Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Literature and culture today: Popular culture and literature

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2510-f1ENG3W-LCT-PCL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Literature and culture today: Popular culture and literature
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Zajęcia kierunkowe filologiczne - do wyboru - dla 1 semestru 3 roku filologii angielskiej s1
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Contact hours with a teacher: 45

- participation in classes - 30 hrs

- individual feedback - 15 hrs


Self-study hours: 80

- preparation for classes - 50 hrs

- researching and writing the assignment - 15 hrs

- presentations - 15 hrs


Altogether: 125 hrs (5 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) The student

W1: has advanced knowledge of Anglophone literary and popular cultural studies (K_W05, K_W08)

Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) The student

U1: is able to read and comprehend texts of popular literature in English (K_U02)

U2: is able to communicate in English, using various communication channels and techniques on issues pertaining to the study of culture and popular literature (K_U05)

U3: is able to integrate basic theoretical perspectives and paradigms used in cultural studies (K_U06)

U4: is able to use English effectively to speak in public, present arguments and draw conclusions (K_U15)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) The student

K1: participates in activities for promoting British tradition and cultural heritage (K_K04).

Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) presentation,

project,

seminar discussion,

case study

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The seminar explores selected tendencies in the Anglophone cultures (particularly in popular culture), introducing the concepts and theories employed in this field of study.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The seminar examines the methods of studying culture and the selected aspects of popular culture in Anglophone countries. The students learn how to analyse cultural artefacts, read the critical texts on Anglophone cultures and apply acquired skills and knowledge in practice. The seminar covers the following aspects and phenomena: popular fiction, visual culture, popular music, subculture and counterculture as well as fan fiction.

1. Introduction (syllabus, learning outcomes, requirements).

2. Popular culture – theoretical contexts.

3. Popular fiction (x2)

4. Advertising, visual culture (x2)

5. Popular music (x2).

6. Music video (x2).

7. Subculture (x2).

8. Fandom and fan fiction (x2).

9. Written assignment feedback.

Literatura: (tylko po angielsku)

Selected chapters from:

Barker, Martin, Anne Beezer. 1992. Reading into Cultural Studies. London: Routledge.

Easthope, Antony, Kate McGowan (eds). 1994. A Critical and Cultural Theory Reader. Buckingham: Open University Press.

Con Davis, Robert and Ronald Schleifer, eds. 1998. Contemporary Literary Criticism: Literary and Cultural Studies. New York: Longman.

Fiske, John. 1992. Understanding Popular Culture. London: Routledge.

Fiske, John. 1995. Reading the Popular. London: Routledge.

Fiske, John and John Hartley. 1994. Reading Television. London: Routledge.

Gray, Ann and Jim McGuigan (eds.) 1993. Studying Culture: An Introductory Reader. London: Edward Arnold.

Hebdige, Dick. 1995. Subculture: The Meaning of Style. London: Routledge.

Hebdige, Dick. 1994. Hiding in the Light: On Images and Things. London: Routledge.

Hellekson, Karen, Kristina Busse. 2014. The Fan Fiction Studies Reader. Iowa City: University of Iowa Press. (electronic)

Lodge, David, ed. 1988. Modern Criticism and Theory: A Reader. London: Longman.

Rivkin, Julie, Michael Ryan (eds.). 1999. Literary Theory: An Anthology. Malden: Blackwell.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Assessment methods:

Presentations W1, U1, U2, U3, U4, K1

Written assignment (popular culture analysis) W1, U1, U2, U3

Active participation in discussion W1, U1, U2, U3, U4, K1

Assessment criteria:

The final mark consists of the assessment of:

presentations (40% of the final mark)

written assignment (40% of the final mark)

participation (20% of the final mark)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Lorek-Jezińska
Prowadzący grup: Edyta Lorek-Jezińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The seminar explores selected tendencies in the Anglophone cultures (particularly in popular culture), introducing the concepts and theories employed in this field of study.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The seminar examines the methods of studying culture and the selected aspects of popular culture in Anglophone countries. The students learn how to analyse cultural artefacts, read the critical texts on Anglophone cultures and apply acquired skills and knowledge in practice. The seminar covers the following aspects and phenomena: popular fiction, visual culture, popular music, subculture and counterculture as well as fan fiction.

1. Introduction (syllabus, learning outcomes, requirements).

2. Popular culture – theoretical contexts.

3. Popular fiction (x2)

4. Advertising, visual culture (x2)

5. Popular music (x2).

6. Music video (x2).

7. Subculture (x2).

8. Fandom and fan fiction (x2).

9. Written assignment feedback.

--------------------------------------------------------

If online teaching is introduced during the semester the tutorial will be taught on the Moodle platform (written assignment and feedback) and MS Teams (discussion and presentations).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Lorek-Jezińska
Prowadzący grup: Edyta Lorek-Jezińska
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/user/index.php?id=4036
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The seminar explores selected tendencies in the Anglophone cultures (particularly in popular culture), introducing the concepts and theories employed in this field of study.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The seminar examines the methods of studying culture and the selected aspects of popular culture in Anglophone countries. The students learn how to analyse cultural artefacts, read the critical texts on Anglophone cultures and apply acquired skills and knowledge in practice. The seminar covers the following aspects and phenomena: popular fiction, visual culture, popular music, subculture and counterculture as well as fan fiction.

1. Introduction (syllabus, learning outcomes, requirements).

2. Popular culture – theoretical contexts.

3. Popular fiction (x2)

4. Advertising, visual culture (x2)

5. Popular music (x2).

6. Music video (x2).

7. Subculture (x2).

8. Fandom and fan fiction (x2).

9. Written assignment feedback.

--------------------------------------------------------

Literatura: (tylko po angielsku)

R. Williams, “Popular”, A Critical and Cultural Theory Reader (231-232)

D. Hebdige, “From culture to hegemony” (from Subculture), The Cultural Studies Reader, 358-367

T. Todorov “The typology of detective fiction” in Modern Criticism and Theory, ed. David Lodge, 158-165

S. McCracken, ”Reading Time: Popular Fiction and the Everyday” in Popular Fiction, ed. D. Glover, S. McCracken, 103-121 (fragm.)

Analysis: G.K. Chesterton “The Invisible Man”

R. Barthes “Rhetoric of the image” in A. Gray, J. McGuigan (eds), Studying Culture, 15-27.

R. Williams “Advertising: the magic system” (excerpts) in S. During (ed), The Cultural Studies Reader, 320-336.

Th. Adorno, “On Popular Music” (selected concepts), A Critical and Cultural Theory Reader

K. Negus, Popular Music in Theory: An Introduction (fragments: audience 7-14; identities 99-110)

K. Negus, Popular Music in Theory: An Introduction (fragments: mediation 86-95; identities continued 123-130)

D. Hebdige. Subculture: The Meaning of Style (selected concepts)

K. Negus, Popular Music in Theory: An Introduction (fragments: 14-25)

H. Jenkins, “Textual Poachers”, The Fan Fiction Studies Reader (excerpts)

Henry Jenkins: "Scribbling in the margins: Fan readers/fan writers", Textual Poachers, 1992 (fragments)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Lorek-Jezińska
Prowadzący grup: Edyta Lorek-Jezińska
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=5502
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The seminar explores selected tendencies in the Anglophone cultures (particularly in popular culture), introducing the concepts and theories employed in this field of study.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The seminar examines the methods of studying culture and the selected aspects of popular culture in Anglophone countries. The students learn how to analyse cultural artefacts, read the critical texts on Anglophone cultures and apply acquired skills and knowledge in practice. The seminar covers the following aspects and phenomena: popular fiction, visual culture, popular music, subculture and counterculture as well as fan fiction.

1. Introduction (syllabus, learning outcomes, requirements).

2. Popular culture – theoretical contexts.

3. Popular fiction (x2)

4. Advertising, visual culture (x2)

5. Popular music (x2).

6. Music video (x2).

7. Subculture (x2).

8. Fandom and fan fiction (x2).

9. Written assignment feedback.

--------------------------------------------------------

Literatura: (tylko po angielsku)

R. Williams, “Popular”, A Critical and Cultural Theory Reader (231-232)

D. Hebdige, “From culture to hegemony” (from Subculture), The Cultural Studies Reader, 358-367

T. Todorov “The typology of detective fiction” in Modern Criticism and Theory, ed. David Lodge, 158-165

S. McCracken, ”Reading Time: Popular Fiction and the Everyday” in Popular Fiction, ed. D. Glover, S. McCracken, 103-121 (fragm.)

Analysis: G.K. Chesterton “The Invisible Man”

R. Barthes “Rhetoric of the image” in A. Gray, J. McGuigan (eds), Studying Culture, 15-27.

R. Williams “Advertising: the magic system” (excerpts) in S. During (ed), The Cultural Studies Reader, 320-336.

Th. Adorno, “On Popular Music” (selected concepts), A Critical and Cultural Theory Reader

K. Negus, Popular Music in Theory: An Introduction (fragments: audience 7-14; identities 99-110)

K. Negus, Popular Music in Theory: An Introduction (fragments: mediation 86-95; identities continued 123-130)

D. Hebdige. Subculture: The Meaning of Style (selected concepts)

K. Negus, Popular Music in Theory: An Introduction (fragments: 14-25)

H. Jenkins, “Textual Poachers”, The Fan Fiction Studies Reader (excerpts)

Henry Jenkins: "Scribbling in the margins: Fan readers/fan writers", Textual Poachers, 1992 (fragments)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)