Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Theory of communication

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2510-f2ENG1W-TOC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Theory of communication
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) none

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Contact hours (30):

30 hours - participation in the tutorialGraduate's individual work (20):

30 hours - preparation for classes

15 hours - preparation for the test


Total 75 hours (3 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) Od roku akademickiego 2019/2020 obowiązują następujące efekty uczenia się:

W1: The graduate has in-depth and organized knowledge of English language and its development with respect to other languages (K_W01)

W2: The graduate has in-depth knowledge of linguistics (K_W03)

W3: The graduate has in-depth and organized knowledge of terminologies and methodologies (of linguistics and literary studies) of research in English philology (K_W07)

Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) Student

U1: is able to define and categorise manifestations of various communicative processes (K_U08)

U2: is able to assess communicative processes, both linguistic and non-linguistic, using the methodologies of language and communication sciences as well methodologies of other relevant disciplines (K_U05)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) Student

K1: appreciates the tradition and cultural heritage of the English and Polish speaking communities (K_K05)

Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Expository teaching methods:

- informative lecture

- participatory lecture

- discussion


Exploratory teaching methods:

- practical


The Moodle platform will be used to facilitate contact between the instructor and students.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course covers a broad spectrum of topics in communication theory, evolution, gesture studies, or cognitive sciences.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The course is conducted in the form of a conversational lecture. Its main goal is to familiarize students with the core topics in communication theory. This will be done in the explanatory context of the biological bases of human communicative behaviours. The course will be by appended by the discussion of such topics as language acquisition, bilingualism, sign languages, speech impediments, multimodality of communication, and language evolution.

Content distribution:

- Introduction to communication theory

- Human and animal communication

- Gesture and non-verbal communication

- Sign languages

- Conversational structure

- Discourse and narrativity

- Neural basis of language

- Language acquisition and biligualism

- Evolution of language

Literatura: (tylko po angielsku)

Obligatory reading:

Krebs, J. R., & Dawkins, R. (1984). Animal signals: Mindreading and manipulation. Behavioural ecology: An evolutionary approach, 380-402.

Kirby, S. (2017). Culture and biology in the origins of linguistic structure. Psychonomic bulletin & review, 24(1), 118-137.

Labov, W. (1999). The transformation of experience in narrative. The discourse reader, 2, 214-226.

Suggested reading:

Ahlsen, Elisabeth. 2006. Introduction to Neurolinguistics. Amsterdam: John Benjamins.

Aitchison, Jean. 1998. The Articulate Mammal: An Introduction to Psycholinguistics. London: Routledge.

Gleason, Jean B. and Nan B. Ratner. 1993. Psycholinguistics. Fort Worth: Harcourt, Brace.

Hoff, Erica and Marylin Schatz. 2008. Blackwell Handbook of Language Development. London: Blackwell.

Scovel, Thomas. 1998. Psycholinguistics. Oxford: Oxford University Press.

Optional reading and sources:

Moro, Andrea. 2008. The Boundaries of Babel. The Brain and the Enigma of Impossible Languages. Cambridge, Mass.: MIT Press.

"The Brain Story", a film series

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Active participation in class (graded): 50% of the final grade

(W1, W2, W3)

Final test: 50% of the final grade

(W1, W2, W3)

60%-71% = 3.

72%-76% = 3+

77%-84% = 4.

85%-90% = 4+

91%-100% = 5

Reading materials are accessible through the Moodle platform

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

N/A

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Sibierska
Prowadzący grup: Marta Sibierska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course covers a broad spectrum of topics in communication theory, gesture studies, and cognitive sciences.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The main goal of the course is to familiarize students with the core topics in communication theory. This will be done in the explanatory context of the biological bases of human communicative behaviours. The course will be by appended by the discussion of such topics as bilingualism, sign languages, speech impediments and multimodality of communication.

Content distribution:

- Introduction to communication theory

- Human and animal communication

- Gesture and non-verbal communication

- Sign languages

- Conversational structure

- Discourse and narrativity

- Neural basis of language

- Language acquisition and biligualism

- Evolution of language

Literatura: (tylko po angielsku)

Suggested reading:

Ahlsen, Elisabeth. 2006. Introduction to Neurolinguistics. Amsterdam: John Benjamins.

Aitchison, Jean. 1998. The Articulate Mammal: An Introduction to Psycholinguistics. London: Routledge.

Gleason, Jean B. and Nan B. Ratner. 1993. Psycholinguistics. Fort Worth: Harcourt, Brace.

Hoff, Erica and Marylin Schatz. 2008. Blackwell Handbook of Language Development. London: Blackwell.

Scovel, Thomas. 1998. Psycholinguistics. Oxford: Oxford University Press.

Optional reading and sources:

Moro, Andrea. 2008. The Boundaries of Babel. The Brain and the Enigma of Impossible Languages. Cambridge, Mass.: MIT Press.

"The Brain Story", a film series

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Żywiczyński
Prowadzący grup: Przemysław Żywiczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course covers a broad spectrum of topics in communication theory, gesture studies, and cognitive sciences.

In 2020/2021, the class is conducted remotely with the use of remote teaching and testing methods, primarily through the Moodle platform and MS Teams.

The Moodle group for the course: [1st year s2 2020/2021] Theory of communication (PŻ)

https://moodle.umk.pl/WHUM/course/view.php?id=1690

Please: sign up individually

The MS Teams group for the course: [1st year s2 2020/2021] Theory of communication (PŻ)

Link: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3af8aa9302383f483e8a2f296942b51fbc%40thread.tacv2/General?groupId=a44280f7-a65e-428a-ae8f-5367e1a54372&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The main goal of the course is to familiarize students with the core topics in communication theory. This will be done in the explanatory context of the biological bases of human communicative behaviours. The course will be by appended by the discussion of such topics as bilingualism, sign languages, speech impediments and multimodality of communication.

Content distribution:

- Introduction to communication theory

- Human and animal communication

- Gesture and non-verbal communication

- Sign languages

- Conversational structure

- Discourse and narrativity

- Neural basis of language

- Language acquisition and biligualism

- Evolution of language

Literatura: (tylko po angielsku)

Suggested reading:

Ahlsen, Elisabeth. 2006. Introduction to Neurolinguistics. Amsterdam: John Benjamins.

Aitchison, Jean. 1998. The Articulate Mammal: An Introduction to Psycholinguistics. London: Routledge.

Gleason, Jean B. and Nan B. Ratner. 1993. Psycholinguistics. Fort Worth: Harcourt, Brace.

Hoff, Erica and Marylin Schatz. 2008. Blackwell Handbook of Language Development. London: Blackwell.

Scovel, Thomas. 1998. Psycholinguistics. Oxford: Oxford University Press.

Optional reading and sources:

Moro, Andrea. 2008. The Boundaries of Babel. The Brain and the Enigma of Impossible Languages. Cambridge, Mass.: MIT Press.

"The Brain Story", a film series

Uwagi: (tylko po angielsku)

Contact hours: online meetings through Microsoft Teams.

Reading materials are accessible through the Moodle platform

Check the syllabus level for more information.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.