Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

MA seminar

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2510-f2ENG1W-MA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: MA seminar
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 7.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) 2021/22


MA SEMINAR IN CULTURAL STUDIES (dr Katarzyna Marak) (2022/2023)


Altogether: 175 hours (7 ECTS)

Contact hours: 75

- participation in tutorials - 30 hours

- individual feedback - 45 hours


Self-study hours: 100 hours

- preparation for classes and assignments – 30 hours

- research - 50 hours

- writing MA theses - 20 hours

____________________________________________________

MA SEMINAR IN LITERARY STUDIES (dr Jarosław Hetman ) (2021/2022)


Contact hours: 50 hours


- participation in tutorials - 30 hours


- individual consultation – 20 hours


Self-study hours: 125 hours


- preparation for classes and completing assignments - 75 hours


- research - 50 hours


____________________________________________________

MA SEMINAR IN TRANSLATION STUDIES (dr Dorota Guttfeld) (2021/2022)


Contact hours: 50 hours

- participation in tutorials - 30 hours

- individual consultation – 20 hours


Self-study hours: 125 hours

- required reading - 30 hrs

- preparation for presentations and assignments - 45 hours

- research - 50 hours

_________________________________________________________


MA SEMINAR IN LINGUISTICS (dr hab. Waldemar Skrzypczak 2021/2022)

Contact hours: 50 hours

- participation in tutorials - 30 hours

- individual feedback – 20 hours

Self-study hours: 125 hours

- preparation for classes and completing assignments - 75 hours

- research - 50 hours

_____________________________________________________________-

MA SEMINAR IN EDITING STUDIES (Dr. Grzegorz Koneczniak)

ETCS: 7/175 hrs.


Contact hours: 50 hours

- participation in tutorials - 30 hours

- individual consultation and feedback – 20 hours


Self-study hours: 125 hrs.

- required reading - 30 hrs.

- preparation for classes - 30 hrs.

- preparation for assignment - 15 hrs.

- research - 50 hrs.

Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) MA SEMINAR IN CULTURAL STUDIES (dr Katarzyna Marak) (2022/2023)


The student

W1: has in-depth and systematized knowledge of literary and cultural studies (K_W06).

W2: has in-depth and systematized knowledge of research-related terminology and methodology applied in game studies, horror and science fiction studies, as well as elements of netnography (K_W07).

W3: has in-depth, systematized specific knowledge on selected aspects of literary and cultural studies concerning game texts, horror texts, and science fiction tets (K_W08, 09).

W4: has in-depth knowledge of academic discourse in English (K_W11).

____________________________________________________

MA SEMINAR IN LITERARY STUDIES (dr Jarosław Hetman ) (2021/2022)


W1 The student: has in-depth knowledge of literary studies (K_W06, K_W08).


W2: has in-depth knowledge of research-related terminology and methodology applied in literary studies (K_W11).


____________________________________________________

MA SEMINAR IN TRANSLATION STUDIES (dr Dorota Guttfeld) (2021/2022)

W1 The student: has in-depth knowledge of translation studies (K_W06, K_W08).

W2: has in-depth knowledge of research-related terminology and methodology applied in translation studies (K_W11).


______________________________________________________


MA SEMINAR IN LINGUISTICS (dr hab. Waldemar Skrzypczak 2021/2022)

W1: The student has in-depth knowledge of empirical linguistics. (K_W06, K_W08)

W2: The student has in-depth knowledge of terminology and methodology applied in empirical linguistics and partly psycholinguistics. (K_W11)


___________________________________________________________

MA SEMINAR IN EDITING STUDIES (Dr. Grzegorz Koneczniak)

W1: The student has in-depth knowledge of terminology used in editing studies in connection to language studies (K_W04, K_W08).

Assessment method: Preliminary research outline (graded by the teacher) and in-class assignment

W2: The student has in-depth knowledge of methods required in editing research, especially in connection to language studies (K_W09).

Assessment method: Preliminary research outline (graded by the teacher) and in-class assignment

Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) MA SEMINAR IN CULTURAL STUDIES (dr Katarzyna Marak) (2022/2023)


The student

U1: is able to search for, analyse and interpret information from various sources, applying methods of literary and cultural studies and using advanced technologies in their research (K_U01, K_U04).

U2: is able to select, apply and adjust research methods and tools to address both typical and non-typical research problems and react to unpredictable circumstances (K_U02, K_U03).

U3: is able to apply advanced theoretical perspectives and paradigms pertaining to literary and cultural studies and use their knowledge to formulate and test hypotheses concerning uncomplicated research problems (K_U07).

U4: is able to undertake autonomous tasks in the field of cultural and literary studies, taking into account the objectives and instructions formulated by their academic supervisors (K_U08).

U5: is able to gain and deepen their knowledge in the field of cultural and literary studies and develop their research skills on their own (K_U11).

U6: is able to critically analyse and interpret various texts, use specialist terminology and justify the use of selected methodology in the field of cultural studies (K_U13).

U7: is able to formulate critical opinions about cultural artefacts on the basis of academic knowledge and experience, and to present their critical opinions in various forms and media (K_U15).

____________________________________________________

MA SEMINAR IN LITERARY STUDIES (dr Jarosław Hetman ) (2021/2022)U1: The student is able to search for, analyze, select, interpret and use information from various reliable sources, using advanced technologies in their research (K_U01).


U2: The student is able to select, apply and adjust research methods and tools to address both typical and non-typical research problems (K_U02).


U3: The student is able to undertake autonomous tasks, following the instructions of the supervisor (K_U08).


U4: The student is able to gain knowledge in the field of Literary Studies and develop their research skills on their own (K_U11).


U4: The student is able to critically analyze academic papers related to Literary Studies and justify the selected methodology (K_U13)


____________________________________________________

MA SEMINAR IN LITERARY STUDIES (dr Dorota Guttfeld) (2021/2022)


U1: The student is able to search for, analyze, select, interpret and use information from various reliable sources, using advanced technologies in their research (K_U01).

U2: The student is able to select, apply and adjust research methods and tools to address both typical and non-typical research problems (K_U02).

U3: The student is able to undertake autonomous tasks, following the instructions of the supervisor (K_U08).

U4: The student is able to gain knowledge in the field of translation studies and develop their research skills on their own (K_U11).

U4: The student is able to critically analyze academic papers related to translation studies and justify the selected methodology (K_U13)


__________________________________________________________


MA SEMIANR IN LINGUISTICS (dr hab. Waldemar Skrzypczak 2021/2022)

U1: The student is able to search for and analyse reliable information using a variety of academically valuable sources to inform their research (K_U01)


U2: The student understands methodologically advanced academic papers related to empirical linguistics (K_U13)


U3: The student is able to formulate interdisciplinary research problems related to language (K_U02, K_U07)


U4: The student is able to develop their research skills on their own, identifying specific research questions within their research project and increasing competence at using novel empirical tools (K_U011)

_________________________________________________________

MA SEMINAR IN EDITING STUDIES (Dr. Grzegorz Koneczniak)

U1: The student can select and collect preliminary primary and secondary sources needed for the development of his/her MA research project; the student demonstrates critical skills in his/her selection and compilation (K_U01, K_U08, K_U14).

Assessment method: preliminary portfolio of research project

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) MA SEMINAR IN CULTURAL STUDIES (dr Katarzyna Marak) (2022/2023)


The student:

K1: is able to critically assess their knowledge and other sources of iinformation used in their reserach (K_K01).

____________________________________________________

MA SEMINAR IN LITERARY STUDIES (dr Jarosław Hetman ) (2021/2022)


K1: The student is able to critically assess their knowledge and other sources of information used in their MA research (K_K01).


____________________________________________________

MA SEMINAR IN TRANSLATION STUDIES (dr Dorota Guttfeld) (2021/2022)


K1: The student is able to critically assess their knowledge and other sources of information used in their MA research (K_K01).


MA SEMINAR IN LINGUISTICS (Waldemar Skrzypczak 2021/2022)

K1: The student is able to critically assess their knowledge and other sources of information used in their MA research (K_K01).


____________________________________________________

MA SEMINAR IN EDITING STUDIES (Dr. Grzegorz Koneczniak)

K1: The student is aware of the need of self-development and time management as regards his or her individual research project. (K_K03).

Assessment method: submissions of individual tasks

Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) MA SEMINAR IN CULTURAL STUDIES (dr Katarzyna Marak) (2022/2023)

- seminar discussion

- individual tutorials

- group work

- presentations

- projects

____________________________________________________

MA SEMINAR IN LITERARY STUDIES (dr Jarosław Hetman ) (2021/2022)

- seminar discussion

- presentation

- individual tutorials

- short lectures


____________________________________________________

MA SEMINAR IN TRANSLATION STUDIES (dr Dorota Guttfeld) (2021/2022)

- seminar discussion

- presentation

- individual tutorials

- short lectures

- projects


__________________________________________________


MA SEMINAR IN LINGUISTICS (Waldemar Skrzypczak 2021/2022)

- seminar discussion

- presentation

- individual tutorials

- short lectures

- projects

___________________________________________________________


MA SEMINAR IN EDITING STUDIES (Dr. Grzegorz Koneczniak)

-) Seminar

-) Project

-) Case study

-) LaboratoryMetody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie

Metody dydaktyczne poszukujące:

- referatu
- seminaryjna

Skrócony opis:

The aim of the MA seminar is to guide the students through the process of writing and editing individual MA projects as well as developing their research interests and skills in such fields as literature, culture, linguistics, translation studies, or editing studies. Each student can select one MA seminar group notwithstanding the major MA programme, which means that, for example, the MA seminar in literature and culture can be taken by a student who pursues the Translation Studies programme.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

MA SEMINAR IN CULTURAL STUDIES (dr Katarzyna Marak) (2022/2023)

In the first year of the seminar students are introduced to selected approaches to MA research and subject conceptualisation, as well as the the process of writing MA dissertations in the field of cultural and literary studies; the first semester of the seminar is devoted to selection, discussion and researching the students' MA projects: the seminar might focus on such topics as game studies, horror fiction, science fiction, and selected aspects of Internet culture. In order to obtain a passing grade students will be expected to formulate their research problem within the field of literature or culture (or their practical applications), choose the method and theory, and create a preliminary bibliography and thesis outline. In the second term, studens begin writing their first chapter, the completed version of which will be the basis of their final course grade.

____________________________________________________

MA SEMINAR IN LITERARY STUDIES (dr Jarosław Hetman ) (2021/2022)

This seminar aims to present students with the main currents in the contemporary anglophone novel. The students will read and analyze a selection of novels, each from a different cultural milieu, different in terms of themes and popular methodological approaches. This will help students determine their field of interest and help to write a master's thesis.

______________________________________________________

MA SEMINAR IN TRANSLATION STUDIES (dr Dorota Guttfeld) (2021/2022)

The course will prepare students for choosing a research topic and a theoretical framework for the analysis of a selected translation, with a focus on contemporary quantitative methods: building corpora, preparing texts for digital processing and analysing them with the use of software tools. Theoretical readings will be supplemented with exercises in translation analysis.

_______________________________________________________

MA SEMINAR IN LINGUISTICS (dr hab. Waldemar Skrzypczak 2021/2022)

The students will be provided with appropriate theoretical and methodological terminology to be implemented as the tools for cognitive-stylistic analysis of texts (literary and non-literary). These, along with relevant revisions and extensions, will constitute the core of the research projects to be materialised in the form of an MA Thesis.

____________________________________________________

MA SEMINAR IN EDITING STUDIES (Dr. Grzegorz Koneczniak)

The seminar, in the first semester, is divided into class and individual meetings.

During class meetings, the students will have the possibility to discuss the theoretical materials related to their research ideas and projects. During individual meetings, the students will be asked to discuss their ideas concerning MA subjects, bibliography, content distribution and division.

Subjects suggested:

• Creation, edition and publication

• Literary works for digital devices

• Manuscript and draft analysis

• Editing literary works in the past

• Book and press edition analysis

• Circulation of books and newspapers in culture

• Publication and politics

• Publication and ideology

• Editing, publishing and creating as themes in literature and culture

• Editors, proof-readers, and copy-editors is fictional characters in film and literature

• Individual editing solutions and designs for literary works

Literatura: (tylko po angielsku)

____________________________________________________

MA SEMINAR IN CULTURAL STUDIES (dr Katarzyna Marak) (2022/2023)

Selected bibliography, subject to change, depending on the students' choices of research areas:

Caroll, Noel. 1990. The Philosophy of Horror, Or Paradoxes of the Heart. Routledge.

Cowan, Douglas E. 2008. Sacred terror: Religion and horror on the silver screen. Baylor University Press

Fernández-Vara, Clara. 2015. Introduction to Game Analysis. New York: Routledge

Gelder, Ken. 2000. The Horror Reader. New York: Routledge

Isbister, Katherine. 2017. How Games Move Us: Emotion by Design. Cambridge, MA: MIT Press

Malaby, Thomas. 2007. Beyond play: A new approach to games. Games & Culture

____________________________________________________

MA SEMINAR IN LITERARY STUDIES (dr Jarosław Hetman ) (2021/2022)

DeLillo, Don, White Noise - any edition

Bloom's Modern Critical Interpretations, Don DeLillo's White Noise, H. Bloom, ed., Chelsea House: Philadelphia, 2003.

Culler, Jonathan, Literary Theory: A Very Short Introduction, Oxford University Press: Oxford, 2000.

____________________________________________________

MA SEMINAR IN TRANSATION STUDIES (dr Dorota Guttfeld) (2021/2022)

Baker, M. (2004). A corpus-based view of similarity and difference in translation. International Journal of Corpus Linguistics , 9(2), 167-193.

Baumgarten, N., Meyer, B., & Özçetin, D. (2008). Explicitness in Translation and

Interpreting: A Critical Review of Some Empirical Evidence (of an Elusive

Concept). Across Languages and Cultures, 9(2), 177-203.

Becher, V. (2010). Abandoning the Notion of "Translation-Inherent" Explicitation: Against a Dogma of Translation Studies. Acorss Languages and Cultures, 11(1), 1-28.

Chesterman A. (2004) Hypotheses about translation universals. In: Hansen G, Malkmjær K, Gile D, ed. Claims, Changes and Challenges in Translation Studies. Amsterdam: John Benjamins. pp. 1–13.

Liu K, Afzaal M (2021) Syntactic complexity in translated and non-translated texts: A corpus-based study of simplification. PLoS ONE 16(6): e0253454. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0253454

Mauranen, A. & P. Kujamäki, Translation Universals. Do they exist?. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

Tymoczko, Maria. (1998) Computerized Corpora and the Future of Translation Studies. Meta. 43(4). 652-659.

"Translation universals" in Yves Gambierand Luc van Doorslaer (eds), Handbook of Translation Studies: Volume 2. Amsterdam: Benjamins, 175-179.

___________________________________________________________

MA SEMINAR IN LINGUISTICS (dr hab. Waldemar Skrzypczak 2021/2022)

Fauconnier, Gilles. 2001. “Conceptual Blending and Analogy”, in: D. Gentner, K. J. Holyoak, B. N. Kokinov (eds.), The Analogical Mind, Cambridge Mass./London, England, A Bradford Book MIT, 255-286.

• Lakoff, George and M. Johnson. 1980. Metaphors We Live By. (Afterword 2003). University of Chicago Press.Chicago.

• Lakoff, George. 1993. “Contemporary Theory of Metaphor”, in: A. Ortony (ed.).Metaphor and Thought,

• Cambridge: Cambridge University Press, 202-251

• Langacker, Ronald W. 1990. Concept, Image and Symbol. Mouton de Gruyter. Berlin/New York.

• Langacker, Ronald W. 2000. Grammar and Conceptualization. Mouton de Gruyter. Berlin/New York.

• Skrzypczak, Waldemar. 2006. Analog-Based Modelling of Meaning Representations in English. N. Copernicus University Press. Toruń.

• Matthews, Peter. H. Oxford Concise Dictionary of Linguistics. Oxford University Press. Oxford - New York.

Tarsk. R. L. 1999. (edited by Peter Stockwell 2007). Language and Linguistics: The Key Concepts. Routledge.Oxon.

____________________________________________________

MA SEMINAR IN EDITING STUDIES (Dr. Grzegorz Koneczniak)

Tentative:

A Companion to Digital Literary Studies (online)

Eliot, Simon and Jonathan Rose, eds. 2011. A Companion to the History of the Book. London: John Wiley & Sons.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

____________________________________________________

MA SEMINAR IN CULTURAL STUDIES (dr Katarzyna Marak) (2022/2023)

Assessment methods:

presentation and written assignment - W1-4, U1, U2, U3

active participation in discussion - W1-4, U6, U7

MA research - W1-4, U1-7, K1

Assessment criteria:

Assessment methods:

- MA research - W2, U1, U3

- class participation - W1, U2, K1

Assessment criteria:

- MA topic project (general outline, preliminary bibliography) and project presentation (55%)

- participation in class discussions (45%)

____________________________________________________

MA SEMINAR IN LITERARY STUDIES (dr Jarosław Hetman ) (2021/2022)

Grading methods:

- a presentation on MA research (10%)

- MA project assessment (15%)

- active participation in class (25%)

- progress on MA thesis (50%)

with the following grades:

0 – 59% – niedostateczny

60 – 69 % – dostateczny

70 – 75 % – dostateczny plus

76 – 85 % – dobry

86 – 90% – dobry plus

91 – 100 – bardzo dobry

_____________________________________________

MA SEMINAR IN LITERARY STUDIES (dr Dorota Guttfeld) (2021/2022)

Grading methods:

- active participation in the class (20%)

- presentation of a selected issue in translation studies (40%)

- proposal for a project involving quantitative analysis of translation (40%)

with the following grades:

0 – 59% – niedostateczny

60 – 69 % – dostateczny

70 – 75 % – dostateczny plus

76 – 85 % – dobry

86 – 90% – dobry plus

91 – 100 – bardzo dobry

______________________________________________________

MA SEMINAR IN LINGUISTISC dr hab. Waldemar Skrzypcza 2021/2022

MA SEMINAR IN LITERARY STUDIES (dr Dorota Guttfeld) (2021/2022)

Grading methods:

- active participation in the class (20%)

- presentation of a selected issue in translation studies (40%)

- proposal for a project involving quantitative analysis of translation (40%)

with the following grades:

0 – 59% – niedostateczny

60 – 69 % – dostateczny

70 – 75 % – dostateczny plus

76 – 85 % – dobry

86 – 90% – dobry plus

91 – 100 – bardzo dobry

___________________________________________

MA SEMINAR IN EDITING STUDIES (Dr. Grzegorz Koneczniak)

Graded credit:

50 percent: project outline submission

30 percent: in-class assignment

20 percent: class involvement

0 – 59% – niedostateczny

60 – 69 % – dostateczny

70 – 75 % – dostateczny plus

76 – 85 % – dobry

86 – 90% – dobry plus

91 – 100 – bardzo dobry

Praktyki zawodowe:

N/A

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kościałkowska-Okońska, Edyta Lorek-Jezińska, Sławomir Wacewicz
Prowadzący grup: Ewa Kościałkowska-Okońska, Edyta Lorek-Jezińska, Sławomir Wacewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

MA SEMINAR IN LITERARY AND CULTURAL STUDIES (dr hab. Edyta Lorek-Jezińska)

The aim of the MA seminar is to assist students in the process of researching and writing their MA theses in the field of cultural

____________________________________________________

MA SEMINAR IN TRANSLATION STUDIES (dr Ewa Kościałkowska-Okońska)

____________________________________________________

MA SEMINAR IN LINGUISTICS (dr Sławomir Wacewicz)

Pełny opis: (tylko po angielsku)

MA SEMINAR IN LITERARY AND CULTURAL STUDIES (dr hab. Edyta Lorek-Jezińska)

In the first year of the seminar students are introduced to selected concepts and theories employed in MA research and in the process of writing MA dissertations in the field of cultural and literary studies; the first semester of the seminar is devoted to recent trends in the field of cultural and literary studies: the seminar will focus on such topics as intertextuality and adaptation, trauma, post-apocalypse, ecocriticism, transmedia and participatory culture, fan fiction, myth and fairy tale, madness and melancholia,disability studies; in the second semester students will be expected to formulate their research problem within the field of literature or culture (or their practical applications), choose the method and theory, create a preliminary bibliography and begin writing their first chapter.

____________________________________________________

MA SEMINAR IN TRANSLATION STUDIES (dr Ewa Kościałkowska-Okońska)

____________________________________________________

MA SEMINAR IN LINGUISTICS (dr Sławomir Wacewicz)

Literatura: (tylko po angielsku)

MA SEMINAR IN LITERARY AND CULTURAL STUDIES (dr hab. Edyta Lorek-Jezińska)

Eder, Jens. 2015."Transmediality and the politics of adaptation" The Politics of Adaptation: Media Convergence and Ideology. Ed. Dan Hassler-Forest, Pascal Nicklas. London: Palgrave Macmillan.

McArthur, J.A. "Digital Subculture: A Geek Meaning of Style". Journal of Communication Inquiry, Volume 33 Number 1, January 2009. 58-70.

Heffernan,Teresa. 2008. "Introduction: Post-Apocalyptic Culture", Post- Apocalyptic Culture, University of Toronto.

Hellekson, Karen, Kristina Busse. 2014. The Fan Fiction Studies Reader. Iowa City: University of Iowa Press.

Howarth, William. 1995. "Some Principles of Ecocriticism". The Ecocriticism Reader. Ed. Cheryl Glotfelty, Harold Fromm. University of Georgia Press.

Jenkins, Henry: "Scribbling in the margins: Fan readers/fan writers", Textual Poachers, 1992 (fragments)

Jenkins, Henry: "Transmedia story telling" http://henryjenkins.org/2007/03/transmedia_storytelling_101.html

Peterson, Kaara. 1998. Framing Ophelia: Representation and the pictorial tradition. Mosaic : a Journal for the Interdisciplinary Study of Literature. Winnipeg: Sep 1998.Vol. 31, Iss. 3.

Plett, Heinrech, F. 1991. “Intertextualities”. Intertextuality. Ed. H.F. Plett. Berlin, NY: Walter de Gruyter, 3-8, 17-27.

Sanders, Julie. 2006. Adaptation and Appropriation. London: Routledge.

Sellers, Susan. 2001. "Theories of Myth" in Myth and Fairy Tale in Contemporary Women's Fiction. London: Palgrave.

Wald, Christina. 2007. Hysteria, Trauma and Melancholia: Performative Maladies in Contemporary Anglophone Drama. Basinstoke: Palgrave Macmillan.

Jack Zipes: "Fairy-Tale Collisions or the Explosion of the Genre", The Irresistible Fairy Tale. 2012. (110-126)

____________________________________________________

MA SEMINAR IN TRANSLATION STUDIES (dr Ewa Kościałkowska-Okońska)

____________________________________________________

MA SEMINAR IN LINGUISTICS (dr Sławomir Wacewicz)

Uwagi:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Branach-Kallas, Ewa Kościałkowska-Okońska, Waldemar Skrzypczak, Katarzyna Więckowska
Prowadzący grup: Anna Branach-Kallas, Ewa Kościałkowska-Okońska, Waldemar Skrzypczak, Katarzyna Więckowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

MA SEMINAR IN LITERARY AND CULTURAL STUDIES (dr hab. Anna Branach-Kallas, prof. UMK)

The aim of the MA seminar is to assist students in the process of researching and writing their MA theses in the field of literary and cultural studies

____________________________________________________

MA SEMINAR IN TRANSLATION STUDIES (dr Ewa Kościałkowska-Okońska)

____________________________________________________

MA SEMINAR IN LINGUISTICS (dr hab. Waldemar Skrzypczak)

as in part A

________________________________________________________

MA SEMINAR IN LINGUISTICS (dr Sławomir Wacewicz)

____________________________________________________

MA SEMINAR IN CULTURAL AND LITERARY STUDIES (dr hab. Katarzyna Więckowska)

As in part A

Pełny opis: (tylko po angielsku)

MA SEMINAR IN LITERARY AND CULTURAL STUDIES (dr hab. Anna Branach-Kallas, prof. UMK)

Students are introduced to the methods, concepts and theories commonly employed in MA research and in the process of writing MA dissertations in the field of cultural and literary studies; during the first year of the seminar, students will explore recent trends in the field of cultural and literary studies. During the first term, students are required to choose the topic of their MA dissertation. To complete the second term, students are required to present their preliminary research in class and to submit the first chapter of their MA dissertation.

____________________________________________________

MA SEMINAR IN TRANSLATION STUDIES (dr Ewa Kościałkowska-Okońska)

The course focuses on selecting a problem existing within the field of Translation Studies and preparing a Master’s thesis related with the given problem, with the use of methodologies accepted and recognised in the discipline. Thesis-related issues are further developer in subsequent chapters following the supervisor’s guidance. The proposed spectrum of topics covers brief overview of the history of translation, the linguistic, cultural (functionalist) and cognitive approaches, the concept of equivalence, norm and translation competence, specialist languages, translation of non-literary texts or interpreting.

_____________________________________________________

MA SEMINAR IN LINGUISTICS (dr hab. Waldemar Skrzypczak)

as in part A

____________________________________________________

MA SEMINAR IN LINGUISTICS (dr Sławomir Wacewicz)

____________________________________________________

MA SEMINAR IN CULTURAL AND LITERARY STUDIES (dr hab. Katarzyna Więckowska)

As in part A

Literatura: (tylko po angielsku)

MA SEMINAR IN LITERARY AND CULTURAL STUDIES (dr hab.Anna Branach-Kallas, prof. UMK) (selected)

Julie Rivkin and Michael Ryan, “Literary Theory: An Anthology,” 1998.

Bil Ashcroftl, Gareth Griffiths, and Helen Tiffin, “The Postcolonial Studies Reader,” 1995.

Paul Fussell, “The Great War and Modern Memory”, 1975.

John McLeod, “Beginning Postcolonialism,” 2000.

Cathy Caruth, “Trauma: Explorations in Memory”, 1996.

T.S.Elliot, “Tradition and the Individual Talent”, 1921.

Jean-Paul Sartre, “Writing, Reading, and the Public”, 1948.

Italo Calvino, “Right and Wrong Political Uses of Literature”, 1986.

Linda Hutcheon, “Historiografic Metafiction”, 1988

Anne Whitehead and Angela Woods, Introduction to “The Edinburgh Companion to the Critical Medical Humanities”, 2016

Gareth Williams, “Theorizing Disability”, 2001

Tess Maginess, Introduction to “Dementia and Literature”, 2018

____________________________________________________

MA SEMINAR IN TRANSLATION STUDIES (dr Ewa Kościałkowska-Okońska)

MA SEMINAR IN TRANSLATION STUDIES (dr Ewa Kościałkowska-Okońska)

Baker, Mona. 1998. Routledge Encyclopedia of Translation Studies. London and New York: Routledge.

Baker, Mona. 1992. In Other Words. A Coursebook on Translation. London: Routledge.

Danks, Joseph H. et al. (eds.). 1997. Cognitive Processes in Translation and Interpreting. Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage.

Gile, Daniel. 1995. Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins.

Kussmaul, Paul. 1995. Training the Translator. Amsterdam: Philadelphia: John Benjamins.

Lörscher, Wolfgang. 1991. Translation Performance, Translation Process, and Translation Strategies. Tübingen: Gunter Narr Verlag

Malmkjær, Kirsten. (ed.). 1998. Translation and Language Teaching. St Jerome Publishing

Munday, Jeremy. 2001. 'Introducing Translation Studies: Theories and Applications'. London and New York: Routledge

Nord, Christiane. 1997. Translating as a Purposeful Activity. Functionalist Approaches Explained. Manchester: St Jerome Publishing

Snell-Hornby, Mary. 1988. Translation Studies-an integrated approach. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins.

Wilss, Wolfram. 1996. Knowledge and Skills in Translator Behavior. John Benjamins Publishing Company. Amsterdam/ Philadelphia.

____________________________________________________

MA SEMINAR IN LINGUISTICS (dr hab. Waldemar Skrzypczak)

as in part A

____________________________________________________

MA SEMINAR IN LINGUISTICS (dr Sławomir Wacewicz)

____________________________________________________

MA SEMINAR IN CULTURAL AND LITERARY STUDIES (dr hab. Katarzyna Więckowska)

As in part A

Uwagi:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Koneczniak, Ewa Kościałkowska-Okońska, Edyta Lorek-Jezińska, Sławomir Wacewicz
Prowadzący grup: Grzegorz Koneczniak, Ewa Kościałkowska-Okońska, Edyta Lorek-Jezińska, Sławomir Wacewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

MA SEMINAR IN LITERARY AND CULTURAL STUDIES (dr hab. Edyta Lorek-Jezińska) (2019/20)

The aim of the MA seminar is to assist students in the process of researching and writing their MA theses in the field of cultural and literary studies.

____________________________________________________

MA SEMINAR IN TRANSLATION STUDIES (dr Ewa Kościałkowska-Okońska)

____________________________________________________

MA SEMINAR IN LINGUISTICS (dr Sławomir Wacewicz)

____________________________________________________

Pełny opis: (tylko po angielsku)

MA SEMINAR IN LITERARY AND CULTURAL STUDIES (dr hab. Edyta Lorek-Jezińska) (2019/2020)

In the first year of the seminar students are introduced to selected concepts and theories employed in MA research and in the process of writing MA dissertations in the field of cultural and literary studies; the first semester of the seminar is devoted to the discussion of recent trends in the field of cultural and literary studies connected to the students' MA projects: the seminar might focus on such topics as intertextuality and adaptation, trauma, post-apocalypse, ecocriticism, transmedia and participatory culture, fan fiction, myth and fairy tale, madness and melancholia. In the second semester students will be expected to formulate their research problem within the field of literature or culture (or their practical applications), choose the method and theory, create a preliminary bibliography and begin writing their first chapter.

____________________________________________________

MA SEMINAR IN TRANSLATION STUDIES (dr Ewa Kościałkowska-Okońska)

The course focuses on selecting a problem existing within the field of Translation Studies and preparing a Master’s thesis related with the given problem, with the use of methodologies accepted and recognised in the discipline. Thesis-related issues are further developer in subsequent chapters following the supervisor’s guidance. The proposed spectrum of topics covers brief overview of the history of translation, the linguistic, cultural (functionalist) and cognitive approaches, the concept of equivalence, norm and translation competence, specialist languages, translation of non-literary texts or interpreting.

____________________________________________________

MA SEMINAR IN LINGUISTICS (dr Sławomir Wacewicz)

____________________________________________________

Literatura: (tylko po angielsku)

MA SEMINAR IN LITERARY AND CULTURAL STUDIES (dr hab. Edyta Lorek-Jezińska) (2019/20)

Selected bibliography, subject to change, depending on the students' choices of research areas:

Eder, Jens. 2015."Transmediality and the politics of adaptation" The Politics of Adaptation: Media Convergence and Ideology. Ed. Dan Hassler-Forest, Pascal Nicklas. London: Palgrave Macmillan.

McArthur, J.A. "Digital Subculture: A Geek Meaning of Style". Journal of Communication Inquiry, Volume 33 Number 1, January 2009. 58-70.

Heffernan,Teresa. 2008. "Introduction: Post-Apocalyptic Culture", Post- Apocalyptic Culture, University of Toronto.

Hellekson, Karen, Kristina Busse. 2014. The Fan Fiction Studies Reader. Iowa City: University of Iowa Press.

Howarth, William. 1995. "Some Principles of Ecocriticism". The Ecocriticism Reader. Ed. Cheryl Glotfelty, Harold Fromm. University of Georgia Press.

Jenkins, Henry: "Scribbling in the margins: Fan readers/fan writers", Textual Poachers, 1992 (fragments)

Jenkins, Henry: "Transmedia story telling" http://henryjenkins.org/2007/03/transmedia_storytelling_101.html

Peterson, Kaara. 1998. Framing Ophelia: Representation and the pictorial tradition. Mosaic : a Journal for the Interdisciplinary Study of Literature. Winnipeg: Sep 1998.Vol. 31, Iss. 3.

Plett, Heinrech, F. 1991. “Intertextualities”. Intertextuality. Ed. H.F. Plett. Berlin, NY: Walter de Gruyter, 3-8, 17-27.

Sanders, Julie. 2006. Adaptation and Appropriation. London: Routledge.

Sellers, Susan. 2001. "Theories of Myth" in Myth and Fairy Tale in Contemporary Women's Fiction. London: Palgrave.

Wald, Christina. 2007. Hysteria, Trauma and Melancholia: Performative Maladies in Contemporary Anglophone Drama. Basinstoke: Palgrave Macmillan.

Jack Zipes: "Fairy-Tale Collisions or the Explosion of the Genre", The Irresistible Fairy Tale. 2012. (110-126)

____________________________________________________

MA SEMINAR IN TRANSLATION STUDIES (dr Ewa Kościałkowska-Okońska)

MA SEMINAR IN TRANSLATION STUDIES (dr Ewa Kościałkowska-Okońska)

Baker, Mona. 1998. Routledge Encyclopedia of Translation Studies. London and New York: Routledge.

Baker, Mona. 1992. In Other Words. A Coursebook on Translation. London: Routledge.

Danks, Joseph H. et al. (eds.). 1997. Cognitive Processes in Translation and Interpreting. Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage.

Gile, Daniel. 1995. Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins.

Kussmaul, Paul. 1995. Training the Translator. Amsterdam: Philadelphia: John Benjamins.

Lörscher, Wolfgang. 1991. Translation Performance, Translation Process, and Translation Strategies. Tübingen: Gunter Narr Verlag

Malmkjær, Kirsten. (ed.). 1998. Translation and Language Teaching. St Jerome Publishing

Munday, Jeremy. 2001. 'Introducing Translation Studies: Theories and Applications'. London and New York: Routledge

Nord, Christiane. 1997. Translating as a Purposeful Activity. Functionalist Approaches Explained. Manchester: St Jerome Publishing

Snell-Hornby, Mary. 1988. Translation Studies-an integrated approach. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins.

Wilss, Wolfram. 1996. Knowledge and Skills in Translator Behavior. John Benjamins Publishing Company. Amsterdam/ Philadelphia.

____________________________________________________

MA SEMINAR IN LINGUISTICS (dr Sławomir Wacewicz)

____________________________________________________

Uwagi:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Branach-Kallas, Monika Linke-Ratuszny, Sławomir Wacewicz, Katarzyna Więckowska
Prowadzący grup: Anna Branach-Kallas, Monika Linke-Ratuszny, Sławomir Wacewicz, Katarzyna Więckowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course will be conducted online via Moodle and Microsoft Teams.

MA SEMINAR IN LITERARY AND CULTURAL STUDIES (dr hab. Anna Branach-Kallas, prof. UMK) (2020/21)

MOODLE: 2020/2021 MA SEMINAR IN LITERATURE AND CULTURE Winter term (ABK)

https://moodle.umk.pl/WHUM/course/view.php?id=1590

MICROSOFT TEAMS: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ad36c7ce7827f42c98ad59db65c5024ff%40thread.tacv2/conversations?groupId=f5204a10-7ded-4ecd-addd-ec69dde3e977&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

____________________________________________________

MA SEMINAR IN LINGUISTICS (dr hab. Sławomir Wacewicz, prof. UMK) (2020/2021)

Link to the course on MS Teams

Link to the course on the Moodle platform

____________________________________________________

MA SEMINAR IN TRANSLATION STUDIES (dr Monika Linke-Ratuszny) (2020/2021)

The aim of the MA seminar is to assist students in the process of researching and writing their MA theses in the field of Translation Studies.

MOODLE: 2020/2021 MA SEMINAR IN TRANSLATION STUDIES Winter term (MLR), Microsoft Teams

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a409a977cb8164c5a8c269213c27e7c68%40thread.tacv2/conversations?groupId=223a0a60-6818-4b5d-a1e0-e907f8a5c6b2&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

_____________________________________________________

MA SEMINAR IN CULTURAL AND LITERARY STUDIES

(dr hab. Katarzyna Więckowska, prof. UMK)

Moodle

MS Teams link

Pełny opis: (tylko po angielsku)

MA SEMINAR IN LITERARY AND CULTURAL STUDIES (dr hab. Anna Branach-Kallas, prof. UMK) (2020/2021)

In the first year of the seminar students are introduced to selected concepts and theories employed in MA research and in the process of writing MA dissertations in the field of cultural and literary studies; the first semester of the seminar is devoted to the discussion of recent trends in the field of cultural and literary studies connected to the students' MA projects: the seminar might focus on such topics as gender, postmodernmism and intertextuality, war, ethics, trauma, postcolonialism, migration and diaspora, affects and medical humanities.

____________________________________________________

MA SEMINAR IN LINGUISTICS (dr hab. Sławomir Wacewicz, prof. UMK) (2020/2021)

____________________________________________________

MA SEMINAR IN TRANSLATION STUDIES (dr Monika Linke-Ratuszny) (2020/2021)

The course focuses on selecting a problem existing within the field of Translation Studies and preparing a Master’s thesis related with the given problem, with the use of methodologies accepted and recognised in the discipline. Thesis-related issues are further developer in subsequent chapters following the supervisor’s guidance. The proposed spectrum of topics covers brief overview of the history of translation, the linguistic, cultural (functionalist) and cognitive approaches, the concept of equivalence, norm and translation competence, specialist languages, or translation of non-literary texts.

_____________________________________________________

MA SEMINAR IN CULTURAL AND LITERARY STUDIES

(dr hab. Katarzyna Więckowska, prof. UMK) (2020/2021)

The aim of the MA seminar is to introduce students to selected research methods, problems and theories in the field of cultural and literary studies. During the winter term, the seminar is dedicated to discussing concepts and critical approaches connected to the students’ MA projects, including such topics as cultural identity, utopian and dystopian fiction, fandom, identity and power, biopolitics, and ecocriticism.

Uwagi:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Guttfeld, Jarosław Hetman, Grzegorz Koneczniak, Edyta Lorek-Jezińska, Waldemar Skrzypczak
Prowadzący grup: Dorota Guttfeld, Jarosław Hetman, Grzegorz Koneczniak, Edyta Lorek-Jezińska, Waldemar Skrzypczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

--------------------------------

MA SEMINAR IN TRANSLATION STUDIES (dr Dorota Guttfeld) (2021/2022)

As in part "A".

Pełny opis: (tylko po angielsku)

_____________________________________________________

MA SEMINAR IN LITERARY AND CULTURAL STUDIES (dr hab. Edyta Lorek-Jezińska, prof. UMK) (2021/2022)

In the first year of the seminar students are introduced to selected concepts and theories employed in MA research and in the process of writing MA dissertations in the field of cultural and literary studies; the first semester of the seminar is devoted to the discussion of recent trends in the field of cultural and literary studies connected to the students' MA projects: the seminar might focus on such topics as intertextuality and adaptation, trauma, post-apocalypse, ecocriticism, transmedia and participatory culture, fan fiction, myth and fairy tale, madness and melancholia. In the second semester students will be expected to formulate their research problem within the field of literature or culture (or their practical applications), choose the method and theory, create a preliminary bibliography and begin writing their first chapter.

________________________________________________________

MA SEMINAR IN TRANSLATION STUDIES (dr Dorota Guttfeld) (2021/2022)

As in part "A".

___________________________________________________

MA SEMINAR IN EDITING STUDIES (dr. Grzegorz Koneczniak)

As in pasrt "A".

Literatura: (tylko po angielsku)

--------------------------------

MA SEMINAR IN TRANSLATION STUDIES (dr Dorota Guttfeld) (2021/2022)

As in part "A".

MA SEMINAR IN LINGUISTICS (dr hab. Waldemar Skjrzypczak 2021/2022)

Fauconnier, Gilles. 2001. “Conceptual Blending and Analogy”, in: D. Gentner, K. J. Holyoak, B. N. Kokinov (eds.), The Analogical Mind, Cambridge Mass./London, England, A Bradford Book MIT, 255-286.

• Lakoff, George and M. Johnson. 1980. Metaphors We Live By. (Afterword 2003). University of Chicago Press.Chicago.

• Lakoff, George. 1993. “Contemporary Theory of Metaphor”, in: A. Ortony (ed.).Metaphor and Thought,

• Cambridge: Cambridge University Press, 202-251

• Langacker, Ronald W. 1990. Concept, Image and Symbol. Mouton de Gruyter. Berlin/New York.

• Langacker, Ronald W. 2000. Grammar and Conceptualization. Mouton de Gruyter. Berlin/New York.

• Skrzypczak, Waldemar. 2006. Analog-Based Modelling of Meaning Representations in English. N. Copernicus University Press. Toruń.

• Matthews, Peter. H. Oxford Concise Dictionary of Linguistics. Oxford University Press. Oxford - New York.

Tarsk. R. L. 1999. (edited by Peter Stockwell 2007). Language and Linguistics: The Key Concepts. Routledge.Oxon.

MA SEMINAR IN EDITING STUDIES (dr. Grzegorz Koneczniak)

As in pasrt "A".

Uwagi:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Linke-Ratuszny, Katarzyna Marak, Sławomir Wacewicz, Przemysław Żywiczyński
Prowadzący grup: Monika Linke-Ratuszny, Katarzyna Marak, Sławomir Wacewicz, Przemysław Żywiczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

--------------------------------

MA SEMINAR IN TRANSLATION STUDIES (dr Dorota Guttfeld) (2021/2022)

As in part "A".

Pełny opis: (tylko po angielsku)

_____________________________________________________

MA SEMINAR IN CULTURAL STUDIES (dr Katarzyna Marak) (2022/2023)

In the first year of the seminar students are introduced to selected approaches to MA research and subject conceptualisation, as well as the the process of writing MA dissertations in the field of cultural and literary studies; the first semester of the seminar is devoted to selection, discussion and researching the students' MA projects: the seminar might focus on such topics as game studies, horror fiction, science fiction, and selected aspects of Internet culture. In order to obtain a passing grade students will be expected to formulate their research problem within the field of literature or culture (or their practical applications), choose the method and theory, and create a preliminary bibliography and thesis outline. In the second term, studens begin writing their first chapter, the completed version of which will be the basis of their final course grade.

________________________________________________________

MA SEMINAR IN TRANSLATION STUDIES (dr Dorota Guttfeld) (2021/2022)

As in part "A".

___________________________________________________

MA SEMINAR IN EDITING STUDIES (dr. Grzegorz Koneczniak)

As in pasrt "A".

Literatura: (tylko po angielsku)

--------------------------------

MA SEMINAR IN TRANSLATION STUDIES (dr Dorota Guttfeld) (2021/2022)

As in part "A".

MA SEMINAR IN LINGUISTICS (dr hab. Waldemar Skjrzypczak 2021/2022)

Fauconnier, Gilles. 2001. “Conceptual Blending and Analogy”, in: D. Gentner, K. J. Holyoak, B. N. Kokinov (eds.), The Analogical Mind, Cambridge Mass./London, England, A Bradford Book MIT, 255-286.

• Lakoff, George and M. Johnson. 1980. Metaphors We Live By. (Afterword 2003). University of Chicago Press.Chicago.

• Lakoff, George. 1993. “Contemporary Theory of Metaphor”, in: A. Ortony (ed.).Metaphor and Thought,

• Cambridge: Cambridge University Press, 202-251

• Langacker, Ronald W. 1990. Concept, Image and Symbol. Mouton de Gruyter. Berlin/New York.

• Langacker, Ronald W. 2000. Grammar and Conceptualization. Mouton de Gruyter. Berlin/New York.

• Skrzypczak, Waldemar. 2006. Analog-Based Modelling of Meaning Representations in English. N. Copernicus University Press. Toruń.

• Matthews, Peter. H. Oxford Concise Dictionary of Linguistics. Oxford University Press. Oxford - New York.

Tarsk. R. L. 1999. (edited by Peter Stockwell 2007). Language and Linguistics: The Key Concepts. Routledge.Oxon.

MA SEMINAR IN EDITING STUDIES (dr. Grzegorz Koneczniak)

As in pasrt "A".

Uwagi:

-

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)