Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Media, film, theatre: Laughing with Shakespeare: The Comedies

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2510-f2ENG1S-MFT-LWS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Media, film, theatre: Laughing with Shakespeare: The Comedies
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) 3 ECTS points = 75 hours
30 h - seminar (contact hours)
25 h - individual work: reading and preparing for classes


5 h - writing and editing the midterm essay


15 h - writing and editing the final essay

Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) W1: The graduate has advanced knowledge of Shakespeare's comedies, and knows selected cultural aspects related to those works (K_W04),


W2: The graduate has advanced knowledge of Elizabethan theater and the historical reality of the period (K_W04).

Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) U1: The graduate is able to utilize advanced theoretical perspectives and use their knowledge to formulate and test hypotheses connected to Shakespeare's comedies (K_U07),


U2: The graduate is able to critically analyze and interpret Shakespeare's comedies with the application of the appropriate methodological perspective (K_U13),


U3: The graduate is able to form critical opinions regarding Shakespeare's comedies in a variety of media (K_U15).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) K1: The graduate appreciates the tradition and cultural heritage of Shakespeare's work and is aware of their responsibility for preserving them (K_K03).

Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Expository teaching methods:
- description
- discussion
Exploratory teaching methods:
- biographical
- brainstorming
- expert panels
- seminar

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie

Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna
- giełda pomysłów
- okrągłego stołu
- seminaryjna

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The seminar presents the work of William Shakespeare from the perspective of his comedic writing. Focusing on Shakespeare's sense of humor, the students will discover the richness of possible interpretations of the plays and its influence on European and American culture, and try to assert whether the plays still entertain today.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The seminar presents the work of William Shakespeare from the perspective of his comedic writing. Focusing on Shakespeare's sense of humor, the students will discover the richness of possible interpretations of the plays and their influence on European and American culture, and try to assert whether the plays still entertain today.

In the course of the classes the students will become familiar with three plays by William Shakespeare:

Much Ado About Nothing

A Midsummer Night's Dream

Measure for Measure

The students will also learn of the different perspectives on Shakespeare's comedies in contemporary Shakespeare Studies.

Literatura: (tylko po angielsku)

William Shakespeare, Much Ado About Nothing - any edition

William Shakespeare, A Midsummer Night's Dream - any edition

William Shakespeare ,Measure for Measure - any edition

Hacket, Hellen, A Midsummer Night's Dream, A Companion to Shakespeare's Works, vol. III, Blackwell, Malden, 2003.

Findlay, Alison, Much Ado About Nothing, A Companion to Shakespeare's Works, vol. III, Blackwell, Malden, 2003.

Auden, W.H. Measure For Measure, Lectures on Shakespeare. W.H. Auden Critical Editions, Princeton University Press, 2000.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Active participation in seminar (graded) - 20% (K1, U3)

Midterm essay - 30% (U1, U2)

Final essay - 50% (U1, U2)

60%-71% = 3.

72%-76% = 3+

77%-84% = 4.

85%-90% = 4+

91%-100% = 5.

In each of the criteria, the correct and precise use of the English language will be taken into consideration (up to 20% of the grade for the given component).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Hetman
Prowadzący grup: Jarosław Hetman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

In 2021/2022 the class is scheduled as face to face. In case of regulations necessitating changes, appropriate amendments will be noted in the syllabus.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)