Shakespeare and to critically analyze them with the use of appropriate methods (K_U12),


U3: the student is able to analyze a variety of extra-literary adaptations of William Shakespeare's plays (K_U13).
Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) K1: the student appreciates the heritage of William Shakespeare and is aware of their responsibility to preserve it (K_K05).

Metody dydaktyczne eksponujące:

- drama
- inscenizacja
- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna
- ćwiczeniowa
- seminaryjna

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The seminar presents the work of William Shakespeare from a variety of perspectives (theatrical, film, literary, translation). Focusing on the “ancient” plays of Shakespeare, the students will discover the richness of possible interpretations of the play and its influence on European and American culture.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The seminar presents the work of William Shakespeare from a variety of perspectives (theatrical, film, literary, translation). Focusing on the “ancient”, the students will discover the richness of possible interpretations of the play and its influence on European and American culture.

In the course of the classes the student will become intimately familiar with the plays themselves, their critical reception, a variety of translations and adaptations, both film and theater.

The students will be analizing a selection of scenes from the play from a comparative approach.

Literatura: (tylko po angielsku)

William Shakespeare, Coriolanus, any edition

William Shakespeare, Julius Caesar, any edition

William Shakespeare, Anthony and Cleopatra, any edition

Coriolanus, 2011 dir. Ralph Fiennes

Julius Caesar, 1953, dir. Joseph L. Mankiewicz

Anthony and Cleopatra, 1972, dir. Charleton Heston

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Final essay (50%)

Mid-term essay (30%)

Active participation in class (20%)

In each of the criteria, the correct and precise use of the English language will be taken into consideration (up to 20% of the grade for the given component).

60%-71% = 3.

72%-76% = 3+

77%-84% = 4.

85%-90% = 4+

91%-100% = 5.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Hetman
Prowadzący grup: Jarosław Hetman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.