Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Specialisation seminar: American and British Speculative Fiction

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2510-f1ENG3W-SS-ABSF
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Specialisation seminar: American and British Speculative Fiction
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Contact hours with teacher:

→ participation in lectures - 30 hrs

→ consultations – 15 hrs


Self-study hours:

→ preparation for lectures and projects - 30 hrs


Altogether: 75 hrs (3 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) W1: The undergraduate has the basic knowledge of the terminology and methods of cultural studies related to the examined topics (K_W07)

W2: The undergraduate has the basic knowledge of selected historical, social and political contexts of Anglophone cultures (K_W12).

Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) U1: The graduate is able to search for, analyse, evaluate, select, and apply information concerning cultural differences using various sources in a variety of cultural texts, including literature, graphic novels and film.


U2: The graduate is also able to understand different points of view and perspectives on social life that are manifested by people from various backgrounds and cultures.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- studium przypadku

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aim of the seminar is to familiarize the students with selected texts of Anglophone speculative fiction through close reading. The analysis of the elements of the fantastic and the supernatural, as well as both probable and improbable scenarios, will focus on their functions and their place in their cultural contexts.

The students will be graded according to their participation in class and realisation of assigned projects.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The seminar will focus on the role of fantastic and supernatural elements of Anglophone cultures and the way they function in speculative fiction. The discussion will concern the symbolism and significance of phenomena and entities referred to as “weird,” “strange” and “supernatural” in the discussed texts. Through analyses of the aforementioned aspects the course will extend and deepen their understanding of the Western cultural frame.

Literatura: (tylko po angielsku)

Bould, Mark, Andrew M. Butler, Adam Roberts, and Sherryl Vint. 2009. The Routledge Companion to Science Fiction. New York: Routledge

Gelder, Ken. 2000. The Horror Reader. New York: Routledge

James, Edward and Farah Mendlesohn. 2012. The Cambridge Companion To Fantasy Literature. Cambridge: Cambridge University Press

Joshi, S.T. 2007. Icons of horror and the supernatural: an encyclopedia of our worst nightmares. Westport, Conn: Greenwood Press

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Graded credit.

Assessment methods:

Continuous evaluation (50%) and assigned project (50%)

Assessment of knowledge:

1. Oral assignments in class and discussion

Assessment of skills:

1. Graded project

Assessment criteria:

fail- (59%)

satisfactory- (60-67%)

satisfactory plus- (68-75%)

good - (76-84%)

good plus- (85-90%)

very good- (91-100%)

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

n/a

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Marak
Prowadzący grup: Katarzyna Marak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)