Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Translation of legal and business texts

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2510-f2ENG1W-TLBT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Translation of legal and business texts
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Strona przedmiotu: https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=0704-s2ANG1Z-TTPiE
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) Knowledge of English grammar and vocabulary – at least B2 level.

Excellent knowledge of Polish grammar and vocabulary.

Knowledge of law and business.


Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) 3 ECTS = 75 hrs


ONLINE CLASSES

1.2 ECTS - 30 hours - remote classes

1.8 ECTS - 45 hours - self-study (preparation for classes and tests, homework)


REGULAR CLASSES

1.2 ECTS - 30 hours - classes

1.8 ECTS - 45 hours - self-study (preparation for classes and tests, homework)
2 ECTS = 50 hrs


0.8 ECTS - 20 hours - classes (regular or online)

1.2 ECTS - 30 hours - self-study (preparation for classes and tests, homework)Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) The student:

W1: has in-depth knowledge of languages for special purposes, particularly Business and legal English. (K_W11)

W2: has in-depth knowledge of legal and ethical aspects of professional activity in terms of handling both translations and clients. (K_W12)

W3: knows the principles of creating and developing various forms of business activity and has in-depth knowledge of the business aspects of professional activity in Poland and the English-speaking countries. (K_W13)

Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) The student:

U1: can use advanced IT technologies during research and the presentation of research results with regard to EN<>PL translation. (K_U04)

U2: can communicate in English (in speaking and writing) with recipients from various environments sharing with them expert knowledge of a given field of study and the research conducted with regard to EN<>PL translation. (K_U05)

U3: can translate advanced - specifically, business and legal - texts from English into Polish and from Polish into English. (K_U12)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) The student:

K1: identifies and solves legal and ethical dilemmas connected with pursuing translation activity. (K_K05)


Metody dydaktyczne:


Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- projektu
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aim of the course is to analyse the jargon applied in legal and business texts as well as to translate such texts at C1 level. Texts will be translated in groups or by individual students and translations will be discussed in the classroom (real or virtual).

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The aim of the course is to analyse the jargon applied in legal and business texts as well as to translate such texts at C1 level. Texts will be discussed with regard to their syntax, style, and semantics, with particular focus on the business and legal jargon, and translated in groups or by individual students. Special emphasis will be put on understanding the extralinguistic factors and applying a range of translation tools. Translations will be discussed in the classroom. Topics will include selected aspects of company law, commercial law and business, e.g. mission statements, types of business organisations, company structures, statutory documents required to form a partnership or a company. Due to time constraints not all topics may be covered during the semester and may be updated to address students' needs.

Literatura: (tylko po angielsku)

Required:

Berezowski, Leszek. Jak czytać i rozumieć angielskie umowy? Wydawnictwo C. H. Beck. Warszawa. 2014.

Berezowski, Leszek, Jak czytać, rozumieć i tłumaczyć dokumenty prawnicze i gospodarcze? Podręcznik dla tłumaczy języka angielskiego. Wydawnictwo C. H. Beck. Warszawa. 2018.

Bogudziński, Jacek. Buczkowski, Konrad. Kaznowski, Andrzej. Wzory umów i pism. Compendium of Legal Templates. Wydawnictwo C. H. Beck. Warszawa. 2004.

Bogudziński, Jacek. Buczkowski, Konrad. Kaznowski, Andrzej. Egzamin na tłumacza przysięgłego. Wzory umów i innych pism w prawie spółek. Wersja polsko-angielska. Wydawnictwo C. H. Beck. Warszawa. 2016.

Jakubiec-Bontko, Joanna. Business English. Readings. Wydawnictwo C.H. Beck. Warszawa. 2007.

Jopek-Bosiacka, Anna. Przekład prawny i sądowy. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kierzkowska, Danuta (red.), Dokumenty polskie. Wybór dla tłumaczy sądowych. Wydawnictwo TEPIS. Warszawa 1998.

Mamet, Piotr (red.). Business English. Handbook. Wydawnictwo C. H. Beck. Warszawa, 2006.

Konieczna-Purchała, Anna. Practical English for Lawyers. Handbook. C.H. Beck, 2009.

Krois-Lidner, Amy, International Legal English, 2006, Cambridge Universsity Press

Myrczek, E. 2007. Lexicon of Law Terms, C.H. Beck

Rybińska, Z., Kierzkowska D., The New Selection of English Documents, 2011, Translegis

Takeuchi, M., English in Legal Context, 2013, Wydawnictwo Naukowe PWN

recommended websites

Optional:

Alcaraz, E. and B. Hughes. 2002. Legal Translation Explained, St Jerome

Cao, D. 2007. Translating Law. Multilingual Matters

Morris, M. 1995. Translation and the Law, John Benjamins Publishing Company

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Assessment methods:

The final examination grade is the sum of the following:

− the results of in-class tasks involving translation of an excerpt of business and legal texts (30%) (W1, W3, U1, U3, K1, K3)

− the results of a final semester test consisting in translating one excerpt of L&B text from Polish into English and one excerpt of L&B text from English into Polish. (70%) (W1, W3, U1, U2, U3, K3)

The assignments (in the form of online, in-class and homework tasks) shall be kept in a (printed or electronic) portfolio to facilitate monitoring student's progress and grading.

Assessment criteria:

fail – 0-59 %

satisfactory – 60-69 %

satisfactory plus – 70-75 %

good – 76-85 %

good plus – 86-90 %

very good – 91-100 %

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kopczyńska
Prowadzący grup: Magdalena Kopczyńska
Strona przedmiotu: https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=0704-s2ANG1Z-TTPiE
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aim of the course is to analyse the jargon applied in legal and business texts as well as to translate such texts at C1 level. Texts will be translated in groups or by individual students and translations will be discussed in the classroom.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The aim of the course is to analyse the jargon applied in legal and business texts as well as to translate such texts at C1 level. Texts will be discussed with regard to their syntax, style, and semantics, with particular focus on the business and legal jargon, and translated in groups or by individual students. Special emphasis will be put on understanding the extralinguistic factors and applying a range of translation tools. Translations will be discussed in the classroom. Topics will include selected aspects of company law, commercial law and business, e.g. mission statements, agreements, accounting, mergers and acquisitions, banking, the stock market.

Literatura: (tylko po angielsku)

Required:

Bogudziński, Jacek. Buczkowski, Konrad. Kaznowski, Andrzej. Wzory umów i pism. Kompendium of Legal Templates. Wydawnictwo C.H. Beck. Warszawa, 2004.

Jakubaszek, Malgorzata. Legal English. Textbook. Wydawnictwo C.H. Beck. Warszawa, 2004.

Jakubaszek, Malgorzata. Legal English. Workbook. Wydawnictwo C.H. Beck. Warszawa, 2006.

Jakubiec-Bontko, Joanna. Business English. Readings. Wydawnictwo C.H. Beck. Warszawa, 2007.

Jopek-Bosiacka, Anna. Przekład prawny i sądowy. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kierzkowska, Danuta (red.), Dokumenty polskie. Wybór dla tłumaczy sądowych. Wydawnictwo TEPIS. Warszawa 1998.

Mamet, Piotr (red.). Business English. Handbook. Wydawnictwo C. H. Beck. Warszawa, 2006.

Konieczna-Purchała, Anna. Practical English for Lawyers. Handbook. C.H. Beck, 2009.

Myrczek, E. 2007. Lexicon of Law Terms, C.H. Beck

-recommended websites

Optional:

Alcaraz, E. and B. Hughes. 2002. Legal Translation Explained, St Jerome

Cao, D. 2007. Translating Law. Multilingual Matters

Mayoral Asensio, Roberto, Translating Official Documents, St Jerome, Manchester, 2003.

Morris, M. 1995. Translation and the Law, John Benjamins Publishing Company

Wagner, E. (red.) 2002. Translating for the European Union Institutions. St Jerome Publishing

Uwagi: (tylko po angielsku)

Not applicable.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kopczyńska
Prowadzący grup: Magdalena Kopczyńska
Strona przedmiotu: https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=0704-s2ANG1Z-TTPiE
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aim of the course is to analyse the jargon applied in legal and business texts as well as to translate such texts at C1 level. Texts will be translated in groups or by individual students and translations will be discussed in the classroom.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The aim of the course is to analyse the jargon applied in legal and business texts as well as to translate such texts at C1 level. Texts will be discussed with regard to their syntax, style, and semantics, with particular focus on the business and legal jargon, and translated in groups or by individual students. Special emphasis will be put on understanding the extralinguistic factors and applying a range of translation tools. Translations will be discussed in the classroom. Topics will include selected aspects of company law, commercial law and business, e.g. mission statements, agreements, accounting, mergers and acquisitions, banking, the stock market.

Literatura: (tylko po angielsku)

Required:

Bogudziński, Jacek. Buczkowski, Konrad. Kaznowski, Andrzej. Wzory umów i pism. Kompendium of Legal Templates. Wydawnictwo C.H. Beck. Warszawa, 2004.

Jakubaszek, Malgorzata. Legal English. Textbook. Wydawnictwo C.H. Beck. Warszawa, 2004.

Jakubaszek, Malgorzata. Legal English. Workbook. Wydawnictwo C.H. Beck. Warszawa, 2006.

Jakubiec-Bontko, Joanna. Business English. Readings. Wydawnictwo C.H. Beck. Warszawa, 2007.

Jopek-Bosiacka, Anna. Przekład prawny i sądowy. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kierzkowska, Danuta (red.), Dokumenty polskie. Wybór dla tłumaczy sądowych. Wydawnictwo TEPIS. Warszawa 1998.

Mamet, Piotr (red.). Business English. Handbook. Wydawnictwo C. H. Beck. Warszawa, 2006.

Konieczna-Purchała, Anna. Practical English for Lawyers. Handbook. C.H. Beck, 2009.

Myrczek, E. 2007. Lexicon of Law Terms, C.H. Beck

-recommended websites

Optional:

Alcaraz, E. and B. Hughes. 2002. Legal Translation Explained, St Jerome

Cao, D. 2007. Translating Law. Multilingual Matters

Mayoral Asensio, Roberto, Translating Official Documents, St Jerome, Manchester, 2003.

Morris, M. 1995. Translation and the Law, John Benjamins Publishing Company

Wagner, E. (red.) 2002. Translating for the European Union Institutions. St Jerome Publishing

Uwagi: (tylko po angielsku)

Not applicable.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kopczyńska
Prowadzący grup: Magdalena Kopczyńska
Strona przedmiotu: https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=0704-s2ANG1Z-TTPiE
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aim of the course is to analyse the jargon applied in legal and business texts as well as to translate such texts at C1 level. Texts will be translated in groups or by individual students and translations will be discussed in the classroom.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The aim of the course is to analyse the jargon applied in legal and business texts as well as to translate such texts at C1 level. Texts will be discussed with regard to their syntax, style, and semantics, with particular focus on the business and legal jargon, and translated in groups or by individual students. Special emphasis will be put on understanding the extralinguistic factors and applying a range of translation tools. Translations will be discussed in the classroom. Topics will include selected aspects of company law, commercial law and business, e.g. mission statements, agreements, accounting, mergers and acquisitions, banking, the stock market.

Literatura: (tylko po angielsku)

Required:

Bogudziński, Jacek. Buczkowski, Konrad. Kaznowski, Andrzej. Wzory umów i pism. Kompendium of Legal Templates. Wydawnictwo C.H. Beck. Warszawa, 2004.

Jakubaszek, Malgorzata. Legal English. Textbook. Wydawnictwo C.H. Beck. Warszawa, 2004.

Jakubaszek, Malgorzata. Legal English. Workbook. Wydawnictwo C.H. Beck. Warszawa, 2006.

Jakubiec-Bontko, Joanna. Business English. Readings. Wydawnictwo C.H. Beck. Warszawa, 2007.

Jopek-Bosiacka, Anna. Przekład prawny i sądowy. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kierzkowska, Danuta (red.), Dokumenty polskie. Wybór dla tłumaczy sądowych. Wydawnictwo TEPIS. Warszawa 1998.

Mamet, Piotr (red.). Business English. Handbook. Wydawnictwo C. H. Beck. Warszawa, 2006.

Konieczna-Purchała, Anna. Practical English for Lawyers. Handbook. C.H. Beck, 2009.

Myrczek, E. 2007. Lexicon of Law Terms, C.H. Beck

-recommended websites

Optional:

Alcaraz, E. and B. Hughes. 2002. Legal Translation Explained, St Jerome

Cao, D. 2007. Translating Law. Multilingual Matters

Mayoral Asensio, Roberto, Translating Official Documents, St Jerome, Manchester, 2003.

Morris, M. 1995. Translation and the Law, John Benjamins Publishing Company

Wagner, E. (red.) 2002. Translating for the European Union Institutions. St Jerome Publishing

Uwagi: (tylko po angielsku)

Not applicable.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kopczyńska
Prowadzący grup: Magdalena Kopczyńska
Strona przedmiotu: https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=0704-s2ANG1Z-TTPiE
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

online learning - 30 hours

asynchronous learning and assessment

https://moodle.umk.pl/WHUM/course/view.php?id=1717

synchronous learning and assessment

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3addc9acf0207942d49faa992375136f89%40thread.tacv2/conversations?groupId=ea5aaa27-7b6f-474d-8bf2-34bb382c2e02&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

code: cn961rc

Pełny opis: (tylko po angielsku)

As above.

Literatura: (tylko po angielsku)

As above.

Uwagi: (tylko po angielsku)

Not applicable.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kopczyńska
Prowadzący grup: Magdalena Kopczyńska
Strona przedmiotu: https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=0704-s2ANG1Z-TTPiE
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

online learning - 30 hours

asynchronous learning and assessment

https://moodle.umk.pl/WHUM/course/view.php?id=1717

synchronous learning and assessment

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3addc9acf0207942d49faa992375136f89%40thread.tacv2/conversations?groupId=ea5aaa27-7b6f-474d-8bf2-34bb382c2e02&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

code: cn961rc

Pełny opis: (tylko po angielsku)

As above.

Literatura: (tylko po angielsku)

As above.

Uwagi: (tylko po angielsku)

Not applicable.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kościałkowska-Okońska
Prowadzący grup: Ewa Kościałkowska-Okońska
Strona przedmiotu: https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=0704-s2ANG1Z-TTPiE
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

As above

Pełny opis: (tylko po angielsku)

As above.

Literatura: (tylko po angielsku)

As above.

Uwagi: (tylko po angielsku)

Not applicable.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)