Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Literary theory

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2510-f2ENG1W-LT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Literary theory
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) None

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Contact hours with teacher:

- participation in lectures - 15 hrs.

- consultations and feedback- 10 hr.


Self-study hours:

- preparation for the test- 25 hrs.


Altogether: 50 hrs. (2 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) W1: The student possesses in-depth and systematized knowledge of literary theory and key aspects of Anglophone literature (K_W04, K_W05).


W2: The student had in-depth and systematized knowledge of key terms and methods in literary studies (K_W07).Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) U1: The student is able to formulate critical opinions about cultural artefacts on the basis of academic knowledge and experience, and is able to present their critical opinions in various forms and media (K_U15)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) K1: The student is able to critically assess their knowledge and other sources of information (K_K01).

Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) - Display

- description

- informative (conventional) lecture

- participatory lecture


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- studium przypadku

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aim of the course is to introduce and discuss selected contemporary literary theories and their cultural context.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The aim of the course is to familiarize students with selected schools of thought in contemporary literary studies, as well as the ideas behind them and their broader cultural context. The course will introduce and discuss the following theories and concepts:

- post-structuralism

- psychoanalysis

- feminist criticism

- gay/lesbian criticism

- new historicism

- postcolonialism

- cultural theory

- ecocriticism

- new materialism

- digital humanities

- posthumanism

- discussion concerning possible application of the theoretical tools

Literatura: (tylko po angielsku)

Selected bibliography:

Barry, Peter. Beginning theory: An introduction to literary and cultural theory. Manchester University Press, 2002

Bertens, Hans. Literary theory: The basics. Routledge 2007

Eagleton, Terry. Literary Theory: An Introduction. University of Minnesota Press, 2003

Rivkin, Julie and Michael Ryan, Literary Theory: An Anthology. Blackwell, 2004.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Graded credit.

Assessment methods:

- tests – W1, W2

- lecture participation - W1, U1, K1

Assessment criteria:

- participation in lectures – oral assignments and comments on Moodle (30%)

- short tests at the end of each unit (please note that all tests must be passed) (70%)

Assessment criteria:

fail- (59%)

satisfactory- (60-67%)

satisfactory plus- (68-75%)

good - (76-84%)

good plus- (85-90%)

very good- (91-100%)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Marak
Prowadzący grup: Katarzyna Marak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

As in part A.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

As in part A.

Literatura: (tylko po angielsku)

As in part A.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Marak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

As in part A.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

As in part A.

Literatura: (tylko po angielsku)

As in part A.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Więckowska
Prowadzący grup: Katarzyna Więckowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

As in part A.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Focus on selected aspects concerned with hermeneutics and poetics. Discussion of possible application of theoretical tools supplied by:

- post-structuralism

- psychoanalysis

- feminist criticism

- gay/lesbian criticism

- postcolonialism

- cultural theory

- ecocriticism

- new materialism

Literatura: (tylko po angielsku)

As in part A.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Więckowska
Prowadzący grup: Katarzyna Więckowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The lecture will be conducted online via Moodle and Microsoft Teams, both synchronously and asynchronously.

Link to Moodle

Link to Microsoft Teams

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Focus on selected aspects concerned with hermeneutics and poetics. Discussion of possible application of theoretical tools supplied by:

- post-structuralism

- psychoanalysis

- feminist criticism

- gay/lesbian criticism

- postcolonialism

- cultural theory

- ecocriticism

- new materialism

Literatura: (tylko po angielsku)

As in part A.

Uwagi: (tylko po angielsku)

Click on "Lecture, 15 hours → more information"/ "Wykład, 15 godzin → więcej informacji" for additional details about the 2020/2021 cycle.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Więckowska
Prowadzący grup: Katarzyna Więckowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

As in part A.

Link to Teams

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Focus on selected aspects concerned with hermeneutics and poetics. Discussion of possible application of theoretical tools supplied by:

- post-structuralism

- psychoanalysis

- feminist criticism

- gay/lesbian criticism

- postcolonialism

- cultural theory

- ecocriticism (new materialism)

- posthumanism

- digital humanities

Link to Moodle

Link to Teams

Literatura: (tylko po angielsku)

As in part A.

Uwagi: (tylko po angielsku)

Should the lecture be conducted online, remote teaching and testing methods will be used (primarily Moodle and Microsoft Teams).

Link to Teams

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Więckowska
Prowadzący grup: Katarzyna Więckowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

As in part A.

Link to Teams

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Focus on selected aspects concerned with hermeneutics and poetics. Discussion of possible application of theoretical tools supplied by:

- post-structuralism

- psychoanalysis

- feminist criticism

- gay/lesbian criticism

- postcolonialism

- cultural theory

- ecocriticism (new materialism)

- posthumanism

- digital humanities

Link to Moodle

Link to Teams

Literatura: (tylko po angielsku)

As in part A.

Uwagi: (tylko po angielsku)

Should the lecture be conducted online, remote teaching and testing methods will be used (primarily Moodle and Microsoft Teams).

Link to Teams

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)