Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literature of English-speaking countries

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2510-f2ENG1W-LESC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Literature of English-speaking countries
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Wybrane zajęcia na spec. nauczycielskiej I r. 1 sem. fil. ang. s2 ze spec. edytorsko-filologicznej
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) None.

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Contact hours with teacher online:

- participation in tutorials - 30 hrs.

- teacher-assisted online activities - 10 hrs.


Self-study hours:

- preparation for classes - 35 hrs.


Altogether: 75 hrs. (3 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) W1: The graduate has in-depth knowledge of selected aspects of the literature of English-speaking countries (K_W06) .

W2: The graduate has in-depth knowledge of literary studies, literary methodologies and terminology (K_W07).


Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) U1: The graduate is able to adjust to unepexted work conditions and adjust relevant research methods and tools (K_U3).

U2: The graduate is able to select and adjust research methods and tools to solve typical and untypical research problems (K_U02)

U3: The graduate is able to take part in a debate in English (K_U06)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) K1: The graduate feels responsible for preserving the heritage of English-speaking countries (k_K03)

Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Expository teaching methods: description, discussion, participatory lecture

Exploratory teaching methods: brainstorming, seminarMetody dydaktyczne podające:

- opis
- tekst programowany
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- seminaryjna

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aim of the course is to introduce selected works of literature in English

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The aim of the course is to introduce selected works of literature in English. Apart from British and American literature, the course focuses on selected texts from other geographical areas. The course is also to expand the students' knowledge about various literary genres and forms.

Content distribution:

- ethics

- gender

- dystopia

- war

- corporeality

- postcolonialism

- national identity

- gothicism

Literatura: (tylko po angielsku)

Required (selected):

- John Polidori “The Vampyre"

- Sally Morgan “My Place”

- Chinua Achebe “Things Fall Apart”

- Thomas King “The One about Coyote Going West”

- Kazuo Ishiguro "The Remains of the Day"

- Margaret Atwood "The Journals of Susanna Moodie"

- Chris Cleave "The Lorry Driver's Tale"

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Assessment methods:

- Continuous assessment (active participation in class) (40%)

- test (60%)

Assessment of knowledge (W1, W2):

1. Oral assignments in class

2. Oral assignments at home

3. Graded final test

Assessment of skills (U1, U2, U3):

1. Oral assignments in class

Assessment of social competences (K1):

1. Graded participation and in-class task completion

Assessment criteria:

fail- (59%)

satisfactory- (60-69%)

satisfactory plus- (70-75%)

good - (76-85%)

good plus- (86-90%)

very good- (91-100%)

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

not applicable

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Branach-Kallas
Prowadzący grup: Anna Branach-Kallas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis: (tylko po angielsku)

Selected topics:

- ethics

- feminism / masculinities

- utopia / dystopia

- Gothicism

- war in literature

- postmodernism

Literatura: (tylko po angielsku)

Required (selected):

- Great War Fiction

- Great War Poetry

- Margaret Atwood “Surfacing”

- Doris Lessing “To Room Nineteen”

- John Polidori “The Vampyre

- Vincent Lam “Take all of Murphy”

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Branach-Kallas
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis: (tylko po angielsku)

Selected topics:

- ethics

- feminism / masculinities

- utopia / dystopia

- Gothicism

- war in literature

- postmodernism

Literatura: (tylko po angielsku)

Required (selected):

- Great War Fiction

- Great War Poetry

- Margaret Atwood “Surfacing”

- Doris Lessing “To Room Nineteen”

- John Polidori “The Vampyre

- Vincent Lam “Take all of Murphy”

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Branach-Kallas
Prowadzący grup: Anna Branach-Kallas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis: (tylko po angielsku)

Selected topics:

- ethics

- feminism / masculinities

- utopia / dystopia

- Gothicism

- war in literature

- postmodernism

- health humanities

- corporeality

- postcolonialism

Literatura: (tylko po angielsku)

Selected:

- Raymond Carver “Distance”

- Shyam Selvadurai “Pigs Can’t Fly”

- Woody Allen “The Kugelmass Episode”

- Doris Lessing “To Room Nineteen”

- John Polidori “The Vampyre

- Vincent Lam “Take all of Murphy”

- Chinua Achebe "Things Fall Apart"

- Shirley Jackson “The Lottery”

- Octavia Butler “Bloodchild”

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Branach-Kallas
Prowadzący grup: Anna Branach-Kallas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

In 2020/2021, the class is conducted remotely with the use of remote teaching and testing methods, primarily through Moodle and Microsoft Teams.

Moodle: 2020/2021 Literature of English-speaking countries winter (ABK)

https://moodle.umk.pl/WHUM/course/view.php?id=1589

Microsoft Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ad48bf0ef5d914331987da3c9a51ff732%40thread.tacv2/conversations?groupId=e2bca338-d989-4535-a2ef-6e137cb1a877&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Selected topics:

- ethics

- feminism / masculinities

- utopia / dystopia

- Gothicism

- war in literature

- postmodernism

- health humanities

- corporeality

- postcolonialism

Uwagi: (tylko po angielsku)

Click on "Tutorial" for additional notes about the 2020/2021 cycle.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.