Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Specialisation seminar: Introduction to localization

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2510-f1ENG3W-SS-ITL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Specialisation seminar: Introduction to localization
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Seminaria przedmiotowe - wybieralne - dla 1 semestru 3 roku S1 na kierunku filologia angielska
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) Interests in localization

At least B2-level competence in Polish, as the course covers English-Polish translation

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Contact hours with teacher:

- participation in the seminar - 30 hrs

- checking submitted work - 10 hrs


Self-study hours:

- required reading - 5 hrs

- written assignments - 10 hrs

- preparation for the final test - 5 hrs

- Moodle tests and activities - 5 hrs


Altogether: 75 hrs (3 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) The student

W1: defines terms and concepts related to localization (K_W07)

Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) The student

U1: performs pre-translation analysis of a localization kit in English for the purposes of localization into Polish (K_U03)

U2: critically describes translation techniques used to render a digital text in Polish into English, indicating potential problems (K_U04)

U3: unassisted, applies localization terminology to the analysis of previously unknown texts (K_U08)

U4: refers to the organization of the localization process while justifying their choice and evaluation of particular translation techniques; identifies problems emerging in localization and improves the organization of the process (K_U16)

U5: searches for reference sources on selected terms to prepare the translation (K_U17)

Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) - wykład informacyjny (konwencjonalny)

- wykład problemowy

- ćwiczeniowa

- projektu

- seminaryjna

- studium przypadku

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- projektu
- seminaryjna
- studium przypadku

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The seminar will introduce basic terminology related to localization, illustrate the organization of the process, and provide examples of typical issues in English-Polish localization. The extent of practical tasks is subject to computer availability.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The seminar will cover:

- translation and localization of polysemiotic texts

- synchrony between various semiotic channels as a translation / localization challenge; examples of snychrony violations

- localization vs translation; the impact of globalization and the internationalization stage; the notion of locale

- localization of digital texts: features and functions requiring localization

- types and models of localization; players in the translational action

- the lockit and translatable assets

- localization-related software; basic use of CAT tools; terminology management

- string-length, inflection and variables as constraints in English-Polish text localization

The order and extent of the above topics is subject to change to accommodate students' needs and interests. Computer availablity permitting, students will complete sample localization tasks.

Literatura: (tylko po angielsku)

Chandler, Heather. 2005. The Game Localization Handbook. Massachusetts: Charles River Media.

Esselink, Bert. 2000. A Practical Guide to Localization. Amsterdam: John Benjamins Publishing.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Assessment methods:

- Moodle tesks, quizzes and activities - U1, U2, U4, U5 (60%)

- end-of-semester test - W1, U3 (40%)

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

n/a

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Guttfeld
Prowadzący grup: Dorota Guttfeld
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Guttfeld
Prowadzący grup: Dorota Guttfeld
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Guttfeld
Prowadzący grup: Dorota Guttfeld
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

MS Teams link for the winter semester 2020/2021:

click here

Uwagi:

Click on "Tutorial, 30 hours -> more information" for additional notes about the 2020/2021 cycle.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.