Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

MA seminar

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2510-f2ENG1S-MA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: MA seminar
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 10.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) MA SEMINAR IN LINGUISTICS (dr hab. Sławomir Wacewicz, prof. UMK) (2022/2023)

- fluent command of English

- academic interests in at least one of the following areas: linguistics, communication studies, gesture studies.

____________________________________________________


EXPERIMENTAL LINGUISTICS (prof. dr hab. Przemysław Żywiczyński) 2022/23

- fluent command of English

- academic interests in at least one of the following areas: linguistics, communication studies, gesture studies.

____________________________________________________


MA SEMINAR IN TRANSLATION STUDIES (dr Monika Linke-Ratuszny) (2022/2023)

- fluent command of English

- academic interests in translation theory and practice


_______________________________________________________-

MA SEMINAR IN EDITING STUDIES (Dr. Grzegorz Koneczniak)

Passing grade on this MA seminar in the previous term.


-------------------------------------------------------------------------------------------

LITERARY STUDIES (dr Jarosław Hetman)


Research interests in literary studies


Passing grade for the previous year.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) MA SEMINAR IN LINGUISTICS (dr hab. Sławomir Wacewicz, prof. UMK) (2022/2023)


Contact hours: 100

- participation in tutorials - 30 hours

- individual feedback – 40 hours

- teacher-assisted writing – 30 hours

Self-study hours: 150 hours

- research - 100 hours

- writing the chapters of MA thesis - 50 hours


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


EXPERIMENTAL LINGUISTICS (prof. dr hab. Przemysław Żywiczyński) 2022/23

Seminar = 30h

Individual meetings with the supervisor (onsite = office hours, Moodle) = 30h

Individual work = 190h

- Reading texts – course material and texts individually calibrated to individual projects (30h)

- Work on experimental projects related to MA (75h)

- Writing MA projects (85h)


MA SEMINAR IN CULTURAL STUDIES (dr Katarzyna Marak) (2022/2023)


Contact hours: 80

seminar and individual feedback - 50 hours

teacher-assisted writing – 30 hours


Self-study hours: 170 hours

research and writing the chapters of MA theses 170 hours


MA SEMINAR IN TRANSLATION STUDIES (dr Monika Linke-Ratuszny) (2022/2023)

Contact hours: 80

- participation in tutorials - 30 hours

- individual feedback – 60 hours

- preparing a presentation – 10 hours

Self-study hours: 150 hours

- research - 100 hours

- writing the chapters of MA thesis - 70 hour______________________________________________________________

MA SEMINAR IN EDITING STUDIES (Dr. Grzegorz Koneczniak)

Contact hrs.

- Participation in the seminar = 1,2 ECTS

- Teacher-assisted work on the project = 3 ECTS

- Individual consultation = 0,8 ECTS

Self-study hrs.

- Individual preparation = 3 ECTS

- Reading literature for individual project = 2 ECTS

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

LITERARY STUDIES (dr Jarosław Hetman)

Contact hours: 100 h


- participation in tutorials - 30 h


- individual consultations – 70 h


Self-study hours: 150 h


- required reading - 30 h


- preparation for classes - 10 h


- preparation for presentations - 15 h


- thesis work - 85 h

Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) MA SEMINAR IN LINGUISTICS (dr hab. Sławomir Wacewicz, prof. UMK) (2022/2023)


W1: The student has in-depth knowledge of empirical linguistics. (K_W06, K_W08)

Assessment method: assessment of the research project

W2: The student has in-depth knowledge of terminology and methodology applied in empirical linguistics and partly psycholinguistics.

(K_W11)

Assessment method: assessment of the project and home assignments


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXPERIMENTAL LINGUISTICS (prof. dr hab. Przemysław Żywiczyński) 2022/23

W1: The student understands linguistics a discipline studying communication and its link to other disciples studying communication. K_W06

W2: The student has basic knowledge of linguistic terminology and methodology. K_W07

W3: The student has basic knowledge of linguistics as a discipline. K_W11

____________________________________________________


MA SEMINAR IN CULTURAL STUDIES (dr Katarzyna Marak) (2022/2023)


The student

W1: has in-depth and systematized knowledge of literary and cultural studies (K_W06).

W2: has in-depth and systematized knowledge of research-related terminology and methodology applied in cultural and literary studies (K_W07).

W3: has in-depth, systematized specific knowledge on selected aspects of literary and cultural studies (K_W08, 09).

W4: has in-depth knowledge of academic discourse in English (K_W11).


_________________________________________________

MA SEMINAR IN TRANSLATION STUDIES (dr Monika Linke-Ratuszny) (2022/2023)

W1: The student has in-depth knowledge of translation studies. (K_W06, K_W08)


W2: The student has in-depth knowledge of terminology and methodology applied in translation studies research.

(K_W11)


_______________________________________________________________-

MA SEMINAR IN EDITING STUDIES (Dr. Grzegorz Koneczniak)

W1: The student has in-depth knowledge of terminology used in editing studies in connection to language studies (K_W04, K_W08).

W2: The student has in-depth knowledge of methods required in editing research, especially in connection to language studies (K_W09).


-------------------------------------------------------------------------------------------------------

LITERARY STUDIES (dr Jarosław Hetman)

W1: has in-depth and systematized knowledge of selected aspects of Anglophone literature (K_W04, 09).


W2: is familiar with major developments in the field of literary studies (K_W06).


W3: has in-depth and systematized knowledge of research-related terminology and methodology applied in studies (K_W07).


W4: has in-depth, systematized and expert knowledge of selected aspects of literary studies (K_W08).

Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) MA SEMINAR IN LINGUISTICS (dr hab. Sławomir Wacewicz, prof. UMK) (2022/2023)


U1: The student is able to search for, analyse, evaluate, select, and use information using a variety of academically valuable sources to

inform their research (K_U01)

Assessment method: assessment of the research project

U2: The student understands academic papers related to empirical linguistics and is capable of critically evaluating such papers and of participating in a wider academic discussion in this area (K_U13)

Assessment method: assessment of the presentation of the research project

U3: The student is able to formulate interdisciplinary research problems related to language, to build and operationalise hypotheses relevant to addressing such problems, and to develop methodologically sound empirical designs to test such hypotheses (K_U02, K_U07)

Assessment method: assessment of the research project

U4: The student is able to develop their research skills on their own, identifying specific research questions within their research project, finding the relevant academic literature, conducting self-guided research on those questions, and increasing competence at using novel empirical tools (K_U011)

Assessment method: assessment of the home assignments and the research project


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXPERIMENTAL LINGUISTICS (prof. dr hab. Przemysław Żywiczyński) 2022/23

U1: The student is able to formulate research questions, hypotheses and operationalise concepts pertaining to the study of linguistic communication. K_U01

U2: The student is able to integrate theoretical knowledge of linguistic communication into experimental projects. K_U01

U3: The student is able to use various sources to further their research - academic journals and monographs, Internet sources, computer programmes – and integrate them into their BA projects. K_U01

____________________________________________________


MA SEMINAR IN CULTURAL STUDIES (dr Katarzyna Marak) (2022/2023)


The student

U1: is able to search for, analyse and interpret information from various sources, applying methods of literary and cultural studies and using advanced technologies in their research (K_U01, K_U04).

U2: is able to select, apply and adjust research methods and tools to address both typical and non-typical research problems and react to unpredictable circumstances (K_U02, K_U03).

U3: is able to apply advanced theoretical perspectives and paradigms pertaining to literary and cultural studies and use their knowledge to formulate and test hypotheses concerning uncomplicated research problems (K_U07).

U4: is able to undertake autonomous tasks in the field of cultural and literary studies, taking into account the objectives and instructions formulated by their academic supervisors (K_U08).

U5: is able to gain and deepen their knowledge in the field of cultural and literary studies and develop their research skills on their own (K_U11).

U6: is able to critically analyse and interpret various texts, use specialist terminology and justify the use of selected methodology in the field of cultural studies (K_U13).

U7: is able to formulate critical opinions about cultural artefacts on the basis of academic knowledge and experience, and to present their critical opinions in various forms and media (K_U15).

______________________________________________

MA SEMINAR IN TRANSLATION STUDIES (dr Monika Linke-Ratuszny) (2022/2023)

U1: The student is able to search for, analyse, evaluate, select, and use information using a variety of academically valuable sources to

inform their research (K_U01)

U2: The student understands academic publications related to TS and is able critically evaluate them (K_U13)

U3: The student is able to formulate interdisciplinary research problems related to translation challenges, and to choose relevant methodologies (K_U02, K_U07)

U4: The student is able to develop their research skills on their own, identifying specific research questions within their research project, finding the relevant academic literature, and developing competence at using tools (K_U011)


____________________________________________________________

MA SEMINAR IN EDITING STUDIES (Dr. Grzegorz Koneczniak)

U1: The student can include the MA supervisor’s comments concerning the individual research outline; present his or her own alterations

and do further research into the specific parts of the subject (K_U07, K_U08).

U2: The student can develop his or her individual research project into a section of 25 percent of the whole thesis, with a proper

argumentative structure, style sheet and copyright rules; the submission should be written in correct academic English (K_U11, K_U14).

U3: The student can integrate his or her academic knowledge gained during other courses and use it in his or her individual research

problems (K_U06)


-------------------------------------------------------------------------------------------------------

LITERARY STUDIES (dr Jarosław Hetman)

U1: is able to search for, analyse and interpret information from various sources, applying methods of literary studies and using advanced technologies in their research (K_U01, K_U04).


U2: is able to select, apply and adjust research methods and tools to address both typical and non-typical research problems (K_U02).


U3: is able to apply advanced theoretical perspectives and paradigms pertaining to literary studies and use their knowledge to formulate and test hypotheses concerning research problems (K_U07).


U4: is able to undertake autonomous tasks in the field of literary studies, taking into account the objectives and instructions formulated by their academic supervisors (K_U08).


U5: is able to gain and deepen their knowledge in the field literary studies and develop their research skills on their own (K_U11).


U6: is able to critically analyse and interpret various texts, use specialist terminology and justify the selected methodology in the field of literarystudies (K_U13).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) MA SEMINAR IN LINGUISTICS (dr hab. Sławomir Wacewicz, prof. UMK) (2022/2023)


K1: The student is able to critically assess their knowledge and other sources of information used in their MA research (K_K01).


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


EXPERIMENTAL LINGUISTICS (prof. dr hab. Przemysław Żywiczyński) 2022/23

K1: The student is aware of the level of their knowledge and skills and understands the need for constant learning and development. K_K01

____________________________________________________

MA SEMINAR IN CULTURAL STUDIES (dr Katarzyna Marak) (2022/2023)


K1: The student is able to critically assess their knowledge and other sources of information used in their MA research (K_K01).


________________________________________________

MA SEMINAR IN TRANSLATION STUDIES (dr Monika Linke-Ratuszny) (2022/2023)

K1: The student is able to critically assess their knowledge and other sources of information used in their MA research (K_K01).


-------------------------------------------------------------------------------------------------------

LITERARY STUDIES (dr Jarosław Hetman)

K1: The student is aware of the need to assess the academic quality and reliability of their sources of information (K_K01, K_K02)

Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) MA SEMINAR IN LINGUISTICS (dr hab. Sławomir Wacewicz, prof. UMK) (2022/2023)


seminar discussion

presentation

individual tutorial meetings

research project

informative lecture


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


EXPERIMENTAL LINGUISTICS (prof. dr hab. Przemysław Żywiczyński) 2022/23

K1: The student is aware of the level of their knowledge and skills and understands the need for constant learning and development. K_K01

- Seminar

- Project work

- Case study

- Presentation of paper (data-orientated)

____________________________________________________


MA SEMINAR IN CULTURAL STUDIES (dr Katarzyna Marak) (2022/2023)


- seminar discussion

- individual tutorials

- presentations

- projects


_______________________________________________

MA SEMINAR IN TRANSLATION STUDIES (dr Monika Linke-Ratuszny) (2022/2023)

seminar discussion

- presentation

- individual tutorial meetings

- research project

- group work


______________________________________________________

MA SEMINAR IN EDITING STUDIES (Dr. Grzegorz Koneczniak)

-) Seminar

-) Project

-) Case study

-) Laboratory

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

LITERARY STUDIES (dr Jarosław Hetman)

Expository teaching methods:

- discussion;

- individual tutorial

Exploratory teaching methods:

- project work;

- seminar

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- doświadczeń
- laboratoryjna
- projektu
- seminaryjna

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aim of the MA seminar is to guide the students through the process of writing and editing individual MA projects as well as developing their research interests and skills in such fields as literature, culture, linguistics, translation studies, or editing studies. Each student can select one MA seminar group notwithstanding the major MA programme, which means that, for example, the MA seminar in literature and culture can be taken by a student who pursues the Translation Studies programme.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

MA SEMINAR IN LINGUISTICS (dr hab. Sławomir Wacewicz, prof. UMK) (2022/2023)

Students will be pursuing empirical projects (no predefined range of topics, but students will plan out an empirically oriented research

project in linguistics). The first year of the MA seminar in Linguistics is aimed at developing in students a mindset and a skillset of an

empirical researcher, and equips students with the knowledge about academic standards, universal principles of doing and presenting

research, and empirical methods in particular (esp. formulating research questions and stating, operationalising and testing hypotheses). It

also introduces the students to the necessary research techniques, esp. the use of computer programs and online apps

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EXPERIMENTAL LINGUISTICS (prof. dr hab. Przemysław Żywiczyński) 2022/23

MA seminar is focused on the selection of problems that the student will pursue in their MA study based on literature review, calibrate methodology to these problems; formulate research questions and hypotheses that will organise their study.

The course’s agenda:

• The structure of an MA study

• Introduction to experimental research

• Experimental methods in studying linguistic communication

• Presentation of first chapters of students’ MA projects.

The scope and range of topics will be adjusted to the research interests of the students.

For volunteers: assistance with experiments run by Center for Language Evolution studies; learning the eye-tracking, motion-capture and GSR technology.

____________________________________________________

MA SEMINAR IN CULTURAL STUDIES (dr Katarzyna Marak) (2022/2023)

In the first year of the seminar students are introduced to selected approaches to MA research and subject conceptualisation, as well as the the process of writing MA dissertations in the field of cultural and literary studies; the first semester of the seminar is devoted to selection, discussion and researching the students' MA projects: the seminar might focus on such topics as game studies, horror fiction, science fiction, and selected aspects of Internet culture. In the second term, students begin writing their first chapter, the completed version of which will be the basis of their final course grade.

MA SEMINAR IN TRANSLATION STUDIES (dr Monika Linke-Ratuszny) (2022/2023)

In the first year of the seminar major translation paradigms are presented and illustrated with practical examples. The course will involve choosing a research topic and a theoretical framework for the analysis of a selected literary or audiovisual translation, which may also be produced by the student. The students will select a text to analyse and commence their work under the guidance of the supervisor, to produce a diploma thesis.

______________________________________________________________

MA SEMINAR IN EDITING STUDIES (Dr. Grzegorz Koneczniak)

The seminar, in the second semester, is divided into class and individual meetings.

During class meetings, the students will have the possibility to present their research ideas and projects. During individual meetings, the

students will be asked to discuss their ideas concerning MA subjects, bibliography, and content.

Suggested course arrangement:

• Course requirements and assessment procedures

• Individual meetings 1

• Individual meetings 2

• Individual meetings 3

• Presentation and text analysis 1

• Presentation and text analysis 2

• Presentation and text analysis 3

• Individual consultations

• Presentation and text analysis 4

• Presentation and text analysis 5

• Presentation and text analysis 6

• Individual consultations / feedback

• Individual consultations / feedback

• Individual consultations / feedback

-------------------------------------------------------------------------------

LITERARY STUDIES (dr Jarosław Hetman)

During the secondsemester of the seminar we will be working on developing our outlines into the first sections of the thesis. Additionally we will continue reviewing 20th-century literary theory in order to help students establish the theoretical perspectives that they will adopt in their research.

Literatura: (tylko po angielsku)

MA SEMINAR IN LINGUISTICS (dr hab. Sławomir Wacewicz, prof. UMK) (2022/2023)

Coolican, H. (2014). Research Methods and Statistics in Psychology (6th Edition). New York: Psychology Press

A selection of research papers and grant applications

Programs and apps: Audacity, Praat, Google Docs, ELAN, LabVanced

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EXPERIMENTAL LINGUSTICS (prof. dr hab. Przemysław Żywiczyński)

Literature

Coolican, H. 2017. Research methods and statistics in psychology. London: Psychology Press.

Winter, B. 2019. Statistics for linguists: An introduction using R. London: Routledge, 2019.

Cobley, P., Schulz, P. (Eds.) (2013). Theories and models of communication (Vol. 1). The Hague: Walter de Gruyter.

RStudio. https://www.rstudio.com

Additional materials

Articles from the EAORC list: http://martinedwardes.me.uk/eaorc/

Additional texts made available depending on students' research interests.

____________________________________________________

MA SEMINAR IN CULTURAL STUDIES (dr Katarzyna Marak) (2022/2023)

Selected bibliography, subject to change, depending on the students' choices of research areas:

Caroll, Noel. 1990. The Philosophy of Horror, Or Paradoxes of the Heart. Routledge.

Cowan, Douglas E. 2008. Sacred terror: Religion and horror on the silver screen. Baylor University Press

Fernández-Vara, Clara. 2015. Introduction to Game Analysis. New York: Routledge

Gelder, Ken. 2000. The Horror Reader. New York: Routledge

Isbister, Katherine. 2017. How Games Move Us: Emotion by Design. Cambridge, MA: MIT Press

Malaby, Thomas. 2007. Beyond play: A new approach to games. Games & Culture

_____________________________________________

MA SEMINAR IN TRANSLATION STUDIES (dr Monika Linke-Ratuszny) (2022/2023)

Required reading

Venuti, Lawrence. 2000. The Translation Studies Reader. New York: Routledge.

Munday, Jeremy. 2010. Introducing Translation Studies. New York: Routledge.

Baker, Mona. 1998. Routledge Encyclopedia of Translation Studies. London and New York: Routledge.

Additional resources depending on the students' choices of research areas.

__________________________________________________________________

MA SEMINAR IN EDITING STUDIES (Dr. Grzegorz Koneczniak)

Selected texts related to individual research projects.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

LITERARY STUDIES (dr Jarosław Hetman)

Culler, Jonathan. 2000. Literary Theory: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press.

DeLillo, Don. White Noise (any edition)

Bloom, Harold, ed. 2003. "Don DeLillo's White Noise". Philadelphia, Chelsea House.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

MA SEMINAR IN LINGUISTICS (dr hab. Sławomir Wacewicz, prof. UMK) (2022/2023)

Graded credit:

home assignments - 20%

class participation - 20%

project presentation - 15%

Chapter 1 of the MA thesis (outline, preliminary and final) - 45%

GRADED CREDIT:

fail- below 60 %

satisfactory- 60-69 %

satisfactory plus- 70-74 %

good – 75-84 %

good plus- 85-89 %

very good- 90 and above %

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EXPERIMENTAL LINGUSTICS (prof. dr hab. Przemysław Żywiczyński)

Grading methods:

presentation of literature review (10%)

presentation of the design of a BA study (30%)

active participation in classes (20%)

presentation of the first chapter of a BA study (40%)

Grading scale

0 – 59% – 2

60 – 69 % – 3

70 – 75 % – 3+

76 – 85 % – 4

86 – 90% – 4+

91 – 100 – 5

____________________________________________________

MA SEMINAR IN CULTURAL STUDIES (dr Katarzyna Marak) (2022/2023)

Assessment methods:

MA research material presentation - W1,2,3,4, U1, U2, U3, K1

MA research problem, extended bibliography - W1,2,3,4, U1, U2, U3, K1

the draft version of the first chapter of MA thesis - W1,2,3,4, U1, U2, U3, K1

 

MA SEMINAR IN TRANSLATION STUDIES (dr Monika Linke-Ratuszny) (2022/2023)

Assessment methods:

- the first chapter of an MA project and preliminary bibliography (50%) W2, U1, U3

- in-class presentation of the project (50%) W1, U2, K1

GRADED CREDIT:

fail- below 60 %

satisfactory- 60-69 %

satisfactory plus- 70-74 %

good – 75-84 %

good plus- 85-89 %

very good- 90 and above %

___________________________________________________________

MA SEMINAR IN EDITING STUDIES (Dr. Grzegorz Koneczniak)

Graded credit:

80 percent: MA passage submission

20 percent: presentation preparation and selection of texts for in-class analysis

0 – 59% – niedostateczny

60 – 69 % – dostateczny

70 – 75 % – dostateczny plus

76 – 85 % – dobry

86 – 90% – dobry plus

91 – 100 – bardzo dobry

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LITERARY STUDIES (dr Jarosław Hetman)

- Weekly reports on the progress made in regards to the MA thesis (20% of final grade)

- Participating in the analytical and interpretative connected to the discussion of literary theory(30% of final grade)

- Evaluation of the thesis thesis fragments submitted (50% of final grade)

Assessment criteria:

fail – 0 – 59%

satisfactory - 60 – 69%

satisfactory plus - 70 – 75%

good - 76 – 85%

good plus - 86 – 90%

very good - 91 – 100%

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

N/A

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Guttfeld, Jarosław Hetman, Grzegorz Koneczniak, Edyta Lorek-Jezińska, Waldemar Skrzypczak
Prowadzący grup: Dorota Guttfeld, Jarosław Hetman, Grzegorz Koneczniak, Edyta Lorek-Jezińska, Waldemar Skrzypczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

--------------------------------

MA SEMINAR IN TRANSLATION STUDIES (dr Dorota Guttfeld) (2021/2022)

As in part "A".

Pełny opis: (tylko po angielsku)

--------------------------------

MA SEMINAR IN TRANSLATION STUDIES (dr Dorota Guttfeld) (2021/2022)

As in part "A".

MA SEMINAR IN LINGUISTICS (dr hab. Waldemar Skrzypczak 2021/2022)

AS IN PART A.

Literatura: (tylko po angielsku)

--------------------------------

MA SEMINAR IN TRANSLATION STUDIES (dr Dorota Guttfeld) (2021/2022)

As in part "A".

MA SEMINAR IN LINGUISTICS (dr hab. Waldemar Skrzypczak 2021/2022)

Fauconnier, Gilles. 2001. “Conceptual Blending and Analogy”, in: D. Gentner, K. J. Holyoak, B. N. Kokinov (eds.), The Analogical Mind, Cambridge Mass./London, England, A Bradford Book MIT, 255-286.

• Lakoff, George and M. Johnson. 1980. Metaphors We Live By. (Afterword 2003). University of Chicago Press.Chicago.

• Lakoff, George. 1993. “Contemporary Theory of Metaphor”, in: A. Ortony (ed.).Metaphor and Thought,

• Cambridge: Cambridge University Press, 202-251

• Langacker, Ronald W. 1990. Concept, Image and Symbol. Mouton de Gruyter. Berlin/New York.

• Langacker, Ronald W. 2000. Grammar and Conceptualization. Mouton de Gruyter. Berlin/New York.

• Skrzypczak, Waldemar. 2006. Analog-Based Modelling of Meaning Representations in English. N. Copernicus University Press. Toruń.

• Matthews, Peter. H. Oxford Concise Dictionary of Linguistics. Oxford University Press. Oxford - New York.

Tarsk. R. L. 1999. (edited by Peter Stockwell 2007). Language and Linguistics: The Key Concepts. Routledge.Oxon.

Uwagi: (tylko po angielsku)

Expand detailed information on the available seminars for additional notes about the 2021/2022 cycle.

--------------------------------

MA SEMINAR IN TRANSLATION STUDIES (dr Dorota Guttfeld) (2021/2022)

As in part "A".

-------------------------------

MA SEMINAR IN LINGUISTICS (dr hab. Waldemar Skrzypczak, 2021/2022)

as in PART A.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Guttfeld, Monika Linke-Ratuszny, Katarzyna Marak, Marta Sibierska, Sławomir Wacewicz, Przemysław Żywiczyński
Prowadzący grup: Dorota Guttfeld, Monika Linke-Ratuszny, Katarzyna Marak, Sławomir Wacewicz, Przemysław Żywiczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

EXPERIMENTAL LINGUSTICS (prof. dr hab. Przemysław Żywiczyński)

As in part "A".

--------------------------------

MA SEMINAR IN TRANSLATION STUDIES (dr Monika Linke-Ratuszny, drDorota Guttfeld) (2022/2023)

As in part "A".

Pełny opis: (tylko po angielsku)

EXPERIMENTAL LINGUSTICS (prof. dr hab. Przemysław Żywiczyński)

As in part "A".

--------------------------------

MA SEMINAR IN TRANSLATION STUDIES (dr Dorota Guttfeld) (2021/2022)

As in part "A".

MA SEMINAR IN LINGUISTICS (dr hab. Waldemar Skrzypczak 2021/2022)

AS IN PART A.

Literatura: (tylko po angielsku)

EXPERIMENTAL LINGUSTICS (prof. dr hab. Przemysław Żywiczyński)

As in part "A".

--------------------------------

MA SEMINAR IN TRANSLATION STUDIES (dr Dorota Guttfeld) (2021/2022)

As in part "A".

MA SEMINAR IN LINGUISTICS (dr hab. Waldemar Skrzypczak 2021/2022)

Fauconnier, Gilles. 2001. “Conceptual Blending and Analogy”, in: D. Gentner, K. J. Holyoak, B. N. Kokinov (eds.), The Analogical Mind, Cambridge Mass./London, England, A Bradford Book MIT, 255-286.

• Lakoff, George and M. Johnson. 1980. Metaphors We Live By. (Afterword 2003). University of Chicago Press.Chicago.

• Lakoff, George. 1993. “Contemporary Theory of Metaphor”, in: A. Ortony (ed.).Metaphor and Thought,

• Cambridge: Cambridge University Press, 202-251

• Langacker, Ronald W. 1990. Concept, Image and Symbol. Mouton de Gruyter. Berlin/New York.

• Langacker, Ronald W. 2000. Grammar and Conceptualization. Mouton de Gruyter. Berlin/New York.

• Skrzypczak, Waldemar. 2006. Analog-Based Modelling of Meaning Representations in English. N. Copernicus University Press. Toruń.

• Matthews, Peter. H. Oxford Concise Dictionary of Linguistics. Oxford University Press. Oxford - New York.

Tarsk. R. L. 1999. (edited by Peter Stockwell 2007). Language and Linguistics: The Key Concepts. Routledge.Oxon.

Uwagi: (tylko po angielsku)

Expand detailed information on the available seminars for additional notes about the 2021/2022 cycle.

EXPERIMENTAL LINGUSTICS (prof. dr hab. Przemysław Żywiczyński)

As in part "A".

--------------------------------

MA SEMINAR IN TRANSLATION STUDIES (dr Dorota Guttfeld) (2021/2022)

As in part "A".

-------------------------------

MA SEMINAR IN LINGUISTICS (dr hab. Waldemar Skrzypczak, 2021/2022)

as in PART A.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Buchholtz, Jarosław Hetman, Grzegorz Koneczniak, Ewa Kościałkowska-Okońska
Prowadzący grup: Mirosława Buchholtz, Jarosław Hetman, Grzegorz Koneczniak, Ewa Kościałkowska-Okońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

EXPERIMENTAL LINGUSTICS (prof. dr hab. Przemysław Żywiczyński)

As in part "A".

--------------------------------

MA SEMINAR IN TRANSLATION STUDIES (dr Monika Linke-Ratuszny, drDorota Guttfeld) (2022/2023)

As in part "A".

Pełny opis: (tylko po angielsku)

EXPERIMENTAL LINGUSTICS (prof. dr hab. Przemysław Żywiczyński)

As in part "A".

--------------------------------

MA SEMINAR IN TRANSLATION STUDIES (dr Dorota Guttfeld) (2021/2022)

As in part "A".

MA SEMINAR IN LINGUISTICS (dr hab. Waldemar Skrzypczak 2021/2022)

AS IN PART A.

Literatura: (tylko po angielsku)

EXPERIMENTAL LINGUSTICS (prof. dr hab. Przemysław Żywiczyński)

As in part "A".

--------------------------------

MA SEMINAR IN TRANSLATION STUDIES (dr Dorota Guttfeld) (2021/2022)

As in part "A".

MA SEMINAR IN LINGUISTICS (dr hab. Waldemar Skrzypczak 2021/2022)

Fauconnier, Gilles. 2001. “Conceptual Blending and Analogy”, in: D. Gentner, K. J. Holyoak, B. N. Kokinov (eds.), The Analogical Mind, Cambridge Mass./London, England, A Bradford Book MIT, 255-286.

• Lakoff, George and M. Johnson. 1980. Metaphors We Live By. (Afterword 2003). University of Chicago Press.Chicago.

• Lakoff, George. 1993. “Contemporary Theory of Metaphor”, in: A. Ortony (ed.).Metaphor and Thought,

• Cambridge: Cambridge University Press, 202-251

• Langacker, Ronald W. 1990. Concept, Image and Symbol. Mouton de Gruyter. Berlin/New York.

• Langacker, Ronald W. 2000. Grammar and Conceptualization. Mouton de Gruyter. Berlin/New York.

• Skrzypczak, Waldemar. 2006. Analog-Based Modelling of Meaning Representations in English. N. Copernicus University Press. Toruń.

• Matthews, Peter. H. Oxford Concise Dictionary of Linguistics. Oxford University Press. Oxford - New York.

Tarsk. R. L. 1999. (edited by Peter Stockwell 2007). Language and Linguistics: The Key Concepts. Routledge.Oxon.

Uwagi: (tylko po angielsku)

Expand detailed information on the available seminars for additional notes about the 2021/2022 cycle.

EXPERIMENTAL LINGUSTICS (prof. dr hab. Przemysław Żywiczyński)

As in part "A".

--------------------------------

MA SEMINAR IN TRANSLATION STUDIES (dr Dorota Guttfeld) (2021/2022)

As in part "A".

-------------------------------

MA SEMINAR IN LINGUISTICS (dr hab. Waldemar Skrzypczak, 2021/2022)

as in PART A.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)