Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

MA seminar

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2510-f2ENG2S-MA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: MA seminar
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 9.00 LUB 10.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) 2021/2022

MA SEMINAR IN LITERARY AND CULTURAL STUDIES (dr hab. Anna Branach-Kallas, prof UMK)

Research interests in literature and culture

Passing grade for the previous semester.


2021/2022

MA SEMINAR IN CULTURAL AND LITERARY STUDIES

(dr hab. Katarzyna Więckowska, prof. UMK)

Research interests in literature and culture.

Passing grade for the previous semester.


-------------------------------------------------------------------------------------------

MA SEMINAR IN LINGUISTICS (dr hab. Sławomir Wacewicz, prof. UMK 2021/22)

Research interests in empirical linguistics.

Passing grade for the previous semester.

Całkowity nakład pracy studenta:

10 ECTS

Contact hours: 2 ECTS

Individual work: 8 ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) 2021/2022

MA SEMINAR IN LITERARY AND CULTURAL STUDIES (dr hab. Anna Branach-Kallas, prof UMK)

The student

W1: has in-depth and systematized knowledge of selected aspects of Anglophone literature and culture (K_W04, 09).

W2: is familiar with major developments in the fiield of English studies (K_W06).

W3: has in-depth and systematized knowledge of research-related terminology and methodology applied in cultural and literary studies (K_W07). W4: has in-depth, systematized and expert knowledge of selected aspects of literary and cultural studies (K_W08).


----------------------------------------------------------------------------------------

2021/2022

MA SEMINAR IN CULTURAL AND LITERARY STUDIES

(dr hab. Katarzyna Więckowska, prof. UMK)

W1: The student has in-depth knowledge of cultural and literary studies (K_W07)

W2: The student has extended knowledge of research-related terminology and methodology applied in cultural and literary studies (K_W09)


----------------------------------------------------------------------------------------

MA SEMINAR IN LINGUISTICS (dr hab. Sławomir Wacewicz, prof. UMK 2021/22)

W1: The student has advanced and up-to-date knowledge of the linguistic subdicipline related to their MA thesis (K_W03, K_W06)


Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) 2021/2022


MA SEMINAR IN LITERARY AND CULTURAL STUDIES (dr hab. Anna Branach-Kallas, prof UMK)


The student

U1: is able to search for, analyse and interpret information from various sources, applying methods of literary and cultural studies and using advanced technologies in their research (K_U01, K_U04).

U2: is able to select, apply and adjust research methods and tools to address both typical and non-typical research problems (K_U02).

U3: is able to apply advanced theoretical perspectives and paradigms pertaining to literary and cultural studies and use their knowledge to formulate and test hypotheses concerning research problems (K_U07).

U4: is able to undertake autonomous tasks in the field of cultural and literary studies, taking into account the objectives and instructions formulated by their academic supervisors (K_U08).

U5: is able to gain and deepen their knowledge in the field of cultural and literary studies and develop their research skills on their own (K_U11).

U6: is able to critically analyse and interpret various texts, use specialist terminology and justify the selected methodology in the field of cultural studies (K_U13).

U7: is able to formulate critical opinions about cultural artefacts on the basis of academic knowledge and experience, and to present their critical opinions in various forms and media(K_U15).


---------------------------------------------------------------------------------------

2021/2022

MA SEMINAR IN CULTURAL AND LITERARY STUDIES

(dr hab. Katarzyna Więckowska, prof. UMK)

U1: The student is able to search for, analyse, evaluate, select, and apply information using various sources and to formulate critical opinions based thereon (K_U01)

U2: The student can undertake autonomous tasks, taking into account the objectives and instructions formulated by their academic supervisor. The student can critically analyse and interpret various texts, use specialist terminology and justify the selected methodology (K_U07, K_U10)

U3: is able to conduct a search of library holdings, use databases and the Internet, prepare a list of references, add notes with due care as to the copyright, format documents using a word processor and make a presentation (K_U14)


-------------------------------------------------------------------------------------------MA SEMINAR IN LINGUISTICS (dr hab. Sławomir Wacewicz, prof. UMK 2021/22)

U1: The student can manage the development of their individual research project, flexibly adapting to the supervisor's feedback and unforseen circumstances (K_U03, K_U10, K_U11)

U2: The student can participate in academic discussion in empirical linguistics, communicating the results of their research to experts as well as educated laymen, and defending their theses and methodological choices (K_U5, K_U12)

U3: The student can develop their research skills on their own, identifying specific research questions within their research project, finding the relevant academic literature, and conducting self-guided research on those questions (K_08, K_U10, K_U11)

---------------------------------------------------------------------------------------


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) 2021/2022

MA SEMINAR IN LITERARY AND CULTURAL STUDIES (dr hab. Anna Branach-Kallas, prof UMK)

The student

K1: is able to critically assess their knowledge and other sources of information (K_K01).


---------------------------------------------------------------------------------------------

2021/2022

MA SEMINAR IN CULTURAL AND LITERARY STUDIES

(dr hab. Katarzyna Więckowska, prof. UMK)

K1: The student is able to critically assess their knowledge and other sources of information (K_K01).


---------------------------------------------------------------------------------------------

MA SEMINAR IN LINGUISTICS (dr hab. Sławomir Wacewicz, prof. UMK 2021/22)

K1: The student is aware of the level of their skills and knowledge, and understands the need to revise and edit MA thesis (K_K01)Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) 2021/2022

MA SEMINAR IN LITERARY AND CULTURAL STUDIES (dr hab. Anna Branach-Kallas, prof UMK)

Individual tutorials.


--------------------------------------------------------------------------------------

2021/2022

MA SEMINAR IN CULTURAL AND LITERARY STUDIES

(dr hab. Katarzyna Więckowska, prof. UMK)

Individual tutorials.


--------------------------------------------------------------------------------------


MA SEMINAR IN LINGUISTICS (dr hab. Sławomir Wacewicz, prof. UMK 2021/22)

Expository teaching methods: - discussion; - individual tutorial


NOTE: individual tutorials in summer semester will be conducted in person to the extent possible by the Covid regulations; otherwise via MS Teams, Moodle and email.


---------------------------------------------------------------------------------------


Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów
- seminaryjna

Skrócony opis:

MA seminar is a course preparing students to write their master's theses in individually selected fields of research. Students work towards completing their MA theses under individual supervision of their instructors.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

2021/2022

MA SEMINAR IN LITERARY AND CULTURAL STUDIES (dr hab. Anna Branach-Kallas, prof UMK)

The final semester of the MA seminar is devoted to the continuation of the research on the practical part and the completion of the last practical chapters. Students should be able to submit the final version of MA thesis at the end of the course and be ready to take the final exam.

-----------------------------------------------------------------------------------------

2021/2022

MA SEMINAR IN CULTURAL AND LITERARY STUDIES

(dr hab. Katarzyna Więckowska, prof. UMK)

The aim of the seminar is to assist students in completing their MA projects. By the end of the term, students are expected to complete their MA dissertations and to be prepared to enter their final exam.

---------------------------------------------------------------------------------------

MA SEMINAR IN LINGUISTICS (dr hab. Sławomir Wacewicz, prof. UMK 2021/22)

The summer semester will be devoted to completing the students' individual MA projects. Students will continue working on their individual empirical projects and should submit the final version of their MA thesis at the end of the course, so as to be ready to take the final exam.

Literatura: (tylko po angielsku)

Specific to individual seminars. See the information for a particular group.

2021/2022

MA SEMINAR IN LITERARY AND CULTURAL STUDIES (dr hab. Anna Branach-Kallas, prof UMK)

The reading list individually adjusted to the research methods relevant to the field discussed in students’ dissertations.

--------------------------------------------------------------------------------------

2021/2022

MA SEMINAR IN LITERATURE AND CULTURE

(dr hab. Katarzyna Więckowska, prof. UMK)

The reading list is adjusted to the research methods applied in individual projects.

---------------------------------------------------------------------------------------

MA SEMINAR IN LINGUISTICS (dr hab. Sławomir Wacewicz, prof. UMK 2021/22)

A selection of academic papers related to the topics of the individual MA projects.

---------------------------------------------------------------------------------------

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

2021/2022

MA SEMINAR IN LITERARY AND CULTURAL STUDIES (dr hab. Anna Branach-Kallas, prof UMK)

Assessment methods:

- regular contact with the supervisor, systematic work on the chapters, timely submission of fragments of MA thesis, respecting copyrights, the implementation of the suggested corrections and changes -W1-4, U1-7, K1

- the academic level of the completed thesis -W1-4, U1-7, K1

Assessment criteria:

The final mark consists of:

- the mark for the timely submission of chapters and the final version, regular contact with the tutor, implementation of comments (50% of the final grade)

- the assessment of the academic level of the thesis (50% of the final grade)

--------------------------------------------------------------------------------------------

2021/2022

MA SEMINAR IN LITERATURE AND CULTURE

(dr hab. Katarzyna Więckowska)

- research on the selected topic – W1, W2, U1, U2

- submission of successive parts of the thesis - W1, W2, U1, U2, U3

- corrections and revisions in accordance with the supervisor's feedback – K1

Assessment criteria:

The final mark consists of:

- the mark for the timely submission of chapters and the final version, regular contact with the tutor, implementation of comments (50% of the final grade)

- the assessment of the academic level of the thesis (50% of the final grade)

---------------------------------------------------------------------------------------

MA SEMINAR IN LINGUISTICS (dr hab. Sławomir Wacewicz, prof. UMK 2021/22)

The final mark consists of:

- 50% - timely submission of tasks and subtasks, regular contact with the supervisor, implementation of the comments, presentation of the progress (W1, U1, U2, U3, K1)

- 50% - assessment of the academic level of the thesis (W1, U1, U2, U3, K1)

Praktyki zawodowe:

not applicable

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Branach-Kallas, Dorota Guttfeld, Ewa Kościałkowska-Okońska, Monika Linke-Ratuszny, Katarzyna Więckowska, Przemysław Żywiczyński
Prowadzący grup: Anna Branach-Kallas, Monika Linke-Ratuszny, Katarzyna Więckowska, Przemysław Żywiczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

As in part A

Pełny opis: (tylko po angielsku)

MA SEMINAR IN LITERATURE AND CULTURE

(dr hab. Anna Branach-Kallas, prof. UMK)

The goal of the MA seminar is to help students develop their projects in selected areas and aspects of Anglophone literature and culture. The students are supposed to complete their second chapter in the first semester. To complete the second term, the students are supposed to submit the final version of their dissertation.

_____________________________________________

MA SEMINAR IN LITERATURE AND CULTURE

(dr hab. Katarzyna Więckowska)

The aim of the MA seminar is to guide the students through the process of writing and editing individual MA projects as well as developing their research interests and skills. Students complete the first chapter and submit a part of the second chapter of their theses in the first semester. By the end of the second term, students submit the final version of their dissertation.

_____________________________________________

MA SEMINAR IN LINGUISTICS (dr hab. Przemysław Żywiczyński, prof. UMK) - as in part A

Literatura: (tylko po angielsku)

As in part A

Uwagi: (tylko po angielsku)

n/a

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Koneczniak, Ewa Kościałkowska-Okońska, Edyta Lorek-Jezińska, Przemysław Żywiczyński
Prowadzący grup: Dorota Guttfeld, Grzegorz Koneczniak, Ewa Kościałkowska-Okońska, Edyta Lorek-Jezińska, Przemysław Żywiczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

As in part A

Pełny opis: (tylko po angielsku)

MA SEMINAR IN LITERATURE AND CULTURE

(dr hab. Anna Branach-Kallas, prof. UMK)

The goal of the MA seminar is to help students develop their projects in selected areas and aspects of Anglophone literature and culture. The students are supposed to complete their second chapter in the first semester. To complete the second term, the students are supposed to submit the final version of their dissertation.

_____________________________________________

MA SEMINAR IN LITERATURE AND CULTURE

(dr hab. Katarzyna Więckowska)

The aim of the MA seminar is to guide the students through the process of writing and editing individual MA projects as well as developing their research interests and skills. Students complete the first chapter and submit a part of the second chapter of their theses in the first semester. By the end of the second term, students submit the final version of their dissertation.

_____________________________________________

MA SEMINAR IN LINGUISTICS (dr hab. Przemysław Żywiczyński, prof. UMK) - as in part A

Literatura: (tylko po angielsku)

As in part A

Uwagi: (tylko po angielsku)

n/a

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Branach-Kallas, Ewa Kościałkowska-Okońska, Waldemar Skrzypczak, Katarzyna Więckowska
Prowadzący grup: Anna Branach-Kallas, Ewa Kościałkowska-Okońska, Waldemar Skrzypczak, Katarzyna Więckowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

As in part A

Pełny opis: (tylko po angielsku)

MA SEMINAR IN LITERATURE AND CULTURE

(dr hab. Anna Branach-Kallas, prof. UMK)

The goal of the MA seminar is to help students develop their projects in selected areas and aspects of Anglophone literature and culture. The students are supposed to complete their second chapter in the first semester. To complete the second term, the students are supposed to submit the final version of their dissertation.

_____________________________________________

MA SEMINAR IN LITERATURE AND CULTURE

(dr hab. Katarzyna Więckowska, prof. UMK)

The aim of the MA seminar is to guide the students through the process of writing and editing individual MA projects as well as developing their research interests and skills. Students complete the first chapter and submit a part of the second chapter of their theses in the first semester. By the end of the second term, students submit the final version of their dissertation.

_____________________________________________

MA SEMINAR IN LINGUISTICS (dr hab. Przemysław Żywiczyński, prof. UMK) - as in part A

Literatura: (tylko po angielsku)

As in part A

Uwagi: (tylko po angielsku)

n/a

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Koneczniak, Ewa Kościałkowska-Okońska, Edyta Lorek-Jezińska, Przemysław Żywiczyński
Prowadzący grup: Grzegorz Koneczniak, Ewa Kościałkowska-Okońska, Edyta Lorek-Jezińska, Przemysław Żywiczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

In 2020/2021 summer term, the class may be conducted remotely with the use of remote teaching and testing methods, primarily through the Moodle platform and MS Teams, pending decisions of the university authorities.

-------------------------------------

MA SEMINAR (E. Lorek-Jezińska)

In the summer semester individual tutorials will be held via MS Teams (individual meetings according to the schedule on weekly basis), Moodle (chapters to be uploaded in Moodle assignments; teacher's feedback in Moodle assignments) and e-mail (additional corrections, revisions, and other forms of communication). Please note that we will start with the first meeting on MS Teams of the whole group.

----------------------------------------

MA SEMINAR IN EDITING STUDIES (dr Grzegorz Koneczniak)

In the final semester, classes will be organised as individual meetings held online via MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3acb7ab8ee01d5439fa2c58f9d8d5ada8d%40thread.tacv2/conversations?groupId=82a40f73-359c-4b37-ad1e-d2b7912e0e44&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Moodle will be used as a course-support platform: https://moodle.umk.pl/WHUM/course/view.php?id=658

Pełny opis:

MA SEMINAR IN EDITING STUDIES

As in "General information on the course" (not affected in case of online teaching).

_____________________________________________

_____________________________________________

MA SEMINAR IN LINGUISTICS (dr hab. Przemysław Żywiczyński, prof. UMK) - as in part A

Literatura:

As in "General information on the course" (not affected in case of online teaching).

Uwagi:

In case of online teaching, the course will be conducted via Moodle. See "Seminar, 30 hours > more information" for further details.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Branach-Kallas, Monika Linke-Ratuszny, Sławomir Wacewicz, Katarzyna Więckowska
Prowadzący grup: Anna Branach-Kallas, Monika Linke-Ratuszny, Sławomir Wacewicz, Katarzyna Więckowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

As in part A.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

As in part A.

Literatura: (tylko po angielsku)

As in part A.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Guttfeld, Jarosław Hetman, Grzegorz Koneczniak, Edyta Lorek-Jezińska, Waldemar Skrzypczak
Prowadzący grup: Dorota Guttfeld, Jarosław Hetman, Grzegorz Koneczniak, Edyta Lorek-Jezińska, Waldemar Skrzypczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

As in part A.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

As in part A.

Literatura: (tylko po angielsku)

As in part A.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)