Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Translation of legal and business texts

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2510-f2ENG1S-TLBT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Translation of legal and business texts
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) Knowledge of legal and business issues and terminology in Polish and English.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) 2 ECTS = 50 hrs


ONLINE CLASSES

0.8 ECTS - 20 hours - remote classes

1.2 ECTS - 30 hours - self-study (preparation for classes and tests, homework)


REGULAR CLASSES

1.2 ECTS - 30 hours - classes

0.8 ECTS - 20 hours - self-study (preparation for classes and tests, homework, presentation)

Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) The student:

W1: has in-depth knowledge of languages for special purposes, particularly Business and legal English. (K_W11)

W2: has in-depth knowledge of legal and ethical aspects of professional activity in terms of handling both translations and clients. (K_W12)

W3: knows the principles of creating and developing various forms of business activity and has in-depth knowledge of the business aspects of professional activity in Poland and the English-speaking countries. (K_W13)

Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) The student:

U1: can use advanced IT technologies during research and the presentation of research results with regard to EN<>PL translation. (K_U04)

U2: can communicate in English (in speaking and writing) with recipients from various environments sharing with them expert knowledge of a given field of study and the research conducted with regard to EN<>PL translation. (K_U05)

U3: can work and assume different roles, including that of a leader, in a team while rendering translations or preparing presentations concerning legal and business texts. (K_U09)

U4: can indicate the purposes and methods of lifelong learning to others with regard to developing translation competence. (K_U10)

U4: can translate advanced - specifically, business and legal - texts from English into Polish and from Polish into English. (K_U12)Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) The student:

K1: appreciates the achievements of the translator's profession and can behave in a professionally responsible manner while translating texts for clients. (K_K04)

K2: identifies and solves legal and ethical dilemmas connected with pursuing translation activity. (K_K05)

Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Exploratory teaching methods:

-brainstorming

- case study

- classic problem-solving

- exercises

- practical project work (presentation)


Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- projektu
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody oparte na współpracy
- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aim of the course is to expand the knowlegde of legal and business issues and analyse the jargon applied in legal and business texts as well as to translate such texts. Texts will be translated in groups or individually. The translations will be discussed in the classroom (real or virtual).

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The aim of the course is to expand the knowlegde of legal and business issues and analyse the jargon applied in legal and business texts as well as to translate such texts. Texts will be discussed with regard to their syntax, style, and semantics, with particular focus on the business and legal jargon, and translated in groups or individually. Emphasis will be put on understanding the extralinguistic factors and applying a range of translation tools. Translations will be discussed in the classroom. Topics will include: financial statements, enterprise resource planning, BMD certificates, testaments, marriage and divorce-related documents, agreements, and the European Union. Due to time constraints not all topics may be covered during the semester and may be updated to address students' needs.

Literatura: (tylko po angielsku)

Required:

Berezowski, Leszek. Jak czytać i rozumieć angielskie umowy? Wydawnictwo C. H. Beck. Warszawa. 2014.

Berezowski, Leszek, Jak czytać, rozumieć i tłumaczyć dokumenty notarialne, testamenty i pełnomocnictwa? Wydawnictwo C. H. Beck. Warszawa. 2017.

Berezowski, Leszek, Jak czytać, rozumieć i tłumaczyć dokumenty prawnicze i gospodarcze? Podręcznik dla tłumaczy języka angielskiego. Wydawnictwo C. H. Beck. Warszawa. 2018.

Bogudziński, Jacek. Buczkowski, Konrad. Kaznowski, Andrzej. Wzory umów i pism. Compendium of Legal Templates. Wydawnictwo C. H. Beck. Warszawa. 2004.

Bogudziński, Jacek. Buczkowski, Konrad. Kaznowski, Andrzej. Egzamin na tłumacza przysięgłego. Wzory umów i innych pism w prawie spółek. Wersja polsko-angielska. Wydawnictwo C. H. Beck. Warszawa. 2016.

Jopek-Bosiacka, Anna. Przekład prawny i sądowy. Wydawnictwo Naukowe PWN. 2006.

Kierzkowska, Danuta (red.). Dokumenty polskie. Wybór dla tłumaczy sądowych. Wydawnictwo TEPIS. Warszawa. 1998.

Krois-Lidner, Amy. International Legal English. Cambridge University Press. 2006.

Myrczek, Ewa. Lexicon of Law Terms. Wydawnictwo C. H. Beck. Warszawa. 2007.

Rybińska, Zofia. Kierzkowska, Danuta. The New Selection of English Documents. Translegis. Warszawa. 2011.

Takeuchi, Monika. English in Legal Context. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 2013.

recommended websites

Optional:

Alcaraz, E. and B. Hughes. Legal Translation Explained. St Jerome. 2002.

Jakubaszek, Małgorzata. Legal English. Textbook. Wydawnictwo C.H. Beck. Warszawa. 2004.

Jakubaszek, Małgorzata. Legal English. Workbook. Wydawnictwo C.H. Beck. Warszawa. 2006.

Jakubiec-Bontko, Joanna. Business English. Readings. Wydawnictwo C.H. Beck. Warszawa. 2007.

Mamet, Piotr (red.). Business English. Handbook. Wydawnictwo C. H. Beck. Warszawa. 2006.

Konieczna-Purchała, Anna. Practical English for Lawyers. Handbook. Wydawnictwo C. H. Beck. Warszawa. 2009.

Mayoral Asensio, Roberto. Translating Official Documents. St Jerome. Manchester. 2003.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Assessment methods:

The final examination grade is the sum of the following:

− the results of in-class tasks involving translation of an excerpt of business and legal texts (30%) (W1, W3, U1, U3, K1, K3)

− the results of a final examination test consisting in translating one excerpt of non-literary text from Polish into English and one excerpt of non-literary text from English into Polish. (70%) (W1, W3, U1, U2, U3, K3)

The assignments (in the form of online, in-class and homework tasks) shall be kept in a (printed or electronic) portfolio to facilitate monitoring student's progress and grading.

Assessment criteria:

fail – 0-59 %

satisfactory – 60-69 %

satisfactory plus – 70-75 %

good – 76-85 %

good plus – 86-90 %

very good – 91-100 %

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

Not applicable.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kopczyńska
Prowadzący grup: Magdalena Kopczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kopczyńska
Prowadzący grup: Magdalena Kopczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kopczyńska
Prowadzący grup: Magdalena Kopczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kopczyńska
Prowadzący grup: Magdalena Kopczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

As above.

The class will be conducted remotely through the Moodle platform and MsTeams.

Moodle

https://moodle.umk.pl/WHUM/course/view.php?id=1873#section-0

MsTeams

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3addc9acf0207942d49faa992375136f89%40thread.tacv2/conversations?groupId=ea5aaa27-7b6f-474d-8bf2-34bb382c2e02&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Pełny opis: (tylko po angielsku)

As above.

Literatura: (tylko po angielsku)

As above.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kopczyńska
Prowadzący grup: Magdalena Kopczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

As above.

The class will be conducted remotely through the Moodle platform and MsTeams.

Moodle

https://moodle.umk.pl/WHUM/course/view.php?id=1873#section-0

MsTeams

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3addc9acf0207942d49faa992375136f89%40thread.tacv2/conversations?groupId=ea5aaa27-7b6f-474d-8bf2-34bb382c2e02&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Pełny opis: (tylko po angielsku)

As above.

Literatura: (tylko po angielsku)

As above.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kościałkowska-Okońska
Prowadzący grup: Ewa Kościałkowska-Okońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

As above.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

As above.

Literatura: (tylko po angielsku)

As above.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)