Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Literature of English-speaking countries

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2510-f2ENG1W-LESC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Literature of English-speaking countries
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty z angielskim językiem wykładowym
Wybrane zajęcia na spec. naucz. I r. 1 sem. fil. ang. s2 ze spec. edyt.- filolog.
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) None.

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Contact hours with teacher online:

- participation in tutorials - 30 hrs.

- teacher-assisted online activities - 10 hrs.


Self-study hours:

- preparation for classes - 35 hrs.


Altogether: 75 hrs. (3 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) W1: The graduate has in-depth knowledge of selected aspects of the literature of English-speaking countries (K_W06) .

W2: The graduate has in-depth knowledge of literary studies, literary methodologies and terminology (K_W07).


Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) U1: The graduate is able to adjust to unepexted work conditions and adjust relevant research methods and tools (K_U3).

U2: The graduate is able to select and adjust research methods and tools to solve typical and untypical research problems (K_U02)

U3: The graduate is able to take part in a debate in English (K_U06)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) K1: The graduate feels responsible for preserving the heritage of English-speaking countries (k_K03)

Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Expository teaching methods: description, discussion, participatory lecture

Exploratory teaching methods: brainstorming, seminarMetody dydaktyczne podające:

- opis
- tekst programowany
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- seminaryjna

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aim of the course is to introduce selected works of literature in English.

Moodle: https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=3917

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The aim of the course is to introduce selected works of literature in English. Apart from British and American literature, the course focuses on texts from other geographical areas. The course is also to expand the students' knowledge about various literary genres and forms.

Content distribution:

- ethics

- gender

- dystopia

- war

- corporeality

- postcolonialism

- national identity

- gothicism

Literatura: (tylko po angielsku)

Required (selected):

- John Polidori “The Vampyre"

- Sally Morgan “My Place”

- Chinua Achebe “Things Fall Apart”

- Thomas King “The One about Coyote Going West”

- Kazuo Ishiguro "The Remains of the Day"

- Margaret Atwood "The Journals of Susanna Moodie"

- Chris Cleave "The Lorry Driver's Tale"

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Assessment methods:

- Continuous assessment (active participation in class) (40%)

- test (60%)

Assessment of knowledge (W1, W2):

1. Oral assignments in class

2. Oral assignments at home

3. Graded final test

Assessment of skills (U1, U2, U3):

1. Oral assignments in class

Assessment of social competences (K1):

1. Graded participation and in-class task completion

Assessment criteria:

fail- (59%)

satisfactory- (60-69%)

satisfactory plus- (70-75%)

good - (76-85%)

good plus- (86-90%)

very good- (91-100%)

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

not applicable

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Branach-Kallas
Prowadzący grup: Anna Branach-Kallas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aim of the course is to introduce selected works of literature in English.

Moodle: https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=955

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Selected topics:

- ethics

- feminism / masculinities

- utopia / dystopia

- Gothicism

- war in literature

- postmodernism

- health humanities

- corporeality

- postcolonialism

Uwagi: (tylko po angielsku)

Click on "Tutorial" for additional notes about the 2021/2022 cycle.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Branach-Kallas
Prowadzący grup: Anna Branach-Kallas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aim of the course is to introduce selected works of literature in English.

https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=3917

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Selected topics:

- ethics

- feminism / masculinities

- utopia / dystopia

- Gothicism

- war in literature

- postmodernism

- health humanities

- corporeality

- postcolonialism

Uwagi: (tylko po angielsku)

Click on "Tutorial" for additional notes about the 2022/2023 cycle.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Branach-Kallas
Prowadzący grup: Anna Branach-Kallas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aim of the course is to introduce selected works of literature in English.

https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=3917

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Selected topics:

- ethics

- feminism / masculinities

- utopia / dystopia

- Gothicism

- war in literature

- postmodernism

- health humanities

- corporeality

- postcolonialism

Uwagi: (tylko po angielsku)

Click on "Tutorial" for additional notes about the 2023/2024 cycle.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)