Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Translation of LSP texts

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2510-f1ENG3S-TLSP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Translation of LSP texts
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty dla 2 semestru 3 roku S1 na kierunku filologia angielska
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) Proficiency in Polish

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) 3 ECTS=90hrs


Contact hours with the teacher:

- participation in classes - 30hrs


Self-study hours:

- preparation of projects/ presentations - 10hrs

- translation assignments – 10hrs

- preparation for tests – 10hrs

Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) The student:

W1: has knowledge of grammar, lexis and ways of writing typical of English that allows to continue education (K_W02)

W2: identifies advanced principles of translation (K_W011)

W3: has advanced knowledge of specialist languages (K_W10)Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) The student:

U1: is able to translate advanced texts from English into Polish and from Polish into English (K_U19, K_U17)

U2: is able to develop written assignments in English and Polish using various sources (K_U14)

U3: is able to develop and deliver presentations in English and Polish using various sources (K_U15)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) The student:

K1: is aware of the importance of team work in the translation context (K_K02)

K2: identifies and solves dilemmas related to the translator’s job and workshop (K_K06)

K2: is active in autonomous undertaking of typical professional tasks (K_K06)


Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Expository teaching methods:

- discussion


Exploratory teaching methods:

- problem method

- project work

- laboratory

- case study

- expert panelsMetody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course focuses on discussing the specificity of specialist language (understood as the language of non-literary texts). The objective is the analysis of and translation of a variety of texts on science, technology, tourism, advertisement as well as expanding vocabulary in the aforementioned areas. Texts are translated by students individually and in teams.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The course focuses on discussing the specificity of specialist language (understood as the language of non-literary texts). The focus is laid on the development of translation skills viewed as the ability to transfer the message contained in the source language into the target language together with all linguistic and extralinguistic aspects. Another important factor is to increase the students' awareness as to the significance of the extralinguistic knowledge being crucial for translation performance.

The objective is the analysis of and translation of a variety of texts on science, technology, tourism, and advertisement. Texts are translated by students individually and in teams, and translations performed are discussed.

Content distribution (summer semester):

Introduction and requirements

Business in translation: exercises

Legal texts: basic translation principles

Legal English in translation: exercises

Medical texts

Literatura: (tylko po angielsku)

Required reading:

1. Piotrowska, Maria.2003. Learning Translation- Learning the Impossible? Kraków, 2003

2. Resurreccio, V.M, I M.G. Davies. 2007. Medical translation step by step. St Jerome Publishing

3. Koskinen, K. 2008. Translating institutions. St Jerome Publishing

4. Myrczek, E. 2007. Lexicon of Law Terms, C.H. Beck

5. Cao, D. 2007. Translating Law. Multilingual Matters

6. Wagner, E. (red.) 2002. Translating for the European Union Institutions. St Jerome Publishing

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

1. The final examination grade is calculated on the basis of the assignments assessing the level of achieving particular learning outcomes, and the final examination is the key assessment factor. The assignments (in the form of online, in-class and homework tasks) shall be kept in a (printed or electronic) portfolio to facilitate monitoring student's progress and grading.

2. Tests

3. Project/ presentation

4. Activity understood as student's contribution to class.

The assignments (in the form of online, in-class and homework tasks) shall be kept in a (printed or electronic) portfolio to facilitate monitoring student's progress and grading.

The final examination follows these assessment criteria:

fail – 0-59 %

satisfactory – 60-69 %

satisfactory plus – 70-75 %

good – 76-85 %

good plus – 86-90 %

very good – 91-100 %

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

N/A

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kościałkowska-Okońska
Prowadzący grup: Ewa Kościałkowska-Okońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course focuses on discussing the specificity of specialist language (understood as the language of non-literary texts). The objective is the analysis of and translation of a variety of texts on science, technology, tourism, advertisement as well as expanding vocabulary in the aforementioned areas. Texts are translated by students individually and in teams.

These course objectives can be also accomplished via online teaching and tools.

The courses may be conducted online via Microsoft Teams, both in synchronic and asynchronic mode.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The course focuses on discussing the specificity of specialist language (understood as the language of non-literary texts). The focus is laid on the development of translation skills viewed as the ability to transfer the message contained in the source language into the target language together with all linguistic and extralinguistic aspects. Another important factor is to increase the students' awareness as to the significance of the extralinguistic knowledge being crucial for translation performance.

The objective is the analysis of and translation of a variety of texts on science, technology, tourism, and advertisement. Texts are translated by students individually and in teams, and translations performed are discussed.

Content distribution (winter semester):

Introduction and requirements

Basic principles of translating specialist texts

Tourist brochures and leaflets

Advertisements

Specialist texts (e.g. medical/ technical instructions for use/ instruction manuals)

Abstracts

Magazines and newspapers

Students’ projects: presentations

Content distribution (summer semester):

Introduction and requirements

Business texts: basic translation principles

Business in translation: exercises

Legal texts: basic translation principles

Legal English in translation: exercises

Medical texts

Students’ projects: presentations

During each semester students write at least one in-class assignment.

Literatura: (tylko po angielsku)

Required reading:

1. Piotrowska, Maria.2003. Learning Translation- Learning the Impossible? Kraków, 2003

2. Resurreccio, V.M, I M.G. Davies. 2007. Medical translation step by step. St Jerome Publishing

3. Koskinen, K. 2008. Translating institutions. St Jerome Publishing

4. Myrczek, E. 2007. Lexicon of Law Terms, C.H. Beck

5. Cao, D. 2007. Translating Law. Multilingual Matters

6. Wagner, E. (red.) 2002. Translating for the European Union Institutions. St Jerome Publishing

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kościałkowska-Okońska
Prowadzący grup: Ewa Kościałkowska-Okońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course focuses on discussing the specificity of specialist language (understood as the language of non-literary texts). The objective is the analysis of and translation of a variety of texts on science, technology, tourism, advertisement as well as expanding vocabulary in the aforementioned areas. Texts are translated by students individually and in teams.

These course objectives can be also accomplished via online teaching and tools.

The courses may be conducted online via Microsoft Teams, both in synchronic and asynchronic mode.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The course focuses on discussing the specificity of specialist language (understood as the language of non-literary texts). The focus is laid on the development of translation skills viewed as the ability to transfer the message contained in the source language into the target language together with all linguistic and extralinguistic aspects. Another important factor is to increase the students' awareness as to the significance of the extralinguistic knowledge being crucial for translation performance.

The objective is the analysis of and translation of a variety of texts on science, technology, tourism, and advertisement. Texts are translated by students individually and in teams, and translations performed are discussed.

Content distribution (winter semester):

Introduction and requirements

Basic principles of translating specialist texts

Tourist brochures and leaflets

Advertisements

Specialist texts (e.g. medical/ technical instructions for use/ instruction manuals)

Abstracts

Magazines and newspapers

Students’ projects: presentations

Content distribution (summer semester):

Introduction and requirements

Business texts: basic translation principles

Business in translation: exercises

Legal texts: basic translation principles

Legal English in translation: exercises

Medical texts

Students’ projects: presentations

During each semester students write at least one in-class assignment.

Literatura: (tylko po angielsku)

Required reading:

1. Piotrowska, Maria.2003. Learning Translation- Learning the Impossible? Kraków, 2003

2. Resurreccio, V.M, I M.G. Davies. 2007. Medical translation step by step. St Jerome Publishing

3. Koskinen, K. 2008. Translating institutions. St Jerome Publishing

4. Myrczek, E. 2007. Lexicon of Law Terms, C.H. Beck

5. Cao, D. 2007. Translating Law. Multilingual Matters

6. Wagner, E. (red.) 2002. Translating for the European Union Institutions. St Jerome Publishing

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kościałkowska-Okońska
Prowadzący grup: Ewa Kościałkowska-Okońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course focuses on discussing the specificity of specialist language (understood as the language of non-literary texts). The objective is the analysis of and translation of a variety of texts on science, technology, tourism, advertisement as well as expanding vocabulary in the aforementioned areas. Texts are translated by students individually and in teams.

These course objectives can be also accomplished via online teaching and tools.

The courses may be conducted online via Microsoft Teams, both in synchronic and asynchronic mode.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The course focuses on discussing the specificity of specialist language (understood as the language of non-literary texts). The focus is laid on the development of translation skills viewed as the ability to transfer the message contained in the source language into the target language together with all linguistic and extralinguistic aspects. Another important factor is to increase the students' awareness as to the significance of the extralinguistic knowledge being crucial for translation performance.

The objective is the analysis of and translation of a variety of texts on science, technology, tourism, and advertisement. Texts are translated by students individually and in teams, and translations performed are discussed.

Content distribution (winter semester):

Introduction and requirements

Basic principles of translating specialist texts

Tourist brochures and leaflets

Advertisements

Specialist texts (e.g. medical/ technical instructions for use/ instruction manuals)

Abstracts

Magazines and newspapers

Students’ projects: presentations

Content distribution (summer semester):

Introduction and requirements

Business texts: basic translation principles

Business in translation: exercises

Legal texts: basic translation principles

Legal English in translation: exercises

Medical texts

Students’ projects: presentations

During each semester students write at least one in-class assignment.

Literatura: (tylko po angielsku)

Required reading:

1. Piotrowska, Maria.2003. Learning Translation- Learning the Impossible? Kraków, 2003

2. Resurreccio, V.M, I M.G. Davies. 2007. Medical translation step by step. St Jerome Publishing

3. Koskinen, K. 2008. Translating institutions. St Jerome Publishing

4. Myrczek, E. 2007. Lexicon of Law Terms, C.H. Beck

5. Cao, D. 2007. Translating Law. Multilingual Matters

6. Wagner, E. (red.) 2002. Translating for the European Union Institutions. St Jerome Publishing

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)