Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

MA seminar

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2510-f2ENG2S-MA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: MA seminar
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 10.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) MA SEMINAR IN CULTURAL STUDIES (dr Katarzyna Marak) (2023/2024)


Passing grade for the previous semester.


_____________________________________________________


MA SEMINAR IN LINGUISTICS (dr hab. Sławomir Wacewicz, prof. UMK) (2023/24)

Passing grade for the previous semester


_____________________________________________________
Całkowity nakład pracy studenta:

10 ECTS

Contact hours: 2 ECTS

Individual work: 8 ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) MA SEMINAR IN CULTURAL STUDIES (dr Katarzyna Marak) (2023/2024)


The student

W1: has in-depth and systematized knowledge of selected aspects of Anglophone culture and media related to their MA project (K_W04, 09).

W2: is familiar with major developments in the field of English studies (K_W06).

W3: has in-depth and systematized knowledge of research-related terminology and methodology applied in cultural studies (K_W07).

W4: has in-depth, systematized and expert knowledge of selected aspects of cultural studies related to their MA project (K_W08).


----------------------------------------------------------------------------------------

MA SEMINAR IN LINGUISTICS (dr hab. Sławomir Wacewicz, prof. UMK) (2023/2024))

W1: The student has advanced and up-to-date knowledge of the linguistic subdicipline related to their MA thesis (K_W03, K_W06)


---------------------------------------------------------------------------------------------


Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) MA SEMINAR IN CULTURAL STUDIES (dr Katarzyna Marak) (2023/2024)


The student

U1: is able to search for, analyse and interpret information from various sources, applying methods of cultural studies and using advanced technologies in their research (K_U01, K_U04).

U2: is able to select, apply and adjust research methods and tools to address both typical and non-typical research problems (K_U02).

U3: is able to apply advanced theoretical perspectives and paradigms pertaining to cultural studies and use their knowledge to formulate and test hypotheses concerning research problems (K_U07).

U4: is able to undertake autonomous tasks in the field of cultural studies, taking into account the objectives and instructions formulated by their academic supervisors (K_U08).

U5: is able to gain and deepen their knowledge in the field of cultural studies and develop their research skills on their own (K_U11).

U6: is able to critically analyse and interpret various texts, use specialist terminology and justify the selected methodology in the field of cultural studies (K_U13).

U7: is able to formulate critical opinions about cultural artefacts on the basis of academic knowledge and experience, and to present their critical opinions in various forms and media (K_U15).


---------------------------------------------------------------------------------------


MA SEMINAR IN LINGUISTICS (dr hab. Sławomir Wacewicz, prof. UMK) (2023/2024)

U1: The student can manage the development of their individual research project, flexibly adapting to the supervisor's feedback and unforseen circumstances (K_U03, K_U10, K_U11)

U2: The student can participate in academic discussion in empirical linguistics, communicating the results of their research to experts as well as educated laymen, and defending their theses and methodological choices (K_U5, K_U12)

U3: The student can develop their research skills on their own, identifying specific research questions within their research project, finding the relevant academic literature, and conducting self-guided research on those questions (K_08, K_U10, K_U11)

---------------------------------------------------------------------------------------


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) MA SEMINAR IN CULTURAL STUDIES (dr Katarzyna Marak) (2023/2024)


The student

K1: is able to critically assess their knowledge and other sources of information (K_K01).


---------------------------------------------------------------------------------------------


MA SEMINAR IN LINGUISTICS (dr hab. Sławomir Wacewicz, prof. UMK) (2023/2024)

K1: The student is aware of the level of their skills and knowledge, and understands the need to revise and edit MA thesis (K_K01)


---------------------------------------------------------------------------------------------


Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) MA SEMINAR IN CULTURAL STUDIES (dr Katarzyna Marak) (2023/2024)


Individual meetings and tutorials.


--------------------------------------------------------------------------------------

MA SEMINAR IN LINGUISTICS (dr hab. Sławomir Wacewicz, prof. UMK) (2023/2024)

Expository teaching methods: - discussion; - individual meetings and tutorials

--------------------------------------------------------------------------------------

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów
- seminaryjna

Skrócony opis:

MA seminar is a course preparing students to write their master's theses in individually selected fields of research. Students work towards completing their MA theses under individual supervision of their instructors.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

MA SEMINAR IN CULTURAL STUDIES (dr Katarzyna Marak) (2023/2024)

The aim of the MA seminar is to assist students in the process of researching and writing their MA theses in the field of cultural studies.

The final semester of the MA seminar is devoted to the continuation of the research on the practical part and the completion of practical chapters. Students should be able to submit the final version of MA theses at the end of the course and be ready to take the final exam.

-----------------------------------------------------------------------------------------

MA SEMINAR IN LINGUISTICS (dr hab. Sławomir Wacewicz, prof. UMK) (2023/24)

The summer semester will be devoted to completing the students' individual MA projects. Students will continue working on their individual empirical projects and should submit the final version of their MA thesis at the end of the course, so as to be ready to take the final exam.

Literatura: (tylko po angielsku)

Specific to individual seminars. See the information for a particular group.

MA SEMINAR IN CULTURAL STUDIES (dr Katarzyna Marak) (2023/2024)

The reading list individually adjusted to the research methods relevant to the field discussed in students’ dissertations.

--------------------------------------------------------------------------------------

MA SEMINAR IN LINGUISTICS (dr hab. Sławomir Wacewicz, prof. UMK) (2023/2024)

A selection of academic papers related to the topics of the individual MA projects.

--------------------------------------------------------------------------------------

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

MA SEMINAR IN CULTURAL STUDIES (dr Katarzyna Marak) (2023/2024)

Assessment methods:

- regular contact with the supervisor, systematic work on the chapters, timely submission of fragments of MA thesis respecting copyrights, the implementation of the suggested corrections and changes - W1-4, U1-7, K1

- the academic level of the completed thesis - W1-4, U1-7, K1

Assessment criteria:

The final mark consists of:

- the mark for the timely submission of chapters and the final version, regular contact with the tutor, implementation of comments (50% of the final grade)

- the assessment of the academic level of the thesis (50% of the final grade)

--------------------------------------------------------------------------------------------

MA SEMINAR IN LINGUISTICS (dr hab. Sławomir Wacewicz, prof. UMK) (2023/2024)

The final mark consists of:

- 50% - timely submission of tasks and subtasks, regular contact with the supervisor, implementation of the comments, presentation of the progress (W1, U1, U2, U3, K1)

- 50% - assessment of the academic level of the thesis (W1, U1, U2, U3, K1)

Praktyki zawodowe:

not applicable

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Branach-Kallas, Monika Linke-Ratuszny, Sławomir Wacewicz, Katarzyna Więckowska
Prowadzący grup: Anna Branach-Kallas, Monika Linke-Ratuszny, Sławomir Wacewicz, Katarzyna Więckowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

As in part A.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

As in part A.

Literatura: (tylko po angielsku)

As in part A.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Guttfeld, Jarosław Hetman, Grzegorz Koneczniak, Edyta Lorek-Jezińska, Waldemar Skrzypczak
Prowadzący grup: Dorota Guttfeld, Jarosław Hetman, Grzegorz Koneczniak, Edyta Lorek-Jezińska, Waldemar Skrzypczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

As in part A.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

As in part A.

Literatura: (tylko po angielsku)

As in part A.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Hetman, Monika Linke-Ratuszny, Katarzyna Marak, Sławomir Wacewicz, Przemysław Żywiczyński
Prowadzący grup: Jarosław Hetman, Monika Linke-Ratuszny, Katarzyna Marak, Sławomir Wacewicz, Przemysław Żywiczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

As in part A.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

As in part A.

Literatura: (tylko po angielsku)

As in part A.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-3 (2024-02-26)