Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Specialisation seminar in culture: Ethics in cultural and literary discourses

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2510-f2ENG2S-SSC-ECL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Specialisation seminar in culture: Ethics in cultural and literary discourses
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Seminaria przedmiotowe - grupa do wymagań etapowych - rok II
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Contact hours with teacher:

- participation in classes - 30 hrs


Self-study hours:

- preparation for the classes, reading literature – 70 hours

- preparation for the test – 25 hoursAltogether 125 hrs (5 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) W1 - The graduate is familiar with the most recent trends in the development of philology (K_W06)

W2 - The graduate has in-depth knowledge of various cultural theories (K_W08, K_W09)


Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) U1 - The graduate is able to critically analyze and interpret various texts by means of selected terminology and appropriate methodology (K_U13)

U2 - The graduate is able to use various communication means and new technologies to carry out his or her research and present the outcomes in English (K_U04).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

:

Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Expository teaching methods: description, discussion, participatory lecture

Exploratory teaching methods: brainstorming, seminar


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- tekst programowany
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów
- okrągłego stołu
- seminaryjna

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aim of the seminar is to expand students’ knowledge, skills and social competences in cultural studies.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The aim of the seminar is to expand students’ knowledge, skills and social competences in cultural studies. The discussion will focus on ethical dilemmas in contemporary culture. The issues discussed will be the following: identity, body, love, old age, ethnicity, environment, religion, media, etc.

Content distribution:

- ethics/morality

- dichotomous thinking

- pracarity/precariousness

- environmentalism, animal studies

- body in culture

- love dilemmas

- old age

- motherhood

- care

- ethnicity

Literatura: (tylko po angielsku)

Required: selected essays, fiction and films:

Richard Shusterman, “Somaesthetics”

Judith Butler “Frames of War”

Alan Dobson “Green Political Thought”

Jenny Joseph “Warning”

Ceridwen Dovey “What Old Age is Really Like”

Bernard Malamud "The Model"

Doreen Massey “A Global Sense of Place"

Jonathan Franzen "My Father's Brain"

Monica Ali "Brick Lane", dir. Sarah Gavron

"The Hunger Games" dir. Gary Ross

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Assessment of knowledge (W1, W2, K2):

1. Graded final test (60%)

Assessment of skills (U1, U2, K1):

1. Assignments in class (40%)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Branach-Kallas
Prowadzący grup: Anna Branach-Kallas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Branach-Kallas
Prowadzący grup: Anna Branach-Kallas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

In 2020/2021 summer term, the class may be conducted remotely with the use of remote teaching and testing methods, primarily through the Moodle platform.

Uwagi: (tylko po angielsku)

Click on "Tutorial" for information common for all groups.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.