Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

History of the book in Great Britain and the United States

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2510-f2ENG1W-HBGBUS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: History of the book in Great Britain and the United States
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Wybrane zajęcia na spec. naucz. I r. 1 sem. fil. ang. s2 ze spec. edyt.-filolog.
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WF/course/view.php?id=611
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 1.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

C1 level of English

Całkowity nakład pracy studenta:

1 ECTS = contact hours


Efekty uczenia się - wiedza:

The student

W1: has thorough knowledge of the book publishing history in Anglophone countries, and of selected British and American literary works (K_W05)

W2: has in-depth knowledge of the connection between book history research and literary studies (K_W05)

Efekty uczenia się - umiejętności:

The student

U1: is capable of analysing a selected literary work from the perspective of the development and limitations of book history (K_U13)Metody dydaktyczne:

Expository teaching methods:

- discussion


Exploratory teaching methods:

- case study
Skrócony opis:

The course offers an overview of book and publishing history, with a special emphasis on the context of Great Britain and the United States.

Pełny opis:

The course addresses selected aspects of the history of the Anglophone book. In the class discussion part, an outline of writing, printing and publishing will be addressed on the basis of selected texts. In the practical part, the students will explore major works of American and British literature through the lens of the book-history developments.

Content distribution:

 General Introduction and requirements

 Writing history

 The printing press

 Rise of the book

 Mid-term test

 Individual feedback

 Authorship

 Publishing agents

 Readership

 End-of-term test

 Individual feedback and conclusion

The class discussions are based upon students’ reading of An Introduction to Book History by David Finkelstein and Alistair McCleery (Routledge 2006).

Literatura:

Required reading:

Finkelstein, David and Alistair McCleery. 2006. An Introduction to Book History. London: Routledge.

Additional reading:

Eliot, Simon and Jonathan Rose, eds. 2011. A Companion to the History of the Book. London: John Wiley & Sons.

Metody i kryteria oceniania:

A graded credit on the basis of the assignments assessing the level of achieving particular learning outcomes

• Two written assignments (tests) – W1, U1, W2,

• Graded participation in discussion – U1

Assessment criteria:

fail – 0-59 %

satisfactory – 60-69 %

satisfactory plus – 70-75 %

good – 76-85 %

good plus – 86-90 %

very good – 91-100 %

Praktyki zawodowe:

Not applicable

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Koneczniak
Prowadzący grup: Grzegorz Koneczniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

As in part A

Pełny opis:

As in part A

Literatura:

As in part A

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Buchholtz
Prowadzący grup: Mirosława Buchholtz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

As in part A

Pełny opis:

As in part A

Literatura:

As in part A

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Buchholtz, Grzegorz Koneczniak
Prowadzący grup: Mirosława Buchholtz, Grzegorz Koneczniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

As in part A

Pełny opis:

As in part A

Literatura:

As in part A

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Antoniak, Katarzyna Więckowska
Prowadzący grup: Joanna Antoniak
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WF/course/view.php?id=611
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

As in part A

Pełny opis:

As in part A

Literatura:

As in part A

Uwagi: (tylko po angielsku)

N/A

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.