Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Specialisation seminar: Gestural origins of language

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2510-f1ENG3S-SS-GOL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Specialisation seminar: Gestural origins of language
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Seminaria przedmiotowe - wybieralne - dla 2 semestru 3 roku S1 na kierunku filologia angielska
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: angielski
Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Contact hours with teacher:

- participation in classes – 30 hrs


Self-study hours:

- preparation of group project – 35 hrs

- preparation for classes (reading, at-home assingments) – 35 hrs

Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) W1. The graduate has basic knowledge of research-related terminology and methodology applied in language studies (K_W07).


W2. The graduate has basic knowledge of selected language issues in the comparative, contrastive, and intercultural contexts (K_W13).

Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) U1. The graduate is able to gain and deepen their knowledge and develop their research skills on their own (K_U08).


U2. The graduate displays argumentation skills and is able to refer to scholars' opinions as well as to draw conclusions (K_U16).


U3. The graduate is able to conduct a preliminary search of library holdings, use databases and the Internet, prepare a list of references, add notes with due care as to the copyright, format documents using a word processor and make a presentation (K_U17).

Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Expository teaching methods:

- description, discussion


Exploratory teaching methods:

- practical, project, seminar

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- projektu
- seminaryjna

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course introduces students to the basic tenets of evolutionary thinking and Science of Language Evolution, specifically gestural and pantomimic scenarios of language origins.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The aim of this course is to introduce students to the Science of Language Evolution and, specifically, to gestural and pantomimic scenarios of language origins. The course will address such questions as: How did humans evolve their capacity for language? What could the original human communication system look like? Why is non-verbal communication, based on gesture and pantomime, seen as a precursor to language? The students will thus be familiarised with the basic tenets of evolutionary thinking, evolution of language, and gesture studies; they will also learn about the trends in research on non-verbal communication, including methods such as motion capture.

Content distribution:

- Introduction: course aims and content, learning outcomes, assessment criteria, code of conduct;

- Evolutionary thinking: evolutionism, evolution and natural selection, Universal Darwinism, evolutionary psychology;

- Science of Language Evolution: historical overview of inquiry into language origins, evolutionary take on language, key concepts (e.g. protolanguage), stages in language evolution;

- Preadaptations for language: physiological, neurological, and cognitive preadaptations for language;

- Gesture: gesture definitions and typologies, pantomime, trends in gesture studies;

- Gestural origins of language: gestural primacy hypothesis, the problem of modality transition, multimodality, alternative scenarios of language origins.

Literatura: (tylko po angielsku)

Arbib, M. 2012. How the Brain Got Language. Oxford: Oxford University Press.

Corballis, Michael C. 2002. From Hand to Mouth: The Origins of Language. Princeton: Princeton University Press.

Tallerman, M. And K. R. Gibson (eds.) 2012. The Oxford Handbook of Language Evolution. Oxford: Oxford University Press.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Graded group projects - presented in the form of conference posters (W1, W2, U1, U2, U3): 70%

Graded online activity - participation in online class and activity on Moodle platform (U1, U2, U3): 30%

Scores:

fail: 0–59%

satisfactory: 60–69%

satisfactory plus: 70–75%

good: 76–85%

good plus: 86–90%

very good: 91–100%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Sibierska
Prowadzący grup: Marta Sibierska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Uwagi: (tylko po angielsku)

Pending information if remote learning persists in summer 2020/2021, in which case classes will be conducted online in a synchronous mode (via Microsoft Teams) and on Moodle platform, and students' performance will be assessed based on task submission on Moodle platform.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.