Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Practical English

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2510-f2ENG2S-PE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Practical English
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) Language skills at C1+

In the summer semester: the successful completion of the winter semester.

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) In Winter and Summer semesters


Contact hours with teacher:

- participation in tutorials - 60 hrs


Self-study hours:

- preparation for tutorials and work on the Moodle platform - 120 hrs

- preparation of written assignments - 130 hrs

- preparation for in-class tests - 65 hrs


Altogether: 375 hrs (15 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) The student


W1: knows the structure of academic essay and the principles of paraphrasing, summarising and citing academic texts in English (K_W02)

Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) U1: is able to create adequately structured academic texts based on sources and create citations to these sources, following the MA stylesheet guidelines and the teacher’s suggestions (K_U05, K_U14)


U2: is able to select sources independently in order to support the thesis expressed in his or her academic text at the level of C1+ (K_U04, K_U14)


U3: can create adequately formatted formal academic summaries and citations to sources according to guidelines of the MA stylesheet and with due care as to the copyright and ethical use of sources (K_U04, K_U14)


U4: can correctly apply stylistic and punctuation conventions in English, identify incoherent text fragments and correct them (K_U14)


U5: is capable of creating written academic texts using a word processor, following the MA stylesheet guidelines for particular sections of the MA (K_U14)Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) K1: is able to express an informed opinion on fragments of texts selected for peer-evaluation (K_K01)


K2: is aware of the necessity to comply with the obligations following from the binding copyright liabilities and good practices in creating academic texts (K_K05)

Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Expository teaching methods:

- description, discussion


Exploratory teaching methods:

- seminar, practical, case study

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- seminaryjna
- studium przypadku

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Practical English Writing in the second year of the second degree programme aims to provide students with skills necessary to write a master's thesis.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Practical English - Writing in the second year of the second cycle programme aims to provide students with knowledge and skills necessary to write a master's thesis. In order to do so, in the winter semester the classes focus on gaining and developing the knowledge, skills and competencies listed in the content of the course. In the summer semester, the classes focus on practising and implementing these skills and competencies in the work on students’ MA texts.

Content distribution:

− developing and revising skills connected with academic writing - working on clarity, coherence, style, logical and grammatical correctness, and using vocabulary suitable to the academic register

- developing and revising skills connected with academic writing - working on clarity, coherence, style, logical and grammatical correctness, and using vocabulary suitable to the academic register

- practicing the use of punctuation (especially with advanced linking devices) and academic register

- practicing skills in summarizing and paraphrasing academic texts

- individual consultation based on regularly submitted excerpts of the MA thesis

Literatura: (tylko po angielsku)

Asplin, W., Monica F. Jacobe and Alan S. Kennedy. 2015. Final Draft Level 4. Cambridge: Cambridge University Press.

de Chazal E. and Moore J. 2013. Oxford EAP. A Course in English for Academic Purposes. Oxford: Oxford University Press.

MA Stylesheet of the Department of English, NCU.

Mcpherson, R. 2012. English for Academic Purposes. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Materials developed by the teachers, made available on the course Moodle Platform.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Assessment methods:

− in-class tests (U1, U4)

− in-class and homework writing assignments (W1, U1, U2, U3, U4)

− participation in class activities recorded in an assessment log (W1, U1, U3, U4, K1, K2)

− final writing task (W1, U1, U2, U3, U4, U5 K2)

- in-class tasks (2 * 10% = 20%),

- Moodle tasks (10 tasks * 3% = 30%),

- MA excerpts (2 * 25% = 50%, penalties for late submissions).

Assessment criteria:

fail – 0-59%

satisfactory – 60-69%

satisfactory plus – 70-75%

good – 76-85%

good plus – 86-90%

very good – 91-100%

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

not applicable

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Placiński
Prowadzący grup: Marek Placiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Guttfeld
Prowadzący grup: Dorota Guttfeld, Marek Placiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Guttfeld
Prowadzący grup: Dorota Guttfeld, Daniel Karczynski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Daniel Karczynski
Prowadzący grup: Daniel Karczynski
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WHUM/course/view.php?id=1230
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Practical English Writing in the second year of the second degree programme aims to provide students with skills necessary to write a master's thesis.

The summer semester may be done online via Moodle and Microsoft Teams

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Practical English - Writing in the second year of the second cycle programme aims to provide students with knowledge and skills necessary to write a master's thesis. In order to do so, in the winter semester the classes focus on gaining and developing the knowledge, skills and competencies listed in the content of the course. In the summer semester, the classes focus on practising and implementing these skills and competencies in the work on students’ MA texts.

Content distribution:

− developing and revising skills connected with academic writing - working on clarity, coherence, style, logical and grammatical correctness, and using vocabulary suitable to the academic register

- developing and revising skills connected with academic writing - working on clarity, coherence, style, logical and grammatical correctness, and using vocabulary suitable to the academic register

- practicing the use of punctuation (especially with advanced linking devices) and academic register

- practicing skills in summarizing and paraphrasing academic texts

- individual consultation based on regularly submitted excerpts of the MA thesis

Literatura: (tylko po angielsku)

Asplin, W., Monica F. Jacobe and Alan S. Kennedy. 2015. Final Draft Level 4. Cambridge: Cambridge University Press.

de Chazal E. and Moore J. 2013. Oxford EAP. A Course in English for Academic Purposes. Oxford: Oxford University Press.

MA Stylesheet of the Department of English, NCU.

Mcpherson, R. 2012. English for Academic Purposes. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Materials developed by the teachers, made available on the course Moodle Platform.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.